Ook verlaging pensioenen in 2014

geldbuidelGepensioneerden die dit jaar voor het eerst massaal minder pensioen krijgen uitbetaald, moeten rekening houden met een aanvullende korting in 2014.

Dat zeggen actuarissen die voor de fondsen de kosten van toekomstige risico’s in kaart brengen.
De meeste van de circa 60 à 70 probleemfondsen die per 1 april de pensioenen verlagen, zullen hun deelnemers gelijktijdig informeren over de korting.
Een fors aantal fondsen zal in 2013 en 2014 de pensioenen moeten verlagen. Daaronder zijn zeker het ambtenarenpensioenfonds ABP en de fondsen in de metaalindustrie en metaalnijverheid. Voor de hoogte van de korting is de waarde van de beleggingen op 31 december van dit jaar cruciaal.
De meeste pensioenfondsen krijgen te weinig geld binnen om in de toekomst aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Dit komt onder meer door de vergrijzing en tegenvallende beleggingsinkomsten. Een van de maatregelen om het tekort aan te vullen is het verlagen van de bestaande pensioenuitkeringen.

2 Reacties op “Ook verlaging pensioenen in 2014

 1. Renee van Aller,
  Volgens mij mogen de pensioenfondsen met een hogere rente rekenen dan 2,5%(besluit van Kamp laatste kwartaal 2012). Heeft al een paar % gescheeld in de dekkingsgraad.
  Met de tweede alinea ben ik het volledig eens.
  Maar ja Rutte (geschiedenis gestudeerd) Samsom (kernfysica) en Kamp ( belastingopleiding) hebben een andere mening…..

 2. Renee van Aller

  De Nederlandsche Bank(NB) en de minister van Financiën leggen de Nederlandse pensioenfondsen een rekenrente op van 2,5% terwijl het werkelijke rendement veel hoger ligt (boven de 5%). De rekenrente bepaalt de dekkingsgraad. De dekkingsgraad geeft aan of pensioenfondsen hun toekomstige verplichtingen kunnen nakomen. Door de lage discontovoet van 2,5% scoren de meeste pensioenfondsen slecht met hun dekkingsgraad die ruim boven de 100% moet liggen.

  De pensioenfondsen kunnen via korting op de pensioenen en verhoging van de premie van werkenden hun dekkingsgraad verhogen. Anderzijds worden door deze maatregelen de koopkracht van werkenden en niet werkenden behoorlijk aangetast waardoor het vertrouwen in de economie verder afneemt, minder geconsumeerd wordt en de economie verder stagneert. De stagnerende economie leidt tot meer ontslagen en hogere ww en bijstandsuitkeringen waardoor het gat in de overheidsbegroting verder toeneemt. Het gegoochel met rekenrente door de NB is voor mij niet duidelijk. Voor u wel? Er wordt een tekort gecreëerd maar waarom?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *