Pais: Nee tegen verhoging vergoeding commissarissen

PAIS-Side-LogoWILLEMSTAD — Coalitiepartij Pais verzet zich tegen een drietal verzoeken die bij de regering zijn binnengekomen om de vergoeding van leden van Raad van Commissarissen (RvC) te verhogen. Pais-leider Alex Rosaria spreekt schande van deze verzoeken, die uitgaan van verhogingen van 25, 100 en 350 procent. “Wie zoiets doet heeft geen flauw benul van de situatie die wij nu als land doormaken”, aldus Rosaria.

Advertentie

De Pais-leider heeft zijn partners in de coalitie opgeroepen om onmiddellijk een halt toe te roepen aan het verzoek om vergoedingen van RvCleden te verhogen.
Rosaria verklaarde vanochtend, vlak na de traditionele dinsdagvergadering van de coalitieleiders, dat alle partijen binnen de coalitie op dit punt op één lijn staan.

“Wij vinden het niet kunnen.
Op voorstel van Pais is besloten dat alle verzoeken voorlopig niet eens in de Raad van Ministers behandeld zullen worden.”

De Pais-leider kan niet begrijpen waarom commissarissen juist in deze periode een dergelijk verzoek indienen.

Dit komt juist op een moment dat wij tal van pijnlijke maatregelen hebben genomen om het desastreuze beleid uit de jaren 2010 tot en met 2012 te corrigeren.
Nu kijkt iedereen naar wat wij als bestuurders, als Statenleden kunnen doen om onze bijdrage te leveren en dan kan je het niet maken om met een voorstel te komen om je eigen vergoeding te verhogen.”

Rosaria stelt over informatie te beschikken van drie bedrijven die een verzoek hebben ingediend of die voornemens zijn dat in te dienen om hun vergoeding te verhogen.
Het gaat hierbij om verhogingen die variëren van 25 tot 350 procent.
In de praktijk zal dit onder meer met zich meebrengen dat commissarissen die nu 1000 gulden per maand ontvangen, straks 2000 gulden zouden krijgen.
Iemand met een vergoeding van 1500 gulden zou op 5000 gulden kunnen uitkomen.

Onacceptabel”, aldus Rosaria, die zich hierin gesteund voelt door zijn coalitiepartners. “De commissarissen moeten zich realiseren dat wij met ons allen in hetzelfde schuitje zitten en dat wij niet akkoord kunnen gaan met deze verhogingen, zeker niet gezien het traject waar wij op dit moment mee bezig zijn om de financiën van het land weer onder controle te krijgen”.

bron: Amigoe

Advertentie

back home

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *