Pais opent aanval op Jamaloodin

PAIS-Side-LogoWILLEMSTAD — Volgens coalitiepartij Pais is het een schande dat ex-minister George ‘Jorge’ Jamaloodin van Financiën blijft volhouden dat het financiële beleid tijdens zijn bewind niet desastreus was.

Advertentie

Jamaloodin liet eerder deze week weten dat hij vindt dat de huidige minister van Financiën, José Jardim, ‘goochelt met cijfers’ en zou er geen tekort hebben hoeven zijn op de begroting van 2012. Daarmee reageerde hij op Jardim, die had gesteld dat het tekort op die begroting kwam door het financiële beleid tijdens het kabinet- Schotte, waar Jamaloodin deel van uitmaakte.

Pais is verbaasd om van iemand ‘die vier moties van wantrouwen heeft overleefd, en een motie van afkeuring kreeg van zijn eigen coalitie en partij, te horen dat zijn beleid niet desastreus was’, zo laat de partij weten in een persbericht.
Volgens Pais is het ‘een klap in het gezicht van het volk, dat nu offers moet brengen om de misstappen recht te zetten die de ex-minister heeft gemaakt’, daarmee doelend op Jamaloodin. Volgens de partij heeft het geen zin om te discussiëren met ‘mensen die niets weten over overheidsfinanciën’.

“Het is een feit dat Curaçao een aanwijzing heeft gekregen van de Rijksministerraad naar aanleiding van de ‘voodoo- manier’ waarop met de financiën werd omgegaan.
Feit is ook dat de coalitie, inclusief de MFK zelf, een motie indiende op 14 juni 2012 waarin men de afkeuring uitsprak over de wijze waarop de minister van Financiën, George Jamaloodin, het proces van de begrotingsuitvoering bewaakte en de manier waarop de administratie werd gevoerd.”

Volgens Pais is 2013 een jaar waarin orde op zaken moest worden gesteld en de fouten moesten worden rechtgezet die in de eerste twee jaar van autonomie binnen het Koninkrijk zijn gemaakt.
De nieuwe coalitie die op 2 november vorig jaar zitting nam, besloot dat de eerste actie die genomen moest worden, het stabiliseren van de verslechterende financiële situatie moest zijn.

“Een jaar later kunnen we stellen dat niet alles perfect is gegaan en dat er pijnlijke maatregelen zijn ingevoerd maar dat de situatie gestabiliseerd is en onder controle. Het vertrouwen is terug.”

2014 moet volgens partijleider Alex Rosaria een jaar van economisch herstel worden. In het komende jaar moet een stevige basis worden gelegd voor de ‘take off ’ van het land.

“Acties die door de regering en de private sector zijn ondernomen creëren hoop voor ons volk.”

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *