Overleg regering en bonden van start

overlegWILLEMSTAD — Overheidsvakbonden Abvo, Napb, STrAF en SAP voeren vanmiddag met minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) overleg over ‘voorgenomen maatregelen’ van de regering over het overheidspersoneel. Het is de bedoeling dat de regering vandaag officieel haar maatregelen aan de vakbonden zal presenteren.

Advertentie

De vergadering vindt plaats in het kader van het aanspraakteam, waarin overheidsvakbonden en de minister vooroverleg plegen voor bijeenkomsten in het Centraal Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken (CGOA).
De vergadering vindt plaats nadat de bonden en de minister in de media hadden gereageerd op het voornemen van de regering om op haar personeelskosten te bezuinigen.
Eerst stelden de vakbonden dat de overheid over voldoende ruimte beschikte om via besparingsmaatregelen en andere acties een bedrag van ruim 160 miljoen gulden te besparen. Hierdoor zou snijden in de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren niet meer nodig zijn.
In zijn reactie stelde Van der Horst dat de voorstellen van de vakbonden onvoldoende aansluiten bij het realiseren van het noodzakelijke dekkingsplan van de regering.
Reden voor de overheid om vast te houden aan het ingezette optimalisatietraject, inclusief de noodzakelijke maatregelen op het gebied van de arbeidsvoorwaarden.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *