Opinie | Open brief aan dhr. Age Bakker

Opinie door Karel Maduro (MEP)

Karel Maduro (MEP): Open brief aan dhr. Age Bakker

College Aruba Financieel Toezicht
T.a.v. De heer Age Bakker,

Aruba, 20 februari 2017

Geachte heer Bakker,

Hiermee bericht ik u dat ik zeer verbaasd en diep onder de indruk ben van uw brief d.d. 8 februari 2017, CFT nr. 201700022.

Ten eerste vermeldt u dat Minister Bermudez binnen de wettelijke termijn van 14 dagen gereageerd heeft en dat de vastgestelde begroting 2017 voldoet aan artikel 11 lid 4 LAft.

Dit is naar mijn mening onbegrijpelijk, bijna onmogelijk, gelet op de summiere onderbouwing na uw “zware” brief CFT 20170004 dd. 11 januari 2017.

Punt is wel dat minister Bermudez de loonbelastingopbrengsten voor 2017 heeft begroot naar aanleiding van de gerealiseerde inkomsten van 2016 en niet van de goedgekeurde begroting 2016 ad 270 miljoen.

Hier is al gemanipuleerd met cijfers. Idem dito voor wat betreft de opbrengsten van de BBO. Hier begin ik al te twijfelen.

Ten tweede, de heropening van de raffinaderij. Dit project loopt al met een vertraging die belangrijke directe en indirecte gevolgen kan hebben voornamelijk v.w.b. de 2017 begrote belasting- en premieopbrengsten. Dus, hoe gaan wij hiermee aan het werk?

Evenals bij het Financieringssaldo van de collectieve sector; het is als maar gokken op een goede afloop. Daar koop je geen brood mee!

Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat uw brief nr. 201700022, alleen maar dient om de Arubaanse overheid in staat te stellen om nog meer leningen te gaan afsluiten op de internationale markt. Dit doet Aruba niet goed, want het brengt het land nog dieper in de afgrond.

Hiermee doet het CAft Aruba geen gunst.

Hoogachtend,

Karel Maduro van de MEP
Mob: 297-593-3700
Email: [email protected]

Karel A.J. Maduro (MEP), econoom en politicus

Bron: ArenaPoliti.co

Naschrift KKC

2017 02 14 CAFT Aan Bermudez Aruba by Black Lion on Scribd

Bron: ArenaPoliti.co

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *