Opsporing en vervolging van mensenhandel is prioriteit

Openbaar Ministerie:

JUSTITIAWILLEMSTAD — Het Openbaar Ministerie (OM) geeft prioriteit aan de opsporing en vervolging van mensenhandel. Het OM legt in een persbericht uit dat een van de redenen hiervoor is dat dit een ernstig misdrijf is.

Tevens vormt het een grove schending van de rechten van de mens.
Uitbuiting staat centraal binnen het begrip mensenhandel en de omstandigheden waarin de slachtoffers hiervan veelal verkeren, zijn schokkend.
Curaçao heeft de afgelopen maanden belangrijke stappen gezet in de bestrijding van mensenhandel en een bredere bewustwording van het probleem is evenwel belangrijk om het tegen te gaan, aldus het OM.

“Signalen over mogelijke uitbuitingssituaties worden daarom nauwlettend onderzocht en kunnen leiden tot het instellen van opsporingsonderzoeken.”

Hoge straffen Mensenhandel is strafbaar gesteld in art. 2:239 van het Wetboek van Strafrecht en hiervoor kan in beginsel een maximum gevangenisstraf van negen jaar worden opgelegd.
Onder bepaalde omstandigheden kan de rechter echter een hogere straf opleggen, namelijk twaalf jaar cel als het feit door meer personen is gepleegd.
Als de mensenhandel betrekking heeft op kinderen kan zelfs vijftien jaar celstraf worden opgelegd. En als het zwaar lichamelijk letsel ten gevolge heeft kan de verdachte achttien jaar achter de tralies verdwijnen.
De dader kan tevens 24 jaar gevangenisstraf krijgen als het de dood ten gevolge heeft.

Definitie
De definitie van de Verenigde Naties (VN) van mensenhandel is gericht op uitbuiting;

namelijk onder dwang of misleiding financieel voordeel trekken uit iemands afhankelijkheidspositie.

Hier op het eiland betreft mensenhandel naast seksuele uitbuiting, ook gedwongen of verplichte arbeid of diensten, slavernij en met slavernij of dienstbaarheid te vergelijken praktijken.
De procureur-generaal (PG) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de afspraken op het terrein van de strafrechtelijke handhaving van mensenhandel en andere vormen van migratiecriminaliteit, zoals mensensmokkel.

“Het fenomeen krijgt daarom ieder jaar weer aandacht in het OM-jaarverslag en zeer recentelijk in het Jaarplan 2013 van het OM.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *