Opinie | Curacao, Corazon del Caribe

Door George Lichtveld

Opinie over geo-politiek | Persbureau Curacao

Afgelopen week hebben in de pers twee artikelen gestaan die betrekking hebben op de positie die Nederland inneemt inzake de Venezolaanse migratieproblematiek. Het ene artikel vermeldt dat tijdens de recente handelsmissie die premier Rutte ondernomen heeft naar Colombia, hij aan de Colombiaanse regering toegezegd heeft een bedrag van 4 miljoen euro ter beschikking te stellen voor de internationale organisatie voor de Venezolaanse migrantenstroom.

Met dat geld wil de Nederlandse premier Colombia en andere landen steunen bij het huisvesten van gevluchte Venezolanen. Tijdens zijn bezoek heeft Rutte verder te kennen gegeven de historische banden met Colombia te willen aanhalen. Hij wees erop dat er nieuwe ambities bestaan om van Curacao een bloeiende internationale hub te maken tussen Europa en Latijns-Amerika.

Het andere artikel vermeldt dat fractievoorzitter Tunahan Kuzu van de Nederlandse politieke partij DENK, een derde poging heeft ondernomen om meer hulp te bieden aan Aruba en Curacao voor de opvang van Venezolaanse vluchtelingen. Hij deed daarbij een beroep ‘op het hart’ van minister van Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag om die noodhulp te leveren. Minister Kaag gaf volgens het artikel echter te kennen daar niet op in te kunnen gaan en benadrukt in haar antwoord dat er wel humanitaire hulp wordt geboden aan Venezuela zelf. Kuzu stelde reeds eerder bot te hebben gevangen bij staatssecretaris Knops van Koninkrijksrelaties en bij minister Stef Blok van Buitenlandse zaken. Ook somt minister Kaag in haar reaktie op het verzoek van Kuzu een hele lijst op van de bedragen die Nederland geeft aan de regio voor humanitaire hulp. Voornoemde ambtelijke besluitnemers zijn dus heel vastbesloten in hun standpunt geen financiele hulp te verlenen aan onze eilanden als het gaat om migrantenhulp.

Dus, als ik het goed begrijp, verstrekt Nederland enerzijds rechtsstreeks grootschalige noodhulp aan Colombia voor de opvang van gevluchte Venezolanen alsmede ook aan andere landen voor hetzelfde doel. Dit terwijl anderszijds dezelfde Nederlandse regering Curacao en Aruba weigert financieel te steunen wanneer het gaat om dezelfde migrantenproblematiek. Laat iemand mij de logica van dit moedwillig discriminatoire beleid uitleggen. Via allerlei andere wegen wordt hulp verleent aan de migrantenproblematiek behalve aan Curacao en Aruba, men kan zich afvragen waar dat aan ligt.

Nu lijkt het mij weinig nut hebben om te trachten uit te vissen welk geslepen geo-politiek strategisch plan Nederland nu weer aan het uitdokteren is, dit omdat vanuit onze eilanden er toch weinig inzicht bestaat in de krachten die een dergelijk strategisch plan bepalen.

Nu onze inlichtingendienst ook nog steeds op apegapen ligt tasten wij nog meer als te voren in het duister. Wat er verder ook gaande is, het irriteert mateloos dat onze eilanden wederom voor de zoveelste keer klakkeloos toelaten dat over onze ruggen heen een geo-politiek spel wordt gespeeld waar wij nauwelijks zelf bij betrokken zijn.

Curacao en Aruba worden nog steeds er pas bijgehaald wanneer het de Haagse heren uitkomt, dan mogen wij voor hub spelen of zelfs het Koninkrijk vertegenwoordigen bij regionale gelegenheden van ceremonieel gehalte zoals bij installaties van nieuwe presidenten waarbij wij het ons dan is gegund om met veel opsmuk indruk kunnen maken op onze lokale politiek.

Deze kraaltjes-taktiek neem ik Nederland overigens niet kwalijk. Die Hanze handelsmentaliteit gaat nooit veranderen, het zijn en blijven op de eerste plaats commercianten, die geestesinstelling van ruig en zonder consideratie handel drijven heeft Nederland groot gemaakt, die gaan ze nooit verlaten. Wij moeten dan ook ophouden om gemakzuchtig achteroverliggend Nederland te belagen met verwijten van neo-kolonialisme als was het alleen maar omdat de praktijk heeft uitgewezen dat Nederland weinig op heeft met dat kleinzerig gezeur wanneer wij weer voor de zoveelste keer uit dat vaatje staan te tappen. De bal ligt gewoon bij ons, WIJ moeten volwassen worden en ons bedompte slachtoffersrol inruilen voor een rol van een Land dat daadwerkelijk, ook op geo-politiek niveau, het heft in eigen hand durft te nemen. Nederland’s aandacht krijg je niet door de zaniken maar wel door eigengereid en doortastend optreden, dat is de houding die de makamba ontstelt en zijn aandacht opwekt.

In dat kader wil ik terug komen op het Venezolaanse migranten probleem. Nederland heeft de ruimte om ons als speelbal te gebruiken omdat wijzelf geen duidelijke politieke positie innemen inzake Venezuela. Terwijl de hele wereld om ons heen veroordelingen heeft laten horen over de mensenrechtenschendingen in dat land, zwijgt Curacao in alle talen denkende dat die misplaatste (welhaast laffe) behoedzaamheid ons diplomatiek voordeel zal opleveren.

Sinds wanneer zijn narcos vatbaar of gevoelig voor diplomatie? En waarom moeten wij in hemelsnaam egards in acht nemen tegenover een misdadige regering die haar eigen volk zwaar mishandelt en verwaarloost? Waarom willen wij in hemelsnaam nog steeds onderhandelen met PDVSA wetende dat dat bedrijf zich voor doet alsof het zich nog steeds bezig houdt met olie-raffinage maar in feite voornamelijk als front fungeert van een miljarden verwerkende witwasmachine?

Hoe kunnen wij waarmaken dat wij ‘hermanos’ zijn van het Venezolaanse volk indien wij geen stelling nemen tegen die staatsbandieten die het volk mishandelen en onderdrukken en wij daarnaast ook een heel mensonvriendelijk beleid hanteren tegenover die vluchtelingen die in hun uiterste wanhoop de gevaarlijke overtocht naar ons eiland hebben aangedurfd?

Waarom verschuilen wij ons achter het benepen argument dat wij geen middelen hebben om die vluchtelingen op te vangen terwijl wij in plaats daarvan het voortouw zouden kunnen nemen als het land dat de verdere doorstroming van deze vluchtelingen naar de rest van de landen in de regio en Latijns-Amerika zou kunnen coordineren? Dat hebben landen als Griekeland, Turkije en Italie toch ook gedaan?

Als dat initiatief wordt getoond komen er echt wel fondsen beschikbaar wil Nederland internationaal niet voor schut komen te staan. Wil je boven het maaiveld uitsteken en een echte speler willen worden op het geo-politieke platform is durf en standvastigheid nodig. Onze premier heeft in het verleden een paar keer erop gewezen dat het zijn ervaring is dat tijdens zijn dienstreizen in de regio men vaak naar Curacao wijst alsof bij ons de oplossing ligt. Maar wij spelen daar niet op in, wij maken geen werk van het leidende imago dan men ons blijkbaar nog steeds wil toebedelen. Een regering die zich sterk regionaal profileert ongeacht of Den Haag zich altijd achter onze standpunten zal willen scharen, zal in ieder geval respect afdwingen en het koninkrijksniveau aanzetten om met ons meer gelijkwaardig aan tafel te zitten.

Vanaf de tijd toen Curacao door de West Indische Companie werd opgezet als handelscentrum voor het Caribisch gebied heeft het eiland een cruciale rol gespeeld in de regio. En dan nog niets gezegd over de door Simon Bolivar aangevoerde Bolivariaanse Revolutie die in hoge mate de geographische kaart van het hedendaagse Latijns-Amerika heeft bepaald, die strijd zou beslist niet zijn gelukt zonder de enorme inzet van Curacaoenaar Pedro Luis Brion die met de schepen van zijn eigen handelsbedrijf voorzag in de bevoorrading- en het transport van soldaten.

Wij, en wij alleen kunnen er voor zorg dragen dat Curacao weer het kloppend hart wordt van de Cariben, wij beschikken over alle randvoorwaarden daartoe, nu nog enkel politieke wil, daadkracht en durf.

GEORGE LICHTVELD,
Curacao

7 Reacties op “Opinie | Curacao, Corazon del Caribe

 1. Sate Batata

  @lichtveld
  Teleurstellend nieuws voor u.
  Ook deze ingezonden bijdrage maakt totaal geen indruk op Stella.

 2. Curacao Independiente

  De Nederlandse fondsen zijn beschikbaar gesteld om goodwill te kweken bij Colombia, voor wat hoort wat, het is niet gratis, maar een soort ‘derecho de piso’ (voet tussen de deur) te krijgen om zaken te doen. Niks nieuws onder de zon. Maar als de Curaçaose volk enig respect voorzichzelf heeft en daadwerkelijk vooruit willen, dan is scheiding van de Ned. Koninkrijk niet nodig maar had al in kannen en kruiken moeten zijn. Wanneer zal er herkend worden dat deze geforceerde huwelijk niet werkt? Wordt het niet meer de tijd om voor onszelf op te komen en daarbij hoort ook eigen verwantwoordelijkheid. Maar voor de politiek blijkbaar zijn ze nooit klaar zelf de PS heeft uiteindelijk hierin gefaald. Aan de andere kant met de huidige democratische (parlementair) stelsel gaat het ook niet worden. Het is een verdeel en heers politiek die decennia’s lang Curaçao als ook de andere eilanden (ABSSS) mank heeft gehouden. Hiernaast op de minst geringste wordt Curaçao met instemming van onze huidige politiek als oproep hondje van Nederland gebruikt, om je dood te schamen. Tijd om voor een presidentieel stelsel te gaan en voor niks minder dan een volledige ‘Onafhandelijke Curaçao’! Om af sluiten Venezolanen die het goede hebben voor Curaçao zullen altijd welkom zijn. De politiek kan nooit besluiten hoe we als mens met mens onder elkaar omgaan onafhankelijk van kleur, nationaliteit, religie, sekse of voorkeur we zijn vrij om te kiezen en te handelen hierin. Het is geven zonder iets voor terug te verwachten……ons steentje bijdragen, aan iemand die het minder goed heeft een hulpende hand te geven.

 3. Den Haag zou gewoon 4 euro per vluchteling moeten overmaken aan Curacao. Wellicht houden jullie je mond dan en nemen de eilandbewoners dan verantwoordelijkheid voor het eigen bestuur.
  Diep trieste bedoeling aldaar, sinds ik dit forum vaker bezoek ben ik VVD gaan stemmen in NL. Een goede regeling, wat mij betreft nog eenmaal 2 miljard Antilliaanse guldens daarheen en dan van dat eiland Curacao af, dat is de beste oplossing voor NL en Curacao.

 4. Nederland steunt Colombia, omdat men daar meer dan een miljoen Venezolanen opvangt. En omdat de Colombiaanse regering durf heeft getoond en een plan heeft om deze mensen op te vangen en te integreren.
  Nederland geeft vele miljoenen aan Libanon en niet te vergeten Turkije(via de EU) om daar grootschalig de opvang te stimuleren.
  Let op, deze landen kiezen voor een actieve rol om op grote schaal humanitaire hulp te bieden. In tegenstelling tot wat Curacao doet, zich niet wil houden aan de meest basale humanitaire verdragen en zich het vluchtelingenbeleid van Trump heeft aangemeten als niet erger.
  Waarom dient NL dan hier te helpen? Colombia draagt de kosten van al deze vluchtelingen met een BBP per hoofd van de bevolking welk niet eens de helft bereikt van dat van Curacao.
  Jullie eilanders moeten eens ophouden met dat verwende gedrag! Het is namelijk in en in triest.

 5. De Rechtsstaat

  Weer(?) een puik stuk neergezet, maar ik vraag mij wederom af:

  – Als ik linkedin op nasla zie ik dat deze beste man consultant is (van de regering).

  Dus waarom niet dit stuk neerleggen bij de juiste autoriteiten (die de ballen niet hebben om verantwoording op zich te nemen)?

  Keer op keer verschijnen zijn stukken in de media (en vooral op de staatsradio, waar volgens mij hij nog steeds goede banden op na houdt).

 6. Wij, en wij alleen kunnen er voor zorg dragen dat Curacao weer het kloppend hart wordt van de Cariben, wij beschikken over alle randvoorwaarden daartoe, nu nog enkel politieke wil, daadkracht en durf.

  Helaas is er geen politieke wil op Curacao. Of het nu PAR, MFK, PS of MAN is het gaat alleen maar om eigenbelang en reisjes en vriendjes aan banen helpen.. Dit zal helaas nooit veranderen.

 7. Henk Pasman

  Helemaal mee eens!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *