PAIS: Waken voor dictatuur

PAIS

PAIS: ,Er is een loopje genomen met de screeningswet, de veiligheidsdienst (VDC) is nagenoeg opgedoekt, de Centrale Bank is gedestabiliseerd, de overheidsfinanciën zijn verslechterd en er is gemorreld aan de energieketen.”

Willemstad – Het is kiezen voor democratie of voor dictatuur. Voor politieke partij PAIS is de keuze duidelijk, maar de partij constateert dat er krachten en groepen zijn die de democratie onderuit proberen te halen.

PAIS verwijst voornamelijk naar de aanvallen op de democratie en, als onderdeel daarvan, het Openbaar Ministerie tijdens het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) in Nederland, maar ook naar de Reforma-beweging van Gerrit Schotte (MFK).

,,Wat opvallend is, is dat ook Statenleden met stenen gegooid hebben terwijl het in hun vermogen ligt om controle te laten uitvoeren op instituties die zij bekritiseren”,

aldus PAIS die daarom tot de conclusie komt dat de aanvallen niets anders dienen dan het breken van de democratie en het ruim baan maken voor bepaalde groepen om het eiland uit te melken.

De partij constateert dat de aanvallen vooral begonnen na het verkrijgen van de autonome status op 10-10-’10. PAIS somt op:

,,Er is een loopje genomen met de screeningswet, de veiligheidsdienst (VDC) is nagenoeg opgedoekt, de Centrale Bank is gedestabiliseerd, de overheidsfinanciën zijn verslechterd en er is gemorreld aan de energieketen.”

Het lijkt er volgens de partij op dat deze inspanningen niet stoppen en geld noch energie gespaard worden om het doel te bereiken, namelijk het verkrijgen van absolute macht en het elimineren van alle ‘checks and balances’. PAIS:

,,Wij zullen de laatsten zijn die stellen dat onze democratie perfect functioneert. Er moet verandering komen, dat staat vast. Maar het moet wel om veranderingen gaan die gebaseerd zijn op het democratisch principe. Absolute macht valt daar niet onder. Wij willen juist meer inbreng van het volk en meer integere mensen. Wij wijzen alle manieren van Reforma van de hand, waarmee een dictatuur in de hand gewerkt wordt.”

PAIS neemt afstand van Thodé

PAIS verwerpt en neemt afstand van de uitspraken gedaan door Statenlid Amerigo Thodé (MFK) tegen het Openbaar Ministerie van Curaçao. Dat laat de partij- en tevens fractieleider van PAIS, Alex Rosaria, weten.

Tijdens zijn speech bij het Interparlementair Koninkrijksoverleg (Ipko) in Nederland trok Thodé woensdag fel van leer tegen het Openbaar Ministerie (OM). Volgens het Statenlid is het ‘een feit dat het OM op Curaçao bevoegdheden op een willekeurige en zelfs dictatoriale wijze kan uitoefenen, een democratische rechtstaat onwaardig en zou het alle parlementen binnen het Nederlandse Koninkrijk sieren deze misstand aan de orde te stellen’.

De arrestatie van zijn partijleider Gerrit Schotte twee weken geleden vormde voor Thodé aanleiding voor verschillende kritische noten aan het adres van het OM. De uitspraken van het MFKStatenlid bewijzen volgens Rosaria weer eens hoe ver sommige mensen bereid zijn te gaan om ‘onze democratie en rechtstaat te verwoesten, in plaats van simpelweg hun verantwoordelijkheid te nemen’.

,,PAIS doet hier niet aan mee, en zal dat ook nooit doen”, aldus de voorman van PAIS in een schriftelijke reactie. Volgens Rosaria zijn de uitspraken van Thodé voor zijn eigen rekening en dragen deze de steun van de Curaçaose delegatie bij het Ipko niet.

,,Voor PAIS zijn de uitspraken bovendien verwerpelijk. We zien keer op keer dat dezelfde hoek voor ophef en chaos zorgt waardoor onze democratie schade oploopt”, aldus de fractievoorzitter van PAIS.

,,We moeten koste wat het kost onze democratie beschermen.”

Brron: Antilliaans Dagblad

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *