Overleg met Hodge en Van der Horst

WILLEMSTAD — De leiders van de acht overheidsvakbonden voeren vanmiddag om vier uur overleg met premier Daniel Hodge (PS) en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais). Dit overleg volgt op de vergadering onder werktijd van overheidspersoneel waarin forse kritiek werd geuit op de manier waarop de regering met de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov) is omgesprongen.

Na de drukke vergadering traden de bonden in contact met de regering om een overleg tot stand te brengen.
Volgens Abvo-voorzitter Wendy Calmes moet dit gebaar los worden gezien van het verzoek van de vakbonden van afgelopen vrijdag aan de regering om over de gevolgen van de aanpassing van de aov in de Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA) te gaan praten.

“Wij streven naar een een situatie waarbij niemand als verliezer overblijft. De manier waarop de regering de aov heeft aangepast heeft nu voor veel verliezers gezorgd.
De bijeenkomst was vanmiddag om vier uur in het Abvo-gebouw in Brievengat.

De brief van de vakbonden werd afgelopen vrijdag naar de regering gestuurd, had STrAF-voorzitter Wim Van Lamoen tijdens de informatieve bijeenkomst aangegeven.
Eerder had minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) al aangegeven dat de regering weliswaar niet bereid was om met de vakbonden over de wetaanpassing zelf in de CGOA te overleggen, maar wel over de gevolgen van de aanpassing.

In eerste instantie waren de vakbonden bezig met de voorbereiding van een rechtszaak (kort geding of bodemprocedure) tegen de regering over het feit dat de aov-aanpassing niet in de CGOA was besproken.
Maar na juridisch advies te hebben ingewonnen is hier van af gezien.
De bonden zetten nu in op gesprekken in de CGOA over de gevolgen van de wetsaanpassingen. Het is nog niet bekend wanneer deze plaats zullen vinden.

Van der Horst heeft eerder al aangegeven graag met de vakbonden over de effecten van de aov-aanpassing te willen praten over een manier om het gat in het pensioen van overheidspersoneel te kunnen dekken.
Op dit moment moeten ambtenaren op hun 60e met pensioen, maar de aov kregen zij pas op hun 65e uitgekeerd.
De minister wil in dit verband praten over de secondaire arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Maar hier zijn de overheidsvakbonden mordicus tegen.
Ze houden vast aan het Sociaal Statuut, waarin de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren zijn vastgelegd tot en met 2015.
Dit document regelde de overgang van het personeel van de voormalige entiteiten het eilandgebied Curaçao en het land de Nederlandse Antillen naar de nieuwe entiteit het land Curaçao.
Dit document blijft geldig tot en met 15 juli 2015.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *