Overheidsvakbonden schuiven aan

De vakbondsleiders op weg naar de bespreking in Fort Amsterdam vanmorgen.

Overheidsvakbonden schuiven aan

WILLEMSTAD — De overheidsvakbonden zullen vanmiddag de vergadering van het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) bijwonen. Dat bevestigt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Tijdens de bijeenkomst willen de overheidsbonden van de regering horen hoe het nu verder moet met de onderhandelingen over de structurele bezuinigingen op personeelsgebied, die de regering wil doorvoeren.

De bijeenkomst van vandaag is de eerste sinds de brief van de regering, waarin aan de bonden te kennen werd gegeven dat de regering af wil zien van de overeenstemmingsverplichting tijdens de onderhandelingen. “We hebben besloten dat wij willen horen wat de regering te zeggen heeft, hoe het nu verder moet en hoe zij vindt dat dit moet gebeuren. Aan de hand van de opstelling van de regering zullen wij als vakbondswezen ons standpunt bepalen”, aldus Calmes vanochtend.

Gisteren sprak minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) zich ervoor uit dat de partijen in gesprek blijven. Het besluit om de bewuste brief naar de vakbonden te sturen zou zijn ingegeven door het feit dat de regering zag dat de partijen er niet tijdig uit zouden komen. Uiterlijk in de derde week van augustus moeten de cijfers, die voortvloeien uit de onderhandelingen, klaar zijn om in de conceptbegroting voor volgend jaar meegenomen te worden. De minister hoopt dat de partijen in gesprek blijven, zodat zij het op zoveel mogelijk punten eens kunnen worden.

Calmes benadrukte vanochtend dat het vakbondswezen niet zal accepteren dat de regering over zal gaan tot het eenzijdig opleggen van maatregelen aan het overheidspersoneel.

“Daar gaan wij niet mee akkoord.”

De bonden en de regering zijn sinds eind vorig jaar met elkaar in gesprek. Het pakket waar over gesproken wordt, behelst onder meer de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd voor ambtenaren van 60 naar 65 jaar.

Voor de vaststelling van het pensioen wil de overheid overstappen op een berekening die uitgaat van het middenloon, en niet meer van het eindloon. De overheid wil de duurtetoeslag – de tegemoetkoming voor de gestegen kosten voor levensonderhoud, die ook onderdeel vormt van het pensioen – niet meer indexeren.

Verder wordt de VUT-regeling, die het mogelijk maakt voor ambtenaren die tegen hun pensioen aan zitten om eerder te stoppen met werken, afgeschaft. Het pakket gaat er ook vanuit dat de indexering van de salarissen van het overheidspersoneel voor een periode van twee jaar wordt bevroren, terwijl de vakantie-uitkering en de indexering van loontreden worden gehalveerd.

Naast besparingen bevat het pakket ook diverse compenserende maatregelen, waarmee de overheid de ambtenaren tegemoet wil komen. Volgens Calmes hebben de partijen het over zo’n 80 procent van de onderwerpen eens kunnen worden.

Van der Horst zelf gaat uit van 72 procent. Het overleg tussen de regering en de overheidsvakbonden vindt vanmiddag plaats tussen twee en vijf uur.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *