Organisatiemodel ambtenarij deugt niet

Minister: Geef model een kans

Glenn SulvaranWILLEMSTAD — Het ministerie van Bestuur, Planning en Dienstverlening (BPD) functioneert niet conform het businessplan.
Onafhankelijk Statenlid Glenn Sulvaran, een expert op het gebied van organisatie, waarschuwde donderdag tijdens de begrotingsbehandeling voor het compleet vastlopen van het functioneren van de overheid.
Minister Etienne van der Horst (Pais) bevestigt dit. Maar waar Sulvaran pleit voor een verandering van het organisatiemodel, wil de minister het huidige model nog een kans geven.

BPD is verantwoordelijk voor het verlenen van diensten aan de andere acht ministeries van de overheid en de externe dienstverlening aan het publiek.
Het ministerie moet beter functioneren, zodat ook de dienstverlening beter wordt, vindt de overheid.
Minister-president Daniel Hodge (PS) kondigde in zijn regeringsverklaring een evaluatie aan volgens het organisatiemodel van het overheidsapparaat.
Naar de mening van Sulvaran moet er echter een grondig onderzoek worden gedaan naar het organisatiemodel.
Dat moet gedaan worden door mensen met kennis van zaken en als het nodig is moeten deze mensen uit het buitenland worden gehaald.
Hij legt uit dat het model dat uitgaat van ministeries gebaseerd is op ‘divisional structure’, zoals dat in de jaren dertig door het Amerikaanse leger is ingevoerd.
Elke divisie functioneert autonoom en heeft alle middelen tot zijn beschikking om zo te functioneren.
Maar het model dat op Curaçao wordt gehanteerd houdt in dat er een koppeling is tussen alle ministeries.
De spil hierin is BPD.

Alle ministeries zijn voor hun functioneren afhankelijk van BDP.
Dit gebeurt via de ‘shared services-organisatie’. Volgens Sulvaran moet dit model grondig worden onderzocht en er moet naar zijn mening een ontkoppeling plaatsvinden.
Want wanneer het BPD niet goed functioneert, dan functioneert het hele apparaat niet, aangezien alle ministeries afhankelijk zijn van BPD.
De ministeries moeten de middelen krijgen om relatief onafhankelijk te functioneren, ook financieel. Minister van Financiën José Jardim zegt dat het momenteel nog steeds zo is dat het ministerie van Financiën vooraf toezicht houdt op uitgaven van de andere ministeries, maar dat het proces om ministeries in financieel opzicht meer onafhankelijk te maken al in gang is gezet.

Sulvaran:

“De overheid kost 1700 miljoen gulden per jaar.
Het apparaat consumeert veel energie, mankracht en geld, maar de output is ondermaats. Dit komt omdat BPD niet goed functioneert en dat heeft zijn weerslag op het gehele apparaat.”

Ook Jardim wees er gisteren herhaaldelijk op dat het functioneren van het overheidsapparaat niet goed is.

“We hebben nog steeds een apparaat dat functioneert alsof er twee bestuurslagen zijn. Hier is de afgelopen twee jaar niets aan gedaan.

” Het apparaat moet naar de mening van de Financiënminister kleiner.
Van der Horst wil nog niet zover gaan als Sulvaran en het organisatiemodel van de overheid weer gaan aanpassen.
Hij zegt dat het een grote exercitie is, waarbij de ambtenaren opnieuw geplaatst moeten worden binnen de organisatie.
De onzekerheid die dit met zich meebrengt zorgt voor veel spanning

, aldus van der Horst.
Hij kiest ervoor om het ministerie van BPD optimaal te laten functioneren.

“Haarfijn, zoals Sulvaran dat heeft gezegd”

, aldus Van der Horst.

“They have to lead bij example. Als de leiding over de ambtenaren goed genoeg is dan kunnen ze optimaal functioneren.”

SG
Daarnaast wijst Sulvaran op het feit dat ook de functie van secretaris-generaal (SG), de hoogste functionaris van een ministerie, moet worden geëvalueerd.
Benoemingen van SG’s voor onbepaalde tijd, zoals door het kabinet-Schotte is gebeurd, is volgens de parlementariër tegen het principe van het organisatiemodel.

“De bedoeling is juist dat de SG geen ambtenaar wordt, maar op basis van een contract van drie tot vijf jaar wordt aangenomen. Aan het einde van het contract wordt geëvalueerd of de persoon wordt vervangen of dat er gerouleerd wordt onder de SG’s.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *