Op Curaçao sprake van religieuze discriminatie’

WILLEMSTAD — De nieuwe stichting Curaçao Religious Liberty Foundation (CRLF) wil zich gaan inzetten voor het beschermen van de vrijheid van godsdienst op het eiland. De stichting werd vanochtend officieel opgericht ten kantore van notaris Adèle van der Pluijm-Vrede. Volgens de secretaris van de nieuwe organisatie, Shurman Kook, is de oprichting van CRLF noodzakelijk omdat er op het eiland sprake is van religieuze discriminatie.

Advertentie

Op de foto bestuursleden en oprichters van de nieuwe stichting tijdens de oprichting bij notaris Adèle van der Pluijm-Vrede  (tweede links, zittend).

Op de foto bestuursleden en oprichters van de nieuwe stichting tijdens de oprichting bij notaris Adèle van der Pluijm-Vrede
(tweede links, zittend).

Volgens Kook is er op verschillende gebieden sprake van discriminatie op grond van godsdienst op Curaçao.
Hij stelt dat personen op tal van gebieden worden belemmerd bij het belijden van hun godsdienst.
Hij noemt als voorbeeld personen die vanwege hun geloof niet op zaterdag kunnen werken en die hierdoor moeilijk aan een baan kunnen komen.
Maar verder zijn er ook werkgevers die de religieuze gebruiken en gewoontes van hun werknemers niet zouden respecteren.
Ook noemde Kook vanochtend het feit dat het ouderen in bejaardentehuizen, vooral als ze hun autonomie verliezen, niet meer wordt toegestaan om hun eigen godsdienst aan te hangen.
In een persbericht dat CRLF heeft gestuurd in verband met haar officiële oprichting, benadrukt de stichting het feit dat godsdienst op Curaçao belangrijk is.
Zij verwijst in dit verband naar de laatste census van het Centraal Bureau voor de Statistiek uit 2011, waaruit zou blijken dat 91 procent van de bevolking nog steeds aangeeft Christen te zijn. Ook wordt verwezen naar de opkomst bij kerkbijeenkomsten op het eiland vergeleken met andere landen, dagelijkse religieuze uitzendingen via lokale radiostations en de publieke belijdenis van Christelijke feesten.
Maar toch constateert CRLF dat er op Curaçao sprake is van een gebrek aan besef en begrip van wat er nu precies komt kijken bij het fundamentele, morele en menselijke recht op vrijheid van godsdienst.

CRLF stelt zich te baseren op een studie waaruit zou blijken dat er sprake is van sommige directe, maar ook indirecte bedreigingen voor de religieuze vrijheid op het eiland.

“Ondanks het feit dat Curaçao een goede reputatie heeft op het gebied van vrijheid van godsdienst, moeten wij fundamentele waarden zoals vrijheid, tolerantie, wederzijds respect en maatschappelijke acceptatie niet voor lief nemen.”

Dit is de reden waarom een groep bezorgde burgers heeft besloten om deze stichting op te richten.
De nieuwe stichting heeft zich ten doel gesteld om godsdienstvrijheid voor allen op het eiland te verdedigen, het belang van religieuze diversiteit te benadrukken en naleving van de principes van religieuze vrijheid in al haar facetten te verdedigen.
CRLF wil dit bewerkstelligen door een register bij te houden van overtredingen van het recht op godsdienstvrijheid en door bijstand te verlenen aan slachtoffers van schendingen van godsdienstvrijheid op het eiland.
Voorzitter van CRLF is Lea Bernabela.
In het bestuur zitten verder:

  • Shurman Kook (secretaris),
  • Mohamad Khatib (penningmeester) en de leden
  • Maria Liberia-Peters en
  • Gilberto Bakhuis.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *