Overbezetting bij 3 ministeries

Etienne van der HorstWILLEMSTAD — Bij diverse ministeries zijn er momenteel meer ambtenaren dan er daadwerkelijk begroot zijn.

Dit gaf minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) aan tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2014 in de openbare vergadering van de Staten.
In totaal gaat het om zeventien ambtenaren, aldus Van der Horst.
De ministeries waar sprake is van een teveel aan ambtenaren, zijn die van

  • Algemene Zaken (1 ambtenaar),
  • Economische Ontwikkeling (2),
  • Gezondheid, Milieu en Natuur (7) en overige
  • staatsorganen (ook 7).

Van der Horst sprak zijn verbazing uit dat ministeries meer ambtenaren kunnen hebben dan zij begroot hebben.
Hij kondigde aan deze zaak verder te zullen onderzoeken.
Bij voortzetting van de vergadering kondigde Van der Horst ook aan dat de betrokken ministeries zelf de nodige fondsen moeten zien te vinden om de overbezetting te kunnen bekostigen.
De overbezetting zal via natuurlijk verloop worden opgelost, of door het onderbrengen bij andere ministeries.
De minister stelde wel dat er op dit moment sprake is van 186 vacatures bij de overheid en dat aan de andere kant het personeelsbestand van ambtenaren vergeleken met eind vorig jaar met meer dan 140 is gedaald.
Dit laatste ziet Van der Horst als een bewijs dat de huidige personeelstop, die uitgaat van alleen maar invulling van kritische functies bij de overheid, daadwerkelijk werkt.

bron: Amigoe

 

 

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *