Pais: Nieuwe naam Pre- voor Rijkscommissie

alex RosariaWILLEMSTAD — Pais-lid Alex Rosaria heeft een voorstel ingediend voor een nieuwe naam voor de Commissie Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties. Het voorstel van Rosaria gaat ervan uit dat de commissie voortaan ‘Koninkrijksaangelegenheden en Internationale- en Interparlementaire Relaties moet gaan heten.
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst van de vaste commissie van het parlement, moet dit punt in behandeling worden genomen.

Het voorstel van de naamswijziging is volgens Rosaria ingegeven door het feit dat hij een bredere invulling van de taken van de vaste commissie voor ogen heeft.
Volgens het Pais-lid moet de vaste commissie zich ook met buitenlandse zaken gaan bezighouden.
Tijdens het onlangs gehouden Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) in Nederland, was de Curaçaose delegatie al tot de conclusie gekomen dat vertegenwoordigers van het eiland zich meer pro-actief moeten opstellen op internationaal gebied.

“Buitenlandse Zaken is een taak van het koninkrijk.
Dit houdt in principe in dat de Rijksregering met alle koninkrijkspartners, Curaçao inbegrepen, moet overleggen in het proces om het standpunt van het koninkrijk te bepalen.
In de praktijk komt het te vaak voor dat wij onvoldoende voorbereid zijn om een bijdrage te kunnen leveren.
Zeker de Staten in dit geval, omdat er geen platform bestaat om op een gedegen manier te discussiëren over buitenlandse onderwerpen.”

Rosaria stelt dan ook voor om binnen de vaste commissie het ook over internationale zaken te gaan hebben.
De Pais-leider wijst erop dat er tal van economische mogelijkheden voor Curaçao bestaan in het buitenland.
In dit verband dient het eiland zo goed mogelijk voorbereid te zijn om van deze kansen gebruik te kunnen maken.

“Wij kunnen ook niet ontkennen dat wij leven in een wereld die met de dag meer met elkaar is verbonden.
Het is in dit verband heel erg belangrijk om goed geïnformeerd te zijn en zelfs vooruit te kunnen lopen op internationale ontwikkelingen, zeker als dit betrekking heeft op een van onze buren.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *