Opinie | ‘Koninkrijk is geen vrijblijvende latrelatie’

Column Chris van Dam voor Koninkrijksrelaties.nu

Tweede Kamerlid Chris van Dam (CDA) maakte vandaag bij het algemeen overleg van de Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties met staatssecretaris Knops zijn debuut als woordvoerder Koninkrijksrelaties. Hieronder zijn ‘maiden speech


Vandaag is het de eerste keer dat ik als vertegenwoordiger van het CDA deelneem aan het Algemeen Overleg Koninkrijksrelaties. Onlangs ben ik mee geweest met de reis van deze commissie naar Sint Maarten, Saba en Statia, in het kader van de IPKO-bijeenkomst.

Maar toen verving ik nog mijn zeer gewaardeerde collega Joba van den Berg. Inmiddels heb ik haar vervangen in deze commissie en misschien dat u mij toestaat vooral een paar algemene opmerkingen te maken.

Ik heb mij afgevraagd wat mijn bijdrage aan het werk van deze commissie kan zijn. Wat zijn de uitdagingen waar het Koninkrijk der Nederlanden voor staat, wat zijn de uitdagingen waar de landen en de landsdelen in het Caribisch deel van het Koninkrijk voor staan, aan welke uitdagingen kan ik het best een bijdrage leveren.

Voordat ik Kamerlid werd heb ik – inclusief mijn opleiding – 35 jaar als politieman en officier van justitie gewerkt. 35 jaar heb ik de rechtsstaat gediend, ben ik de rechtsstaat gaan liefhebben en die liefde heb ik bij het betreden van het Binnenhof niet achter me gelaten. Ook niet achter me hoeven laten. In mijn werk als Kamerlid kan ik bijdragen aan goede regels, aan goed bestuur, aan goede handhaving en opsporing, aan fatsoenlijke rechtsbijstand, aan onafhankelijke rechtspraak.

De rechtsstaat is voor mij niet een abstractie, niet alleen maar iets voor een bezorgde column in een krant of voor een universitair debat op vrijdagmiddag. De rechtsstaat dient primair individuele burgers. Mensen zoals u en ik. Arm en rijk, jong en oud, ziek en gezond. Worden zij beschermd tegen willekeur? Worden ze beschermd tegen criminaliteit? Kunnen zij bij een zakelijk geschil een onafhankelijk oordeel krijgen? Kun je stemmen op mensen die werkelijk jouw belang, jouw stem vertegenwoordigen? Anders gezegd: gaat het er eerlijk aan toe, kun je elkaar vertrouwen?

De afgelopen weken heb ik veel informatie over de landen Aruba, Curaçao en Sint Maarten en ook over Bonaire, Statia en Saba tot mij genomen. Ik heb verslagen gelezen van de Raad voor de Rechtshandhaving, van de Colleges Financieel Toezicht, inspecties. Vandaag staan ook allerlei van dit soort zaken op de agenda. Ik heb de kranten gespeld en ik heb inmiddels vele individuele gesprekken gevoerd. En natuurlijk heb ik tijdens de IPKO-reis goed om me heen gekeken. En later we er dan geen doekjes om winden: als het gaat om de rechtsstaat dan is er in de West nog een wereld te winnen.

Dan heb ik het niet alleen over de bestuurscultuur op de eilanden. We weten dat er grote zorgen zijn over de integriteit van bepaalde personen in het openbaar bestuur van met name Curaçao en Sint Maarten. Maar je hoeft er de krant maar op na te slaan dat ook op de andere eilanden onregelmatigheden plaatsvinden of recent hebben plaatsgevonden.

Maar het onvoldoende functioneren van de rechtsstaat gaat verder dan dat. Wist u dat het aantal verkeersdoden op Curaçao hoger ligt dan in het onveiligste land van de Europese Unie, Roemenië. In de afgelopen 25 jaar zijn er op de wegen van Curaçao 515 mensen doodgereden en dat is een waanzinnig hoog cijfer. Dat roept vragen op over het niveau van de wetgeving, het niveau van de handhaving, de mate waarin nabestaanden worden bijgestaan.

Om hier op door te gaan: half januari werd er op Sint Maarten een 2-jarig kind doodgereden door een dronken rijder. De dronken verdachte kon worden aangehouden maar hij is niet vervolgd. Waarom niet? Op Sint Maarten is het wel strafbaar om onder invloed te rijden, maar het procesrecht om iemand te dwingen een blaastest of een bloedtest te ondergaan, dat is er niet. Wetgeving op dat punt ontbreekt en daarom gaan mensen vrijuit. Dat is niet hoe een rechtsstaat zou moeten functioneren.

Een goed functionerende rechtsstaat is een basisvoorwaarde om als land, als stad, als samenleving te kunnen functioneren. Hoewel we ruim acht jaar verder zijn na 10-10-10 is er op dit vlak nog veel te verbeteren. De overheid moet bescherming bieden aan burgers, zowel qua kwaliteit van regelgeving, qua niveau van handhaving, opsporing, vervolging. Mensen moeten weten dat ze niet kunnen parasiteren ten nadele van de zwakkere, van de zieke, van de arme. Moeten een dak boven hun hoofd hebben.

En waarom zit er geen dak op dat huis op Sint Maarten? Niet omdat er geen geld is, maar omdat er geen vertrouwen is. Geen vertrouwen in de betrouwbaarheid van het openbaar bestuur. Om dezelfde reden komen de verbeteringen van het vliegveld slechts moeizaam tot stand. Dat gebrek aan vertrouwen heeft ook direct te maken met de kwaliteit van de rechtsstaat.

Als het aan mij ligt dan lever ik – gelet op mijn eigen kennis en ervaring – de komende tijd een uitdrukkelijke bijdrage aan de ontwikkeling van het rechtsstatelijk gehalte van de eilanden. Daarbij denk ik in het bijzonder aan de bestrijding van georganiseerde criminaliteit en de bestrijding van ondermijning. Dat zou minder een lands-aangelegenheid en meer een Koninkrijks-aangelegenheid moeten worden. De eilanden zijn te klein, er is te veel een onderlinge afhankelijkheid, om dat soort zware vormen van criminaliteit alleen aan te kunnen pakken. Ik begrijp de vragen die dit standpunt oproept – zou het Statuut ervoor aangepast moeten worden – maar ik hoop eerlijk gezegd op het gezond verstand van hen die het goed voor hebben, ook in de landen en op de eilanden. Want ook hier geldt: een goed functionerende rechtsstaat is een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling, voor goede zorg, voor goed onderwijs.

Als ik spreek over het Statuut dan kan ik niet onbesproken laten het voorstel van collega’s Bosman en Van Raak om te komen tot een aanpassing van dat Statuut. Zij koersen op de ontwikkeling van een Gemenebest-model, ik noem dat een supermarkt-model. Pak waar je zin in hebt. Afspraken per partner, een soort latrelatie. Het zal u niet verbazen dat ik als CDA’er meer van het huwelijk ben dan van de latrelatie. Of beter nog: van de familie. De banden tussen Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Statia, Saba en Nederland gaan eeuwen terug en zijn niet vrijblijvend. Het CDA wil geen calculerende partner zijn, maar een trouw familielid. Binnen families kom je totaal verschillende karakters tegen, maar je hebt wat met elkaar, je bent er op de hoogte- en dieptepunten, je bent er voor elkaar. Dat is voor ons de weg.

Tot slot nog twee punten. Allereerst het woord ‘kolonialisme’. Dat hoor ik geregeld. Het wordt vooral uitgesproken door mensen die bezig lijken met hun eigen belang, niet met het belang van de gewone mensen, de mensen die langs de weg naar school lopen, de mensen die een dak boven hun hoofd willen. Laat ik dit zeggen: iedereen die tegenover mij het woord ‘kolonialisme’ in de mond neemt, maakt zich bij mij op voorhand verdacht. Mijn intentie, mijn hart, ligt bij gewone mensen, mensen zoals u en ik, zowel op de eilanden als in Nederland.

Helemaal tot slot: hoop en verwachting. Laten wij vooral vertrouwen hebben in de volgende generatie. De dertigers. Goed opgeleide mensen, capabel, optimistisch, positief. Die vaak na een opleiding en werkervaring elders terugkomen, zich willen ontworstelen aan de gesloten cultuur van ons-kent-ons, gewoon in een fatsoenlijk land willen wonen. Op hen heb ik mijn vertrouwen gesteld, met hen wil ik werken aan de rechtsstaat van het Koninkrijk.

Bron: Koninkrijksrelaties.nu

30 Reacties op “Opinie | ‘Koninkrijk is geen vrijblijvende latrelatie’

 1. @Norbert George, Kan je ons de vacature overleggen waar je op gesolliciteerd hebt? Was jij gekwalicificeerd voor de functie? Kan je ook je evualatieverslagen laten zien en rapporten die je hebt geschreven?

 2. @ Hoedanook,

  Blijft apart dat Norbert George zijn kolderverhaal zelfs jaren later nog blijft volhouden.
  http://deachterkantvancuracao.blogspot.com/2014/10/norbert-george-zet-zichzelf-in-het.html

  Maar helaas is dit geen uitzondering voor hem. Het is een persoon die in een droomwereld leeft…………..zijn eigen droomwereld. Hij verzint verhalen waar hij bij staat en gaat ze vervolgens nog geloven ook. Wie kan dit mooie verhaal ooit vergeten ?

  http://www.dutchcaribbeanlegalportal.com/legal-documents/judgments/137-judgements/7687-om-curacao-wint-rectificatiezaak-tegen-norbert-george

  En zelfs toen de rechter hem dus gedwongen had te rectificeren…………bleef dit figuu lekker in zijn eigen droomwereld leven en weigerde te rectificeren. Hoe het daarna is afgelopen weet ik helaas niet, maar het toont wel aan dat we te maken hebben met iemand die ze niet helemaal op een rijtje heeft. Zijn verhalen en beschuldigingen missen vaak iedere onderbouwing en bewijs komt zelfs na jaren niet bovendrijven.

  https://curacaonieuws.nu/norbert-george-weigert-rectificeren/

  Helaas vergeten de Knipselkrant en sommigen alhier niet wat er zich heeft afgespeeld. Karma noem ik zoiets en zolang ik leef zal ik deze parasiet blijven herinneren aan zijn ongepast gedrag. Hij hoeft niet op clementie te rekenen zolang hij geen verantwoording neemt voor zijn gedrag.
  Zelfs over 20 jaar zal ik Curacao helpen herinneren wie of wat Norbert George is / was en dat Curacao dit soort figuren beter kwijt dan rijk is. Hij is, zoals Dick Drayer al stelde, niet dom, maar hij heeft, zoals velen, de weg van de minste weerstand gekozen. Hij hoopt nu echter dat we allemaal gek zijn geworden en dat we hem nog een kans gaan geven om door te gaan met profiteren van de bewoners van dit eiland.
  Dit figuur moet maar eens gewoon gaan werken voor zijn geld i.p.v. zijn hand ophouden.

 3. @Norbert,
  Vanuit welk buurthuis in Barbouquette en omstreken moest dit ‘opbouwwerk’ vorm krijgen? Het eigenaardige is als je iets “opbouwt” (ook in opbouwwerk), zelf als het niet wordt afgerond (karakter van opbouwwerk), is, dat er over tijd, zelfs na ‘afbraak’, er nog resten te vinden (moeten) zijn. Maar gezien jou antwoord kunnen wij gerust vaststellen dat jij geen concreet bewijs hebt van geleverde prestaties. Graag konkreet bewijs, anders kan niets anders aangenomen worden dat dit waarschijnlijk ook uit de duim gezogen en denkbeeldig is (vergelijkbaar met jou powerpoint flut-samenraapsel).
  Diet jiu zelf geregiserrde imago-rehabilitatie geen goed!

 4. Wat een pas beginnend woordvoerder van het CDA in Nederland al niet teweeg kan brengen op Curacao.
  Feit is dat vooruitgang door om het even wie tegen gehouden worden en men het liefst vasthoud aan het verleden.
  Het is toch ongelooflijk dat men het in 2019 nog steeds heeft over gebeurtenissen die in 1800 nog wat zijn afgeschaft.
  Wie met zijn rug naar de toekomst staat, staat met zijn gezicht naar het verleden.

 5. Norbert George

  Joep, ja hoor..

 6. @ Norbert George,

  Hou toch op met jezelf en ons voor de gek proberen te houden.

  Wanneer je een project in een wijk op moest zetten…….wat deed je dan iedere dag tijdens werktijd in de Tropen ? Werktijd is om te werken, niet om bezig te zijn met een vrijetijdsbesteding.
  En toen de vloer iets te heet onder je voeten werd heb je je laptop opgepakt en ben je in Trupial Inn gaan zitten.
  Dan heet zoiets gewoon werkweigering, de overheid betaalde jou echt niet om de hele dag in de kroeg te gaan zitten. Erger nog, niemand bij de overheid weet ook maar iets van het opzetten van een wijkproject. Zoek de publicaties in de kranten maar even terug. Er is uitgebreid over gesproken.
  Oftewel je hebt geen prestatie geleverd voor het geld dat je hebt opgestreken en dat is gewoon parasiteren op de samenleving. Het feit dat veel ambtenaren precies hetzelfde doen maakt deze praktijk nog steeds niet acceptabel. Het is een kwestie van mentaliteit en, zoals ik al aangaf, een compleet verkeerd georienteerd moreel en etisch kompas.

 7. Norbert George

  Hoedanook, wat hmmm? Het betrof opbouwwerk. En kennelijk heb jij geen kaas gegeten als het gaat om o.m. Barbouquette, Seroe Lora en omstreken, gezien je denigrerende opmerking. Overigens betrof het een pilot-project/programma, dat daarna naar andere wijken zou worden uitgerold. Helaas…

 8. @Norbert,
  Hmmm, Barbouquette, een wijk van anderhalve straat en één straathond. Omstreken? Toni Kunchi of Sta. Rosa?
  Waar (van waaruit) noest deze wijkprogramma in Barbouquette gaan draaien?

 9. Norbert George

  Hoedanook, als je de wijken Barbouquette en omstreken in trekt, dan zullen de bewoners bevestigen dat ik met een team (van personen uit die wijken zelf) bezig was het wijkenprogramma op te zetten en naderhand uit te voeren.

 10. @Norbert,
  Thuis (of in de Tropen) zitten met behoud van salaris is niet het zelfde als een prestatie leveren en daarvoor betaald worden.
  Indien er een prestatie geleverd is dan zou dat bekend zijn, immers het is ‘het volk’ en niet ‘de minister’ die voor deze misbruik van belastinggelden opdraait.

 11. @Norbert George
  vraagje: waar verdien je vandaag de dag je inkomen mee?
  Had je niet anoniem ( maar het kwam naar buiten) een powerpoint overzicht gemaakt van mensen “waarmee iets aan de hand was” om het maar eens zo te zeggen? Waarom anoniem en niet met open vizier? En wie had je in gedachten dat zij iets met die informatie zouden doen? En heb je die strijdbijl inmiddels begraven?

 12. Norbert George

  Hans, ik schaam mij nergens voor, dat is een ding dat zeker is. Dat na 4 jaar werken, met werkzaamheden belast door 5 verschillende ministers, de overheid ofwel regering niet in staat is gebleken om mijn rechtspositie op een deugdelijke manier te regelen en mijn personeelsdossier op orde te houden, dat kan je mij helaas niet verwijten. Dat is immers niet mijn pakkie aan, en jouw kleingeestig gelul doet daar geheel niets aan af.

  Joep, parasiteren op de bevolking van dit eiland, dat laat ik graag aan jou over. Zo belet ik je niet om je te verschuilen achter een naam waarmee je parasiteert op goedgelovigen die zich niet bekommeren om feiten.

  Feit is dat de overheid niets op mij te vorderen heeft, omdat de door mij verrichte werkzaamheden helaas (vor jou) niet kunnen worden weerlegd. Al je overige gezwam hieromtrent is niets meer dan jouw projectie gemengd met een rijkelijke fantasie.

  Wat betreft de stichting die ik voorzit, die is al per 2003 opgericht en actief. Dat weet gelukkig vrijwel iedereen binnen onze gemeenschap, behalve maloten zoals jij, dus ook hier gaat je relaas mank. De dwangsom was pas in 2010 aan de orde – 7 jaar na dato – dus “snel meedoen, met je verzonnen stichting, aan een ‘class action suit’ tegen de ISLA, zodat je ook kon mee profiteren van de miljoenen dwangsom die de rechter zou opleggen” is weer zo’n verzinsel dat voortkomt uit jouw kleingeestigheid. Maar goed, niet iedereen heeft ze allemaal op een rijtje, toch Joeppie?

  Voor het overige wens ik je heel veel geluk toe met je liefde voor en afictiatie met “Gekke Gerrit en zijn MFK maffia”.

 13. En weer een infantiele puberale reactie van Beflapas.

  Pyongyang slaapt nog zeker.

 14. Blijf het vreemd vinden dat parasieten van de overheid, zoals Norbert George en Alvin Daal, zich nergens voor schamen.

  Een stuitend gebrek aan integriteit.

 15. Nou zelf zou ik de koninkrijk relatie niet met een lat relatie willen vergelijken. Het heeft meer iets van de vriendelijke oom die met zon en feestdagen altijd wat lekkers meeneemt maar zijn handen niet thuis kan houden.

 16. @ Norbert George,

  Gelukkig ben ik niet zo lui om te werken en te parasiteren op de bevolking van dit eiland, zoals jij wel doet.
  Dus wanneer jij dat geld terug betaald en gewoon gaat werken, zoals we allemaal moeten doen, dan kunnen we nog eens verder praten.
  Tot die tijd ben je gewoon een triest figuur, een landverrader, die parasiteert op de mensen die je pretendeert te vertegenwoordigen. Snel meedoen, met je verzonnen stichting, aan een ‘class action suit’ tegen de ISLA, zodat je ook kon mee profiteren van de miljoenen dwangsom die de rechter zou opleggen ?
  En dan nu hosanna lopen preken over de ISLA ? Welke idioot verzint zoiets ? Dat kan alleen maar onze parasiet Norbert George zijn.
  Ouders hebben normaal het idee dat hun kinderen trots kunnen zijn op de verworvenheden van hun ouders. Op hun moeder, jouw vrouw kunnen ze wellicht nog trots zijn, maar op jou niet echt. Dat moet toch wel aan je vreten lijkt mij zo.

  Doe ons en iedereen een lol: ‘hou je bek, betaal al dat geld terug dat je, zonder tegenprestatie hebt opgestreken, ga werken en hou op met parasiteren op deze samenleving.’
  Ik weet dat je dweept men Gekke Gerrit en zijn MFK maffia. Ga lekker bij hen in het gevang zitten, daar horen figuren zoals jij thuis.

 17. Norbert George

  Trui, vertel dat verhaal aan de Joden, Armeniers, Palestijnen, en ga zo maar door. Dat het internationaal en juridisch toen geaccepteerd was , of dat de oorspronkelijke bewoners van Curacao er niet meer zijn om er een land of bestuur op aan te kunnen spreken, kan mij aan m’n kont roesten.

  Joep, je hoeft mij niet te vragen of ik het verschil weet tussen vroeger een kolonialistisch land te zijn geweest en momenteel kolonialistisch zijn. Dat zijn inderdaad twee verschillende zaken, maar ook dat kan aan mijn kont roesten.

  Wat ik voor type ben, weet jij niet, evenals je dat niet weet van de meesten die je hier op aanspreekt. Dus opmerkingen daar omtrent, vindt ik net zo’n misselijke manier van werken als jij dat vindt van mensen die Nederland op haar koloniale verleden of haar kolonialistisch gedrag vandaag de dag aanspreken. Mijns inziens ben jij namelijk net zo lui om je te laten informeren of te dom om te begrijpen, dat het een deel van onze gemeenschap kennelijk nogsteeds dwars zit.

 18. Graag naast mijn ook jullie respect voor het feit dat Norbert George hier, net als ik, gewoon onder eigen naam reageert – dat in tegenstelling tot de op zich zeer gewaardeerde Joep Meloen en La Stiwz.

 19. @ Norbert George

  Hoop dat je het verschil weet tussen vroeger een kolonialistisch land te zijn geweest en momenteel kolonialistisch zijn. Dat zijn twee verschillende zaken, maar dat is voor jou een brug te ver.
  Jij bent van het type: ‘op het moment dat ik niet kan graaien begin ik gewoon ‘kolonialisme’ te schreeuwen en dan loopt iedereen weer achter mij aan’.
  Misselijke manier van werken, maar werkt hier prima omdat je weet dat je te maken hebt met zoveel mensen die te lui zijn om zich te informeren of die te dom zijn het te begrijpen.

 20. Ja, Nederland heeft gekononialiseerd. En heksen verbrand.

  In de tijd dat dat internationaal geaccepteerd en juridisch toegestaan was.

  Wat er door de oorspronkelijke bewoners van Curacao, wie dat ook waren, gedaan werd kan ook niet meer met de maatstaven van nu. Alleen spreken wij hen er eeuwen later niet meer op aan.

 21. Norbert George

  Trui, beschimpt of niet, Nederland heeft het zelf door laten gaan ondanks alle waarschuwingen. Dan moet je ook niet gaan lopen zeuren als nu blijkt dat je compleet verkeerd gegokt hebt. Be a man, not a mouse!

  Overigens, wat is er mis mee om voor kolonialist uitgemaakt te worden? Of wil je zeggen dat Nederland niet heeft gekolonialiseerd?

 22. Beste Norbert George, als Nederland 10/10/10 had tegengehouden, zouden ze zijn beschimpt als racistische kolonialisten.

  Nederland kan het nooit goed doen blijkbaar.

 23. Norbert George

  Brian S., op de eerste plaats was ik een van de politici (in de oppositie) die per 2009 heeft gewaarschuwd voor het “onvermijdelijke”. Ik vertrouw erop dat je weet wat onvermijdelijk betekent.

  Op de tweede plaats zit ik al ruim twee regeringsperiodes (8 jaar) niet meer in de politiek. Dus je boodschap is niet aan mij besteedt, en gaat (bij mij) het ene oor in en het andere oor weer uit.

 24. Idd de hand in eigen boezem steken is en blijft moeilijk net zoals jezelf de spiegel voorhouden.

 25. @Norbert George, Dan moet je nu niet gaan muggenziften, maar vooral ook de hand in eigen boezem steken.

  Het is tijd dat politici een hand in eigen boezem steken!

 26. Norbert George

  Wat een eenzijdige kijk op zaken. Natuurlijk is een goed functionerende rechtsstaat, een randvoorwaarde voor economische ontwikkeling, voor goede zorg, voor goed onderwijs, etc. Maar die goed functionerende rechtsstaat is er (op Curacao) niet. En hoe komt dat?

  Want toen in 2009 over de (nieuwe) staatkundige verhoudingen moest worden gestemd, en binnen de eilandsraad van Curacao zonder blikken noch blozen werd gewaarschuwd dat het eiland er nog (lang) niet klaar voor was (gegeven de snelheid, onzorgvuldigheid en incapaciteit waarmee te werk was gegaan, de rechtsstaat was alles behalve “af”), was het uiteindelijk toch echt de Tweede Kamer der Staten Generaal in Nederland die er gewoon mee instemde.

  Dan moet je nu niet gaan muggenziften, maar vooral ook de hand in eigen boezem steken.

 27. Uitstekend mijnheer v. Dam. Goede analyse.

 28. Wel de lusten van de zoete welvaartsvruchten van het koninkrijk maar niet de lasten van het volgen van de regels die bij het instandhouden van een welvaartsland horen.

 29. Eindelijk! een makamba die het bestuur van de eilanden van dicht bij grondig onderzocht en zegt waar hij ervoor staat.
  Petje af, mijnheer Chris van Dam

 30. Allereerst het woord ‘kolonialisme’. Dat hoor ik geregeld. Het wordt vooral uitgesproken door mensen die bezig lijken met hun eigen belang, niet met het belang van de gewone mensen, de mensen die langs de weg naar school lopen, de mensen die een dak boven hun hoofd willen. Laat ik dit zeggen: iedereen die tegenover mij het woord ‘kolonialisme’ in de mond neemt, maakt zich bij mij op voorhand verdacht. Mijn intentie, mijn hart, ligt bij gewone mensen, mensen zoals u en ik, zowel op de eilanden als in Nederland.

  Helaas als Nederland dat woord hoort durven ze niet in te grijpen..

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *