Oud-premier dient land nog graag

Willemstad – Oud-premier Maria Liberia-Peters die benoemd is in de Begeleidingscommissie Reorganisatie Veiligheidsdienst Curaçao (VDC), doet dit omdat zij nog graag het land dient, haar ervaring ter beschikking wil stellen en als oud-politicus zich boven de partijpolitiek weet op te stellen.

FOTO: Dick Drayer © 2012

We moeten de risico’s om betrokken te raken bij grensoverschrijdende criminaliteit in al haar vormen minimaliseren. Het is van groot belang om te weten wat er allemaal omgaat in je land en mogelijk ook via je land”, zo motiveert Liberia-Peters haar beschikbaarheid in de Begeleidingscommissie.

,,Ik ben ervan overtuigd dat mijn benoeming te maken heeft met het feit dat ik als gewezen minister-president van de Nederlandse Antillen in totaal ruim zeven jaar te maken heb gehad met de Veiligheidsdienst Nederlandse Antillen (VNA). Een betrouwbare veiligheidsdienst die ook het vertrouwen geniet van zusterorganisaties en andere relevante internationale organisaties is van groot belang. Geen enkel land kan naar behoren functioneren zonder een goed functionerende inlichtingendienst. Vooral in deze moderne tijd van globalisatie, intensiever personen- en goederenverkeer en mogelijkheden die onze diensteneconomie te bieden heeft, is het van groot belang dat wij de risico’s zoveel mogelijk minimaliseren”, zo stelt zij desgevraagd tegenover het Antilliaans Dagblad. Liberia-Peters benadrukt dat zij zich als oud-politicus boven de partijpolitiek opstelt.

,,In een democratie moeten wij allemaal waar en wanneer nodig ons kritisch kunnen opstellen, maar het moet ook niet zo zijn dat altijd de beste stuurman verkiest om aan wal te blijven staan”, zo verklaart zij zich nader en vervolgt: ,,Curaçao is meer dan het persoonlijk belang van een individu, een politieke partij of organisatie. Wij moeten bereid zijn om de kennis en ervaring ter beschikking te stellen voor een positieve ontwikkeling van land en volk. Ongeacht politiek kleur, ras of stand, zijn wij allemaal gebaat bij een goed functionerende VDC.”

De commissie, die onlangs bij Lansbesluit ingesteld werd, bestaat naast Liberia-Peters nog uit voormalig hoofd van de VDC Wim Statius Muller en de ondervoorzitter van de Raad van Advies (RvA), Carl Grüning. De Begeleidingscommissie neemt de reorganisatie zelf niet ter hand, maar heeft als taak om toe te zien op de reorganisatie.

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *