Pais wil nieuwe impuls aan financiële dienstverlening

Twee initiatief-wetsontwerpen ingediend

WILLEMSTAD — De Pais-fractie heeft twee initiatiefwetsontwerpen ingediend bij de Griffier. Dit hebben zij gedaan met het doel om nieuwe impulsen te geven aan de economie, vooral wat betreft de internationale financiële dienstverlening. Het zijn ook de eerste initiatiefwetsontwerpen die door de nieuwe Staten worden aangeboden. Dat laat de partij weten in een persbericht.

V.l.n.r. Pais-Statenleden Alex Rosaria, Mike Franco, Marilyn Moses en Eugène Cleopa.

V.l.n.r. Pais-Statenleden Alex Rosaria, Mike Franco, Marilyn Moses en Eugène Cleopa.

Het eerste initiatiefontwerp betreft het geven van een impuls aan beleggingsactiviteiten in scheepvaartbedrijven op Curaçao.
Het rapport ‘Koers voor onze Maritieme Toekomst’ uit 2010 wees al op de sterk groeiende markt voor megajachten.
De initiatiefnemers van Pais hebben gelet hierop voorgesteld om een tweetal belastingen, zijnde de scheepstonnagebelasting en de inkomstenbelasting, zodanig te wijzigen dat de bestaande fiscale regelingen ook van toepassing op megajachten zullen zijn.
Tevens heeft Pais een initiatiefontwerp ingediend om meer leven te blazen in de offshore verzekeringsmarkt, de zogenaamde ‘captives’.
Captives zijn de alhier gevestigde verzekeringsmaatschappijen die risico’s verzekeren of herverzekeren die met name voortvloeien uit de bedrijfs- of beroepsuitoefening buiten Curaçao. Pais is van mening dat de fiscale begeleiding voor captives verbeterd kan worden. In dit kader wordt in het ontwerp voorgesteld om de landsverordening op de winstbelasting aan te passen en te vereenvoudigen ten aanzien van de captives. “Het is heel belangrijk dat er thans stappen ondernomen worden om onze internationale dienstverlening concurrerend te maken. Deze sector draagt bij aan deviezen en creatie van lokale werkgelegenheid. De economie is onze prioriteit en verwacht wordt dat in de nabije toekomst de Pais-fractie meerdere ontwerpen zal indienen”, aldus fractievoorzitter Alex Rosaria.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *