Op zoek naar de ‘win-win’ in elkaar

Start is bemoedigend

WILLEMSTAD — “In goede sfeer en met een goed gesprek.” Zo typeerde de Nederlandse minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (PvdA) zijn eerste kennismaking met een van de landen binnen het Koninkrijk.

“Waar we naar op zoek zijn is het creëren van een winwin- situatie tussen de landen binnen het Koninkrijk. En voor wat Curaçao betreft zien we mogelijkheden in het onderwijs, de kustwacht en natuurlijk de economische mogelijkheden die wij elkaar bieden. Wellicht dat de Curaçaose ondernemingslust gebaat is bij een stukje Hollandse degelijkheid. Wat we uiteindelijk willen is dat het beter wordt voor alle burgers en dus ook voor de mensen van Curaçao.”

Minister Plasterk en premier Hodge toonden zich tevreden over het flitsbezoek.

Minister Plasterk en premier Hodge toonden zich tevreden over het flitsbezoek.

Premier Daniel Hodge (PS) beaamde de eerste voorzichtige conclusie van zijn overzeese collega en benadrukte het belang van goede samenwerking.
“Niet alleen met Nederland, maar met alle spelers binnen dit Koninkrijk.
Mijn regering wil de banden aanhalen, ook met St. Maarten en de BES.”
Minister Plasterk toonde zich gisteren tevreden over Curaçao en zijn bewindvoerders en de slopende race van de begrotingsbehandeling van vorige week.

“Ik feliciteer Curaçao met zijn daadkrachtige aanpak ten aanzien van de begrotingsproblematiek. Dit is nooit gemakkelijk. Ook in Nederland niet.”

Vlak voor de persconferentie gisteren aan het einde van de middag begon, was de voordeur van nummer 17 van Fòrti het toneel van zich haastende ministers die zich een weg naar buiten baanden.
Bij navraag bleek inderdaad dat zich zojuist een overleg met de bijna voltallige Raad van Ministers had voltrokken, met uitzondering van minister Nelson Navarro van Justitie (Pais) die in Nederland op werkbezoek is maar die Plasterk nog wel even gesproken had op Schiphol.

Grote beslissingen of afspraken zijn er echter tijdens dit flitsbezoek niet gemaakt.
Ook is er niet gesproken over de consensus-Rijkswetten.

“Ik ben aan het speed-daten.
Op alle eilanden.
We zijn bezig het vertrouwen in elkaar weer op te bouwen.
Om een punt te zetten achter de turbulentie van de laatste jaren.
En maakt u zich geen zorgen.
Ik zal regelmatig terugkomen.”

Een bezoek aan de wijken Wiski en Marchena stond voor vanochtend op het programma.
En uiteraard heeft minister Plasterk, die eerder onder andere minister van Cultuur was, gisteravond de opening van het Tumbafestival bijgewoond.KADER

 Aanwijzing is voor economie

De opheffing van de aanwijzing behoort volgens minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties geen doel op zichzelf te zijn. Zo beantwoordde hij de vraag van een van de leden van de pers. Volgens Plasterk gaat het er bij de aanwijzing enkel en alleen om de begroting op orde te krijgen in het belang van de Curaçaose economie.

“Versoepeling of opheffing is aldus niet ter sprake. De regering heeft gedaan wat zij moet doen. Dit onderwerp is slechts zijdelings langsgekomen.”

Ook over de toenemende problematiek bij de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) wilde zowel premier Hodge als minister Plasterk niet meer kwijt dan dat ‘er rust gebracht moet worden bij de CBCS’. Van de uitgeroepen vergadering van de RvC door de directie van de CBCS van gistermorgen was noch Hodge noch Plasterk op de hoogte.

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *