Pais vraagt naar flankerend beleid kabinet-Hodge

cleopaWILLEMSTAD — Pais-Statenlid Eugene Cleopa vraagt zich af wanneer het kabinet-Hodge met een flankerend beleid komt, om de gevolgen van de vele maatregelen die in de afgelopen periode zijn ingevoerd en die in de komende periode zullen worden geïntroduceerd te kunnen compenseren.

In een brief aan premier Daniel Hodge (PS) wijst Cleopa op het grote aantal maatregelen die zijn kabinet in de afgelopen periode heeft ingevoerd.

Cleopa verwijst in zijn brief naar de invoering van de basisverzekering ziektekosten (bvz) per 1 februari, waarbij is toegezegd dat er een reparatiewetgeving zal komen om de gevolgen hiervan te corrigeren.
Het Statenlid staat ook stil bij de aanpassing van de algemene ouderdomsverzekering (aov) per 1 maart van dit jaar, die uitgaat van de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd van 60 naar 65 jaar.
Ook hier is toegezegd dat de regering met een flankerend beleid zal komen om de gevolgen van deze aanpassing op te kunnen vangen.

Het Pais-lid stelt zich ervan bewust te zijn dat beide maatregelen nodig waren, maar wijst er ook op dat ze pijnlijk zijn.

“Maar de manier waarop deze beide wetten zijn voorbereid en doorgevoerd is voor ons onacceptabel.
Dit heeft ervoor gezorgd dat de implementatie van deze wetten gepaard is gegaan met veel onrust, onzekerheid en onduidelijkheid.
Dit is een onwenselijke situatie, die contraproductief kan zijn en die het begrip onder het volk kan ondermijnen voor de zure werkelijkheid, die ons noopt om maatregelen te treffen.”

Cleopa spreekt zelf van een gevaarlijke situatie, die het vertrouwen in de regering kan aantasten.

Deze maand staan er nog extra maatregelen op de agenda, zoals de verhoging van de omzetbelasting van 6 naar 9 procent voor luxe artikelen of producten die slecht zijn voor het milieu of de gezondheid.
Deze maatregel zal volgens Cleopa direct gevolgen hebben voor de portemonnee van de burgers en zal voor nog meer onduidelijkheid en onzekerheid in de gemeenschap kunnen zorgen.
Deze situatie is voor Cleopa de reden om namens Pais een ernstig verzoek te richten aan de premier, waarin hij aandringt op het eerder toegezegde flankerend beleid en tevens de hoop uitspreekt dat de regering zorgvuldig te werk gaat bij de introductie van nieuwe wetgeving.
In dit verband verzoekt Cleopa de regering om meer sociale partners te betrekken bij het regeringsbeleid, een betere communicatie na te streven met de gemeenschap en ook om belang te hechten aan de principes van participatieve democratie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *