Opstelten staat politie-aandacht voor Antillianen toe

Ivo OpsteltenDEN HAAG — Minister Ivo Opstelten is positief over het plan van de VVD in Tilburg om specifiek aandacht te besteden aan criminelen van Antilliaanse en Marokkaanse komaf, zolang er geen sprake is van etnisch profileren. De minister van Justitie antwoordt dit op vragen van SP-Tweede Kamerleden Sadet Karabulut en Nine Kooiman

 

 

Advertentie

Hoewel er sinds 2012 geen sprake meer is van specifiek doelgroepenbeleid, mogen Tilburg en andere Nederlandse gemeenten de opgedane ervaringen en verworven kennis wel gebruiken, aldus de VVD-minister.

Gemeenten kunnen nu, onder andere op basis van deze ervaringen, maatwerk leveren binnen het reguliere beleid. Effectiviteit van beleid staat voorop”, schrijft hij.

We moeten er uiteraard voor waken dat een gerichte aanpak op deze groepen zou leiden tot het maken van ongerechtvaardigd onderscheid”, voegt hij daaraan toe.

Met betrekking tot dat laatste verwijst hij naar zijn reactie op vragen van PvdA Tweede Kamerlid Ahmed Marcouch over etnisch profileren door de politie, een risico waar volgens Amnesty International meer aandacht voor moet zijn.
Opstelten gaf daarin aan dat hij zou bekijken of er een vervolgonderzoek nodig is.

“Met de politie vind ik het van belang dat we voortdurend scherp blijven op een zorgvuldige werkwijze. Ik zal samen met de politie onder andere in gesprek gaan met Amnesty International over hun ideeën daarvoor. (…) Het tegengaan van controleren op uitsluitend uiterlijke kenmerken is van essentieel belang voor de effectiviteit en legitimiteit van eenieders vertrouwen in de politie”, schreef hij.

Het is echter wel toegestaan om op te treden op basis van objectieve criteria en een daderprofiel, schrijft hij.

Dan wordt opgetreden aan de hand van een combinatie van bepaalde selectiecriteria, zoals eigenschappen, gedragingen of kenmerken van personen, zoals onder meer leeftijd, kledingstijl en werkwijze.
Goedwillende burgers kunnen hierbij – ook zonder gebruik van vooroordelen – geconfronteerd worden met controles.”

Het voorstel om meer capaciteit vrij te maken voor de bestrijding van criminaliteit onder Antilliaanse en Marokkaanse jongeren was onderdeel van de verkiezingscampagne van de VVD in Tilburg.
Met negen zetels was D66 de grote winnaar van die verkiezingen, terwijl de VVD van zeven naar vijf zetels ging.
Volgens de VVD was er sprake van te weinig politiecapaciteit in de stad.
Opstelten heeft daar geen signalen over ontvangen.
Als er echter toch behoefte blijkt te zijn aan een grotere bezetting kan de burgemeester nieuwe prioriteiten stellen binnen de Tilburgse politie of bijvoorbeeld extra ondersteuning vragen van de politie uit andere gemeenten, schrijft hij.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *