Overheid bezig met 23 projecten

Stanley PalmWILLEMSTAD — De regering is op dit moment bezig met 23 projecten, waarmee een totaalbedrag van 197,9 miljoen gulden gemoeid is. Dit laat minister Stanley Palm (Economische Ontwikkeling, Pais) weten in een brief aan MFK-Statenlid Amerigo Thodé. De minister reageert hiermee op een vraag die het Statenlid gesteld heeft tijdens de behandeling van de conceptbegroting 2014 in een Centrale Commissie van de Staten.


Het grootste project, maar ook de grootste investering van de lijst die Palm naar de regering heeft gestuurd heeft betrekking op het project van de inhaalslag wegenonderhoud, inclusief verlichting, waarmee 67,5 miljoen gulden is gemoeid.
Dit project valt onder het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP).
Dit is ook het ministerie waar de meeste investeringen worden gedaan, namelijk 85,1 miljoen gulden. Naast de inhaalslag wegenonderhoud gaat het ook om aanpak riolering binnenstad (5,5 miljoen) en de verkavelingsplannen ontwikkeling

 • Jan Noorduynweg,
 • Groot Piscadera,
 • Montaña Abou,
 • Boardwalk Toeristisch gebied Piscadera en
 • Klein Hofje (12,1 miljoen).

Het ministerie waar de meeste projecten onder vallen is dat van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN).
Op de lijst die Palm naar de Staten heeft gestuurd, staan acht projecten.
Daarmee is 16,7 miljoen gulden gemoeid.
Een bedrag van 10,8, miljoen gaat naar de vernieuwing en verbouwing van het Poligebouw.
De financiering, inrichting en aanschaf apparaten gaat uit van een investering van 10,8 miljoen gulden die voor rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) zal moeten komen.
Bij dat ministerie wordt tevens melding gemaakt van een project ten behoeve van de

 • verbetering van het regenwaterafvoer in Boca Samí (25.000 gulden),
 • driftlijnen ter bescherming van zwemmers bij Knipbaai (250.000 gulden),
 • strandverbetering Sta. Cruz (350.000 gulden),
 • aanleg vissershaven Marie Pampoen (5,1 miljoen),
 • uitbreiding schaduwvoorzieningen stranden (100.000 gulden) en erbetering Playa Kalki (100.000 gulden).

Het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft een totaalbedrag van 41,9 miljoen gereserveerd voor vier projecten die momenteel bezig zijn.
Het gaat hierbij om 13,7 miljoen gulden voor

 • uitvoering schoolonderhoudswerkzaamheden via Reda Sosial, 13,2 miljoen
 • voor gratis onderwijs, 14 miljoen
 • voor zonnepanelen voor scholen, een project dat verzorgd gaat worden door Aqualectra, en
 • nog eens 1 miljoen ten behoeve van de renovatie van Centro Pro Arte.

Bij Economische Ontwikkeling wordt slechts melding gemaakt van een project, namelijk de Curaçao Training School van dokmaatschappij CDM.
Hiermee is een bedrag van 9 miljoen gemoeid.
Justitie is op dit moment bezig met projecten voor een totaal van 23 miljoen gulden.
Van dit bedrag is 10,4 miljoen gulden bedoeld voor de aanschaf van politie- auto’s.
Voor de renovatie van brandweerkazernes is een bedrag gemoeid van 7,6 miljoen, terwijl voorlopig 5 miljoen gemoeid is met kogelvrije vesten, aanschaf vuurwapen en accessoires.
Het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw) investeert in totaal 14,4 miljoen in één project, namelijk aanpak faciliteiten bejaarden in Tera Kòrá, terwijl het ministerie van Algemene Zaken 4,5 miljoen investeert in de renovatie van de Noordvleugel van Fort Amsterdam Uit de lijst van de Palm valt op dat sommige projecten al enige tijd lopen. Dit is duidelijk te zien aan twee projecten die op de begroting van Staatsorganen staan vermeld, namelijk de renovatie van het Statengebouw en het gebouw van het Hof van Justitie.
Met deze beide projecten is respectievelijk 2 en 1,3 miljoen gulden gemoeid.
Goed voor een totale investering van 3,3 miljoen.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *