Ook SBZV negatief over schommelfonds

svbWILLEMSTAD — Ook de stichting Bureau Ziektekostenverzekering (SBZV) ziet de beslissing dat het AVBZ als ‘schommelfonds’ moet dienen om andere fondsen te verlichten, niet zitten. Bovendien is het tegen de landsverordening Comptabiliteit. Dat meldt de stichting deze week in een persbericht.

De beslissing heeft volgens het SBZV-bestuur negatieve gevolgen voor het fonds en de zorg die hieruit betaald moet worden.
De kritiek komt overeen met die van de Stichting Federatie van Zorginstellingen (de Federatie), ook eerder deze week.
De Federatie is van mening dat het AVBZ-fonds, dat volgens de plannen van de regering zal worden overgenomen door de SVB, als zelfstandig fonds gehandhaafd moet blijven.
Het samenbrengen van de middelen van het AVBZfonds met de andere SVBfondsen heeft volgens de Federatie desastreuze gevolgen voor de meest kwetsbaren in onze samenleving.
Het fonds zal gebruikt worden om tekorten van andere fondsen, zoals het AOV-fonds en het ZV-fonds, te dekken.
SVBZ deelt deze mening en stuurde een tabel mee (zie onder) waaruit al een vermindering van het totaalvermogen blijkt.
Met een schommelfonds zal die vermindering toenemen.
De overgang naar een schommelfonds is volgens het bestuur van SBZV verder ook tegen de Comptabiliteitslandsverordening.
In het kader van de besparingen heeft het bestuur eerder een meerjaren-beleidsplan gepresenteerd dat een jaarlijkse besparing van 10 miljoen gulden zou opleveren wat voor de AVBZ aangewend zou worden.
Dit plan is afkomstig uit het concept voor het Persoonsgebonden Budget en is gericht om de ambulante en extramurale zorg voor ouderen te handhaven en hun zo veel mogelijk in hun eigen huis te laten wonen.

“Dit plan is door meerdere entiteiten die vallen onder de AVBZ, goedgekeurd”

, aldus SVBZ.
Het bestuur weersprak verder kritiek voor wat betreft verstrekte leningen vanuit het AVBZ-fonds.
SBZV stelt dat ze vanaf 1998 is begonnen met gesprekken met de instellingen die onder AVBZ vallen en wier gebouwen in slechte staat verkeerden.
In het kader van de optimalisering van de zorgverlening én het meerjarenbeleid, is gebruikgemaakt van de garantiereserve om de infrastructuur te verbeteren.
Dit beleid heeft echter geleid tot een verlies van 20 miljoen gulden.
Dat bedrag was aangewend voor het afbetalen van de hypotheek die op de gebouwen zat, zonder dat deze gebouwen eigendom werden van het fonds.
Om dat risico voortaan te vermijden, ziet het huidige bestuur van SBZV erop toe dat het eigendom van een gebouw, in het kader van de financiering, overgebracht wordt naar het fonds van het AVBZ.
Op die manier blijft volgens het bestuur het AVBZ-fonds gezond en kan de zorgverlening aan de verschillende instituten conform de Lei di Labizjan gegarandeerd worden.

Zen City
Volgens het huidige bestuur heeft het zich ook met succes verzet tegen de plannen van oud-minister Jacinta Scoop- Constancia om 100 miljoen gulden uit het AVBZ-fonds te investeren in het project Zen City.
Dit na negatief advies van zowel de advocaat als de accountant
Het bestuur van SBZV zal zijn complete medewerking verlenen aan de overgang van het AVBZfonds naar de SVB, zoals ook wettelijk bepaald is.
Maar de mening van het bestuur blijft wel dat de overgang van het AVBZ-fonds naar de SVB niet zal bijdragen aan de voortzetting van een effectief en diligent beleid zoals SBZV de laatste jaren heeft uitgevoerd.

 Reserves SBZVReserves             31-12-2011                    9-10-2010

Vergrijzing           80.139000                       96.781.000

Garantie               ——–                           20.000.000

Bestemming          ——–                            9.307.662

Algemene          148.228.581                    188.522.542

Totaal               228.367.581                     314.611.205

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *