Pais wil democratisch gehalte verhogen

Voorstel voor burgerinitiatief

 WILLEMSTAD — De politieke partij Pais wil de kwaliteit van het bestuur en het functioneren van de democratie op het eiland verhogen. Met dit doel voor ogen heeft Pais op dit moment een serie wetsvoorstellen in de maak, die haar Statenfractie, samen met andere fracties van plan is om in te voeren.

Advertentie

Pais- en Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco spreekt de aanwezigen toe tijdens een persconferentie van zijn partij. Op de foto van links naar rechts: Statenlid Eugène Cleopa, minister Stanley Palm (Economische Ontwikkeling), partijleider Alex Rosaria en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening).

Pais- en Statenvoorzitter Marcolino ‘Mike’ Franco spreekt de aanwezigen toe tijdens een persconferentie van zijn partij. Op de foto van links naar rechts: Statenlid Eugène Cleopa, minister Stanley Palm (Economische Ontwikkeling), partijleider Alex Rosaria en minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening).

Partijleider Alex Rosaria maakt zich sterk voor meer participatie van de burger in de lokale democratie.
Pais wil dit bewerkstelligen door onder meer de kwaliteit van het bestuur op het eiland te verbeteren.
Een van de voorstellen die de partij wil introduceren is het burgerinitiatief.
Dit is een voorstel waar de PAR zich in het verleden al sterk voor heeft gemaakt.
Dit voorstel moet het mogelijk maken voor burgers om handtekeningen te werven om bepaalde onderwerpen op de agenda van de Staten geplaatst te krijgen.
Rosaria benadrukte dat deze wet moet voorkomen dat mensen om handtekeningen wordt gevraagd om een stadion of een feest binnen te komen en dat deze handtekeningen vervolgens worden gebruikt om steun voor een bepaalde actie te verwerven, hiermee indirect verwijzend naar de Reforma van MFKleider Gerrit Schotte.

Pais is ook voorstander van aanpassing van de screeningswet.
Het betreft hierbij een voorstel dat al eerder door onafhankelijk Statenlid en coalitiegenoot Glenn Sulvaran is gelanceerd.
Het voorstel gaat ervan uit dat ministers, die nu voor hun aantreden gescreend moeten worden, ook na hun aftreden een screening moeten ondergaan.
Verder maakt Pais zich sterk voor de oprichting van een bestuursacademie op het eiland om zo de vorming van bestuurders en de besluitname binnen de overheid te versterken.
Ook maakt de partij melding van een initiatief om een leerstoel integriteit bij de lokale universiteit te beginnen.
Pais hecht veel waarde aan dit initiatief dat de integriteit op Curaçao moet gaan versterken om zo corruptie op het eiland te helpen bestrijden.
Hiernaast wil Pais ook een gedragscode voor Statenleden en gezagsdragers introduceren.

Verder kondigde Rosaria gisteren tijdens een persconferentie van Pais aan dat de partij op dit moment al bezig is met een wetsvoorstel om gezagsdragers persoonlijk verantwoordelijk te stellen voor wanbeleid, geldverspilling en corruptie.

Ook moet volgens Pais de wet voor partijfinanciering worden verscherpt en transparanter worden gemaakt, terwijl de partij zich sterk blijft maken voor een constitutioneel hof à la St. Maarten, om wetten en/of wetsvoorstellen aan de staatsregeling te kunnen toetsen.

Ten slotte is Pais ook van plan om het kiesreglement aan te passen.
Dit om het de strafbaarstelling voor het geld aanbieden voor een stem uit te breiden.
Dit heeft ook betrekking op een voorstel van Sulvaran, die eerder dit jaar een voorstel lanceerde om foto’s maken van je stembiljet in het stemhok strafbaar te maken.
Dit voorstel heeft als doel om te garanderen dat het stemproces geheim blijft.

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *