Openbaar Ministerie wil afstand tot samenleving verminderen

Openbaar MinisterieWILLEMSTAD — De rode draad voor het jaar 2014 is het verminderen van de afstand tussen het Openbaar Ministerie (OM) en de Curaçaose samenleving.
Het OM zal met zijn tijd meegaan en het gebruik van nieuwe sociale media niet schuwen.
Dit stelt hoofdofficier Heiko de Jong in het voorwoord van het jaarplan voor 2014 van het OM.

Zo is er al een website beschikbaar en heeft het OM een Facebook-pagina.
Verder zal er gebruik gemaakt worden van de inzichten van het ‘Communicatieplan OM’, dat dit jaar is ontwikkeld.

Het Parket in Eerste Aanleg Curaçao zal ook meer dan voorheen zijn ‘tempel’ verlaten.
Justitie moet zichtbaar worden in de wijken van Curaçao, aldus De Jong.

“De officieren van justitie die wijkteams in hun pakket hebben, zullen actief samen met de wijkteamleiding van de politie voeling blijven houden met wat er in ‘hun’ wijk speelt.”

Hierbij worden ook parketsecretarissen ingezet.
Officieren en secretarissen houden periodieke spreekuren voor de burger in de diverse wijkteambureaus.

Daarnaast zal het Parket transparantie (waar dat mogelijk is) en duidelijkheid nastreven in zijn beslissingen en prioriteiten.

Bovendien zal het OM zich onverminderd blijven inzetten voor het terugdringen van ernstige en overlastgevende criminaliteit, zoals overvallen, woningdiefstallen en autodiefstallen, door middel van onder meer het vervolgingsbeleid en het aansturen van de opsporing.
Gezien de ondermijnende effecten op de samenleving blijft ook de (internationale) drugs- en wapenhandel een prioriteit voor het OM.

De Jong verduidelijkt verder dat niet alle vormen van criminaliteit tegelijkertijd aangepakt kunnen worden, noch kunnen alle aangiftes direct behandeld worden.
Werklast, werkdruk en gebrek aan menskracht, niet alleen bij het OM maar ook bij de politie, nopen tot het maken van afwegingen en keuzes.
Maar deze keuzes zullen aan de samenleving moeten worden uitgelegd.

“De burger hoeft het niet eens te zijn met de beslissing of de uitkomst van een onderzoek; het respect van de burger voor de staande magistratuur winnen we door openheid en duidelijkheid.”

De sociale impact van geweldsgerelateerde criminaliteit is groot en die heeft daarom bij zowel politie als OM de hoogste prioriteit.
Hoewel het OM in principe pas in beeld komt wanneer het geweld reeds heeft toegeslagen, wil ook het OM een bijdrage leveren in de preventieve sfeer, blijkt uit het jaarplan.

Het OM heeft aandacht voor kwetsbare groepen met een verhoogd risico om slachtoffer te worden van geweld.
Ook voert het OM geregeld intensief overleg met de politie en ook andere ketenpartners over dit onderwerp en tracht het OM in de voorlichting naar de burger toe een bijdrage te leveren door het gebruik van nieuwe en verbeterde communicatiemiddelen.

In voorkomende gevallen van levensdelicten zal De Jong een officier aanwijzen om een opsporingsteam volgens de TGO-richtlijnen (Team Grootschalige Opsporingen) te leiden.

Bestrijding van roofovervallen blijft een prioriteit in de criminaliteitsbeheersing. Het OM legt hierbij de lat hoog en streeft naar een oplossingspercentage van 50 procent.

Voor wat relationeel geweld betreft, blijft het OM ten minste tweemaal per jaar een ketenoverleg organiseren.
In dit overleg worden ontwikkelingen binnen relatiegeweld en ‘best practices’ in de bestrijding daarvan doorgenomen.

Het project inbraken zal handen en voeten krijgen in de uitvoering door het Korps Politie Curaçao (KPC), onder aansturing van het OM, waarbij het OM inzet op het snel ter zitting brengen van deze zaken.

Tevens zal een project autodiefstallen opgezet worden door het OM in samenwerking met het KPC, met als doel het in kaart brengen van (georganiseerde) autodiefstallen, teneinde de netwerken te kunnen ontmantelen.

In het jaar 2014 zal het OM ook koperdieven en –helers blijven volgen, waarbij de nadruk ligt op het snel ter zitting brengen van gevallen van koperdiefstal.

Een Reactie op “Openbaar Ministerie wil afstand tot samenleving verminderen

  1. IAmbitieus.
    Hopen maar dat er voldoende plek is in de Bon Futuro.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *