Opinie | Rocco Tjon: Reactie op berichtgeving NOS

Opinie Rocco Tjon (MEP): goed functioneren van de rechtstaat

Het herstellen van het vertrouwen in de politiek is een verantwoordelijkheid van een ieder binnen de samenleving. Politici en journalisten zijn het niet altijd eens met het verhaal dat gepubliceerd wordt, of de boodschap die verspreid wordt via de verschillende mediakanalen. Dit is echter een goed gegeven. Statenleden moeten de regering controleren, maar ook burgers en journalisten moeten ervoor zorgdragen dat de rechtstaat goed functioneert.

Gelet op het feit dat berichtgeving van politici en journalisten over het algemeen meer mensen bereiken, is het zeer belangrijk dat hun berichtgeving ook gestaafd is door feiten. Ter illustratie dient bijvoorbeeld de nota die in maart door dhr. mr. J. Thijsen en dhr. R.G. Tjon, MBA overhandigd is aan politiek Den Haag. In deze nota werd het wanbeleid van de kabinetten EMAN I en II aan het licht gebracht. Dit laatste aan de hand van feiten met referenties.

BERICHTGEVING CORRESPONDENT NOS
Eerlijk gezegd ben ik altijd zeer sceptisch als er berichtgeving is uit Nederland over wat wel gebruikelijk is op Aruba en wat wel of niet goed zou zijn voor de eilanden. Ik ben het namelijk absoluut niet eens met het bericht van de NOS-correspondent en vind het namelijk niet gebruikelijk en acceptabel dat de regering publieke gelden gebruikt om een verkiezingscampagne te bekostigen. Mijn oordeel heeft betrekking op Aruba!

Overigens vind ik het belangrijk dat als er informatie is dat de huidige regering 300 “AVP’ers” ontslagen heeft en 400 ”MEP’ers” in dienst genomen heeft, zoals de NOS-correspondent beweert, dat de documentatie waaruit dit moge blijken aangeleverd wordt aan de Staten van Aruba. Uit documentatie waarover de Staten beschikt, zoals o.a. CAFT-rapportages, blijkt dit gegeven namelijk niet. Overigens is het frappant dat het CAFT dit niet gesignaleerd en gerapporteerd heeft!

REDEN REACTIE
Als Statenlid van Aruba vind ik het belangrijk om op vage en niet onderbouwde berichtgeving te reageren. Niet om de premier te verdedigen, haar daden spreken voor zich en zij kan deze niet onderbouwde aantijgingen zelf ontkrachten. Mijn reactie heeft te maken met het feit dat deze vage berichtgeving namelijk de geloofwaardigheid en kunde van de Arubaanse Hoge Colleges van Staat aantast en tevens ook de geloofwaardigheid van lokale leiders.

TOT SLOT
Het Statenlid van de AVP die aan de NOS-correspondent gezegd zou hebben dat het normale praktijken zijn van de MEP om de AVP zwart te maken, heeft overigens ook meerdere malen gezegd dat Mike Eman een verantwoordelijk financieel beleid voerde en dat Aruba tot voor de afgelopen verkiezingen geen financiële problemen kende. Als fractieleider van de MEP wacht ik nog steeds op constructieve bijdrage van de oppositie, zoals schriftelijk verzocht in maart. Enfin!

In het belang van de rechtstaat is het nodig dat wanneer het politiek betreft Statenleden, burgers en journalisten objectief hun werk doen en ervoor zorgen dat hun berichtgeving altijd onderbouwd is door feiten en documentatie.

Rocco Tjon, Statenlid MEP,
Aruba

Een Reactie op “Opinie | Rocco Tjon: Reactie op berichtgeving NOS

  1. Renée van Aller

    Mooi gesproken. In de lokale pers zien wij echter nog steeds het groen en geel wederzijds belaste-ren. Soms subtiel en soms grofstoffelijk. Er wordt tentatief gesproken over een aangepast soort waaheidscommissie via de rechter. Heel onverstandig want zo wordt de eigen vuilnisbelt door de tegenpartij gepubliceerd. Wie wil dat? Dat kan alleen als men zelf brandschoon is en de tegenpartij zucht onder een structureel tekort aan integriteit. Dat is in Aruba over het algemeen eerlijk ver-deeld tussen alle politieke partijen. Dus de pot verwijt de ketel en zo meer. Wij wachten al maan-den op een goed doordacht economische plan dat de werkloosheid vermindert en de economische bedrijvigheid aanjaagt. Ontbreekt pijnlijk. Verder moet er veel minder geleend worden van het APFA, de SVB en op de kapitaalmarkt. De belastingdruk zou verlaagd moeten worden. Daardoor stijgt de koopkracht en gaan niet alle ondernemingen failliet. Niet de burgers, maar de overheid moet eindelijk een keer de broekriem aanhalen. De obese overheid moet absoluut afslanken. Ook al is dat voor het eerst sinds 1986. Henny Eman beloofde bij de status aparte 1986 dat er nimmer meer een begrotingstekort zou zijn. Juist of onjuist? De totale schuld van het Land was 5 miljard. In % van het GDP in 2017 87%. Dat het beter gaat willen wij zien in de juiste cijfers van de Centrale Bank Aruba, de Algemene Rekenkamer en met goedkeuring van de CAD en de Raad van Advies. Eerst zien dan geloven. Geen woorden meneer Tjon, maar daden. Waar blijven die?? Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *