Overleg regeling BZV-personeel

WILLEMSTAD — Op dit moment worden er gesprekken gevoerd inzake een mogelijke afvloeiingsregeling voor het personeel van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV), die niet in dienst kunnen komen van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Dit bevestigt Abvo-voorzitter Wendy Calmes. Voor 21 werknemers van BZV moet er een oplossing worden gezocht, aangezien deze stichting niet meer belast is met de implementatie van de Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten (AVBZ).

In totaal zijn er bij de BZV 34 werknemers werkzaam.
Vijf gaan binnenkort met pensioen, terwijl er met een een akkoord is bereikt over de beëindiging van het contract.
Van de resterende 28 werknemers heeft de SVB aangegeven er zeven in dienst te kunnen nemen.
Vier van hen waren belast met de implementatie van de AVBZ bij de BZV. De andere drie zullen door de SVB worden ingezet bij de uitvoering van de nieuwe basisverzekering ziektekosten (bvz).

Voor de resterende 21 moet er nu een oplossing worden gevonden.
Volgens Calmes worden op dit moment gesprekken gevoerd om te voorkomen dat deze werknemers aan hun lot worden overgelaten.

“Deze mensen zijn verplichtingen aangegaan aan de hand van het feit dat zij bij de BZV in dienst zijn genomen.
Nu lopen zij het risico straks op straat te komen te staan.
Wij doen ons best om te voorkomen dat dat gebeurt.”

Zo worden volgens de Abvo-voorzitter op dit moment gesprekken gevoerd over een afvloeiingsregeling.

Calmes zat namens de Abvo eind vorige week om de tafel met de verantwoordelijke minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS) over deze zaak.
Volgens de Abvo-voorzitter heeft Whiteman ook toegezegd om na te gaan of er binnen de stichtingen die onder zijn verantwoordelijkheid vallen, vacatures bestaan, die mogelijk door een van de 21 huidige BZV-werknemers ingevuld kunnen worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *