PAIS WIL ‘CURAÇAO FINANCIAL SERVICES BOARD’ OPRICHTEN

Partido PAIS is er voorstander van om zo spoedig mogelijk ‘Curaço Financial Services Board’ op te richten welke als taak krijgt de internationale financiëe dienstverlening van Curaço (hetgeen vroeger als “offshore” werd aangeduid) opnieuw leven in te blazen.

De internationalefinanciëe dienstverlening heeft een groot potentieel om bij te dragen aan de groei van onze economie, werkgelegenheid te scheppen en deviezen te genereren welke noodzakelijk is om onze betalingsbalans op orde te brengen.

De Curaço Financial Services Board moet voor de financiëe sector hetzelfde gaan betekenen zoals de Curaço Tourist Board voor ons toerisme betekent.
Dit instituut krijgt de taak toebedeeld internationale bekendheid te geven aan onze financiëe sector, producten alsmede fiscale verdragen te initiëen en er voor zorg te dragen dat ons land overal van de zwarte lijst wordt gehaald.
Daarnaast dient zij voortdurend aandacht te besteden aan de lokale wetgeving bijvoorbeeld aan wijzigingen die moeten worden doorgevoerd teneinde te kunnen garanderen dat ons land competitief kan meedraaien in de wereld.
In dit kader is het belangrijk dat wij ons realiseren dat wat in het verleden heeft gewerkt, niet noodzakelijkerwijs nu ook succesvol zal zijn.
Daarom moet de sector meer durven, meer risico’s nemen, nieuwe markten aanboren en vooral niet roomser dan de paus zijn.

Het oprichten van de Curaço Financial Services Board is een onderdeel van het financieel economisch plan dat PAIS voorstaat teneinde perspectief te kunnen geven aan onze economie.

We zijn zeer verontrust dat we tot op heden niets hebben vernomen van mogelijke oplossingen die de overheid voorstelt in het kader van de Aanwijzing die Nederland het kabinet Schotte heeft opgelegd. Of de overheid al dan niet met een plan zal komen, PAIS zal in ieder geval een alternatief gaan voorleggen. Dit alternatief zal steunen op twee pilaren. 1) het tripartite overleg dient opnieuw geïtroduceerd worden. 2) het herstel van onze financiëe situatie dient niet ten koste te gaan van het sociale welzijn van ons volk”, aldus Alex Rosaria, politiek leider van Partido PAIS.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *