Ook parlementariërs en topambtenaren aansprakelijk stellen

WILLEMSTAD — De VBC (Vereniging Bedrijfsleven Curaçao) is blij met het besluit van de Staten om het mogelijk te maken dat bestuurders hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor slecht beleid, verkwisting van publiek geld en overtreding van de wet. De VBC zou het een goed idee vinden om een soortgelijke regeling ook voor parlementariërs en topambtenaren in te voeren, aldus een persbericht.

Onlangs namen de Staten een motie aan met daarin het verzoek aan de Raad van Advies om na te gaan welke mogelijkheden er bestaan of anders gecreëerd moeten worden om bestuurders hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor bovengenoemde zaken.

“De VBC is ervan overtuigd dat een dergelijke regeling zal bijdragen tot het versterken van goed, integer en deugdelijk bestuur.
Voor het leef- en investeringsklimaat is dit ook een positief signaal, omdat een dergelijke ontwikkeling het vertrouwen in Curaçao vergroot.”

Wel maakt de VBC de kanttekening dat er al jaren gepleit wordt voor zo’n maatregel, onder meer door de VBC zelf.

“In 1999 heeft de toen aan het bewind zijnde regering het aangedurfd om een soortgelijk voorstel op schrift te stellen.
Kennelijk is door politieke onwil dit initiatief niet behandeld en helaas in de bekende la verdwenen.
Spijtig en betreurenswaardig.
Als dit voorstel toen was ingevoerd, was Curaçao vermoedelijk behoed gebleven voor de ongelooflijke praktijken die wij de afgelopen jaren hebben moeten meemaken, en zou naar alle waarschijnlijkheid de financiële en sociaal-economische situatie van het land thans beter zijn.
Met de hopelijk snelle invoering van deze maatregel wordt de bestaande scheve situatie, waarbij bestuurders actief in de private sector onderhevig zijn aan hoofdelijke aansprakelijkheid voor hun handelen, terwijl dit nog niet het geval is in de publieke sector, enigszins rechtgetrokken.”

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *