Opinie | De tentakels van Guangdong Zhenrong Energy in de Curaçaose economie

Opinie door Marguérite Nahar

Guangdong Zhenrong Energy geeft presentatie in de Staten | Jeu Olimpio

De tentakels van GZE om zoveel mogelijk macht en invloed te kunnen uitoefenen in onze economie, zijn inmiddels wijdverbreid, maar niet onverbrekelijk (in juridische zin) vastgeklampt door GZE, zonder dat GZE nog zelfs maar een dubbeltje in onze olie-industrie heeft gestoken.

Voorbeelden:
1 In de olie-industrie, wel/niet, wel/niet, wel/niet moderniseren van de Isla, spelletje van GZE om ons aan het lijntje te houden;
2. In de olie-industrie wel/niet, wel/niet, wel, wel, wel, maar misschien toch niet: het bouwen van een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai. Met het traineren, een jaar lang sedert november 2016, is het Addendum losgepeuterd en daarmee heeft GZE bereikt dat ze juridisch verlost werd van de verplichting de Isla te moderniseren. In het Addendum is hun de optie geboden van de bouw van een nieuwe raffinaderij op Bullenbaai;
3. samenwerkingsverbanden met alle ONVs eruit gesleept via manipulatie van de regering, hiermee een prachtkans veroverd om als pottenkijker op de hoogte te geraken van op stapel staande projecten en eventuele andere buitenlandse strategische partners buiten spel te zetten;
4. voorstel tot oprichting van een APC-bank, waarin 105 MILJOEN gulden zal worden ingebracht door GZE (die in het Verre Oosten op sterven na dood is, en wis en zeker in geldnood verkeert). Met dit onzalige plan komen de toekomstige pensioenuitkeringen uit het APC-fonds op de tocht te staan.
5. aanbod aan FKP om het grote woningbouw project in Wishi te financieren, uit de goedheid van hun hart? Hoe wordt de terugbetaling geregeld?
6. toeristen industrie, want daarin valt veel geld te verdienen in de horeca, vooral restaurants, maar ook in de hotel sector, ze waren -naar verluidt- van plan het Plaza Hotel te kopen, maar konden niet bieden, vanwege geldgebrek door de problemen in het Verre Oosten.
7. onderwijs–> Feffik en UoC, Feffik onder het mom van opleiding van lokale arbeiders voor de olie-industrie (ja, wellicht met als medium van kennisoverdracht, dus als de instructietaal het Mandarin of een Kantonees dialect). En UoC met de donatie van een leerstoel, waarmee de onafhankelijkheid van de universiteit als academisch instituut op het spel komt te staan, zeer zeker onder druk komt te staan.
8. onze diepzeehaven Bullenbaai —> dit is bovenal de felbegeerde prijs.
9. het achterland op Bullenbaai —> om de overslaghaven daar te realiseren en zelf het grootste profijt daaruit te trekken;
10. Aqualectra —> de grootste pijler in onze energiekolom, dan heeft GZE grote greep op de hele samenleving en de mogelijkheid om de tarieven aan de eindgebruikers vast te stellen.
11. Selikor, thans belast met het ophalen van huisvuil, zal in de toekomst met behulp van GZE ook belast zijn met het ophalen en verwerken van industrieel afval. Hierdoor zullen de diverse andere bedrijven die thans reeds belast zijn met deze werkzaamheden, gewoon uit de markt gedrukt worden.
11. Last but not least: de bouw van de gas terminal, ofschoon GZE, trader zijnde, geen kaas heeft gegeten van het bouwen van LNG-terminals het; uiteindelijk doel is om via een erfpachtrecht of via de B.O.O. constructie een groot deel van de Bullenbaai in beheer en onder hun controle te krijgen. Hiermee wordt effectief en bij voorbaat Curoil de markt uit gedrukt, want in de toekomst zal Curoil noodgedwongen moeten overstappen vanuit de handel in olie, naar de handel in gas

Over 10 tot 15 jaar zijn wij een “département d’outremer” van China, maar niet vergelijkbaar met de relatie tussen Nederland en de BES-eilanden. O nee, Curaçao wordt een wingewest voor China die miljarden gaat verdienen aan de exploitatie van Curaçao, niet alleen de Bullenbaai haven, maar heel Curaçao.

Marguérite Nahar
Juriste Marguérite Nahar was tot medio oktober 2016 extern juridisch adviseur van Refineria di Korsou (RdK)

19 Reacties op “Opinie | De tentakels van Guangdong Zhenrong Energy in de Curaçaose economie

 1. @Dikke Deur
  Ok, de partijbazen moesten met een zuurstoftankje naar het Partij Congress. Wat betekend dat voor Curaçao? Wat zijn de opties?
  Ooit op een warme dag in LA geweest?

 2. @Pukkie, precies de situatie dat we met de PDVSA hebben.. Die ook staatseigendom is. Dezelfde staat die miljoenen niet betaald aan Insel zodat wij de belastingbetaler er voor op draaien!

 3. Het geheel overziende : Die Chinezen krijgen een makkie aan Curacao.
  Ze regelen alles nu al geheel naar eigen wens en inzicht. Curacao gedraagt zich als een kruiwagen vol kikkers. Tenslotte komt de baas van de kruiwagen op de plaats waar hij wil zijn. Met of zonder kikkers, want die zijn onbelangrijk

 4. Toen mw. Marguérite Nahar voor de isla werkte hoorde we haar nooit. Niet over de vervuiling, de latina secretaresses van Jose van Armeman and Werner Wiels en de gratis reisjes van de MDPT.

 5. @Dikke Deur
  Jij geeft aan dat de Chinezen zelfs barbecues uitbannen om luchtvervuiling tegen te gaan. Volgens jou, helpt dat niets. Dus zijn zij ook niet geschikt (in staat) om luchtvervuiling op Curaçao uit te bannen. Als jij dat zegt zal het wel zo zijn.

  De luchtvervuiling op Curaçao is natuurlijk van andere aard. Niet samenwerken met Chinezen omdat het ‘socialisten’ zijn is natuurlijk onzin. Barack Obama werd ook als ‘socialist’ bestempeld, ondanks het feit dat hij de VS uit haar ergste economische crisis heeft geleid. Trouwen wat is het alternatief doorgaan met PDVSA of Shell verzoeken terug te komen? Hebben die een betere’track-record’ t.a.v. luchtvervuiling?

 6. @hoedanook, je gaat weer eens niet in op wat ik zeg maar komt met iets anders aan. Ajó.

 7. @Dikke Deur,
  Nergens ter wereld wordt de industrie aangepakt. Er was sprake van een “koolstof-tax” maar beleid is vooral gericht op bescherming van de eigen economische positie. Ook in Nederland is de zware industrie erg invloedrijk met een sterke lobby. De sector wordt uit de wind gehouden uit angst voor het verlies van de concurrentiepositie op de mondiale markt.

  Overigens, Mao is dood (model model van de Sovjet Unie). In 1978 begon Deng Xiaoping met economische hervormingen in China, zodat China kon moderniseren. Communistische ideeën worden gecombineerd met Westerse ideeën over de economie. Transformatie van een samenleving is mogelijk. De ervaring(en) van een samenwerkingspartner zijn erg belangrijk voor het success van de samenwerking.

 8. @ Hoedanook, je schrijft als een uitgesproken Maoist die heilig in de communistische heilstaat gelooft. Dat mag, maar ik ga er niet tegenin. Dát is nou religie.
  Alleen even dit: er is momenteel dus een partijcongres in Beijing. Elk jaar wordt daar dan, om de smog te voorkomen, elke bron van rook uitgebannen tot de barbecues in restaurants toe. Het heeft deze keer niets geholpen, je ziet er geen hand voor ogen.
  En die mensen komen hier de luchtvervuiling aanpakken.

 9. @Pukkie
  Hoedanook ziet graag dat ook op Curaçao “tijgers worden gedood, vliegen geplet en vossen opgejaagd.”
  Het wordt steeds duidelijker dat er een groepje is die met drogredenering en het creëren van angst (verlies van vertrouwen), de samenwerking met de Chinezen probeert te frustreren. Ondertussen glijd het eiland economisch steeds verder weg. Als alternatief wordt Shell (Anglosaksisch) geopperd. Deze groep heeft geheel niet het beste met Curaçao voor en is volledig met ‘eigen belang’ bezig.

 10. @ToC en @CI
  Vanwege klimaatverandering ziet iedereen graag een vermindering van de uitstoot van CO2. Als maatschappij zijn er drie opties mogelijk tegen de opwarming van de aarde: 1) Minder CO2 produceren; 2) CO2 ‘vangen’ (uit de lucht) en opslaan; 3) Een combinatie van de eerste twee. Het terug pompen van CO2 in de aarde is een veelgenoemde oplossing.

  De Chinese economie transformeert langzaam van industrie naar consumptie, waardoor ook de uitstoot van CO2 door China zal afnemen.

 11. Pukkie | 23 oktober 2017 om 14:41 |
  … Alles waar u olie voor nodig denkt te hebben, kan ook met zon en wind…

  Maak mij eens een toetsenbord zonder olie, de verf op mijn auto, het merendeel van de kleren, mijn bril, mijn Iphone, mijn pen, mijn sexspeeltjes, mijn draagtas, mijn boterhamzakje (of -trommeltje), een verharde weg, kunstmest,………..
  zonder olie. En dan bedoel in niet om die olie als energiebron te gebruiken, maar als grondstof.

 12. @ToC
  “socialisme met Chinese kenmerken”
  Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Socialisme_met_Chinese_karakteristieken
  Citaat:’Socialisme met Chinese karakteristieken is de officiële term voor de gemengde economie van de Volksrepubliek China die overgaat van een economie die gebaseerd is op publiek bezit van productiemiddelen naar een economie die zowel publieke als privé-bedrijven toelaat.’

 13. @Curacao Independiente, Google-t U eens op “energietransitie” en verbaas u hoe snel het kan gaan. Alles waar u olie voor nodig denkt te hebben, kan ook met zon en wind ,desnoods omgezet in waterstof, wat gewoon kan worden opgeslagen. China weet dat ook allemaal, maar maakt handig gebruik van uw antieke voorkeuren ,plant nieuwe productie over 20 jaar en kaapt zo het eiland onder uw handen vandaan. Wie gaat dat dan voorkomen ? Niemand.

 14. Hoedanook is ziende blind. Lijkt wel een broer van Werner Wiels.

 15. Trost op Curaçao

  @hoedanook : “socialisme met Chinese kenmerken”. Mooi gezegd, maar wat houdt dat in?

  @ci: waarom worden er wereldwijd afspraken gemaakt om fosiele brandstof te veminderen?

  @ericlaplas : hoe hoog is het IQ van een verstandelijk gehandicapte?

 16. Ik wil toch even iets ter verdediging van de Chinezen zeggen, iedereen vergeet dat zij ooit een zekere meneer Pik Pisas op bezoek hadden die beweerde Minister President van Curacao te zijn. Iemand met de IQ van een verstandelijk gehandicapte.

 17. Curacao Independiente

  Misschien moet ieder zich afvragen hoe afhankelijk is Curaçao op dit moment van de olie industrie. Ieder die eten kookt gebruikt gas, ieder die auto rijdt of gebruikt maakt van de openbaar vervoer, die met vakantie gaat per vliegtuig of op een cruiseschip is consument van de verschillende eindproducten (benzine, diesel, motor olie, enz. )vanuit de olie industrie. Nota bene onze elektra wordt opgewekt voor de grootste gedeelte nog op basis van de olie industrie. Zonder elektriciteit, is er ook geen communicatie (telefoon/mobiel, internet, radio, televisie) mogelijk. Nu is de vraag wie zou de beste partij of partijen kunnen worden om in zee mee te gaan? Om eind producten vanuit de olie industrie die nodig zijn waarvan ieder op een of ander manier gebruikt maakt, te blijven waarborgen? Om te weten dat GZE moet de nodige gedaan worden, intenties (MOU incl. Addendum, HoA) zijn mooi, maar de eind voorstel waar zowel GZE als Curaçao zich in kan vinden blijft de belangrijkste en daar zijn we nog niet belandt. Mocht uiteindelijk GZE niet bereid zijn om of voor upgrading of voor een nieuwe raffinaderij te kiezen, dan kan al die zogenaamde samenwerking verbanden, voorstel en aanbod in de prullenbak. Eerlijk gezegd Curaçao is te klein om 2 raffinaderijen op na te houden, dus er zal gekozen moeten worden. Om over 10 -15 jaar te praten is nog te vroeg, er moet eerst een eindvoorstel op tafel komen en dat is nog niet in zicht.

 18. De dedicatie waarmee Marguérite Nahar tegen de komst van GZE en de ontwikkelingen van de raffinaderij door GZE en daarmee land Curaçao ageert, is bijna religieus te noemen. Haar 11 stellingen “aanklacht” in bovenstaand artikel zou enigszins het overwegen waard zijn als zij e.e.a. ook tegen de realiteit had afgewogen. Met name ten aanzien van de staatsbedrijven. China wordt sterk hiërarchisch geleid en duidelijkheid vanuit de politbureau was in afwachting van het partijcongres.

  Momenteel is het negentiende congres van de Communistische Partij in Peking gaande. De Chinese president Xi Jinping zal dan als leider voor een nieuwe periode herkozen worden waardoor er duidelijkheid geboden wordt ten aanzien van de ideologische lijnen voor de toekomst. Xi sprak bij de opening van ‘socialisme met Chinese kenmerken’. Ook gaf hij aan dat er een Chinees model voor ontwikkeling van ‘ontwikkelingslanden’ bestaat. De staatsbedrijven zal Peking met “enorme geldinjecties” versterken. Dus aan de ‘afwachtende houding’ waar Nahar over spreekt is een einde gekomen.

  Het sociaal-economische systeem van China verandert naar een die door de marktkrachten wordt gedomineerd. Ook is er een sterke beweging gaande van industrie naar consumptie, waardoor de dienstensector zich ontwikkeld (soft landing van de economie). De (politieke) uitkomsten van het congres worden vertaald naar lange termijn markten en beleggingsportefeuiles. Verwacht wordt dat de uitkomsten van de bijeenkomst weinig impact zullen hebben op de lokale aandelen- en obligatiemarkten. Xi heeft heeft gezegd dat zijn land openstaat voor buitenlandse investeerders, m.a.w. mw. Nahar, mogelijkheid voor het kopen van aandelen in aantrekkelijke ordernemingen en meeprofiteren van de exploitatie van Bullenbaai haven enz.

  Xi Jinping sprak bij de opening ook over het bestrijden van corruptie. Naar verluid gaf hij aan “Tijgers te hebben gedood, vliegen geplet en vossen opgejaagd.” Hopelijk krijgt over een aantal jaar ook dit voorbeeld ook een plaats in het rijtje van voorbeelden dat door Nahar ten aanzien van de relatie met China wordt opgesomd.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *