Opvallende fout Sulvaran

Moises Frumencio da Costa Gomez 2WILLEMSTAD — Bij de opening van het nieuwe academisch jaar moet de Universiteit van de Nederlandse Antillen (UNA) naar Moises Frumencio da Costa Gomez zijn vernoemd.
Dat is de strekking van een motie die afgelopen zaterdag unaniem door de Staten werden aangenomen.
De motie werd echter overschaduwd door een opvallende fout van onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, die heel wat gelach teweegbracht in de vergaderzaal van de Staten.

De motie was een initiatief van de Pais-fractie in de Staten.
Met de motie, die al tijdens de eerste vragenronde door fractielid Eugene Cleopa was aangekondigd, wilde de partij ‘Doktoor’ Da Costa Gomez eren voor alles wat hij voor het eiland heeft gedaan.
Het voorstel werd gesteund door alle fracties en werd uiteindelijk ook unaniem aangenomen. Maar op de motie was er sprake van een opvallende fout.
Statenlid Glenn Sulvaran, die eind vorig jaar met de PAR heeft gebroken, had op het document achter zijn naam tussen haakjes het woord ‘PAR’ geschreven.

Bij de behandeling van de motie haastte Sulvaran om zich jegens de PAR te verontschuldigen voor zijn fout.
PAR-fractievoorzitter Zita Jesus-Leito wees erop dat hoewel niemand van de PAR het voorstel mede had ondertekend, door de fout van Sulvaran de PAR wel op het document te vinden was.
Dit werd met luid gelach van de aanwezigen ontvangen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *