Palm: Vluchtuitbreiding Air Canada met vluchten hele jaar door

om aan toegenomen Canadese vraag te voldoen

Een toestel van Air Canada dat over het hoofdkantoor van de luchtvaartmaatschappij, gevestigd in Montreal, vliegt. Minister Palm heeft laten weten dat vanaf januari ook vanuit Montreal naar Curaçao gevlogen zal worden.

WILLEMSTAD — Waar Air Canada voorheen alleen in het winterseizoen éénmaal per week op Curaçao vloog, zal de Canadese luchtvaartmaatschappij vanaf 7 november aanstaande het hele jaar door wekelijks een vlucht uitvoeren vanuit Toronto.

Dit maakte minister van Economische Ontwikkeling Stanley Palm (Pais) gisteren tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van de ministerraad bekend. Ook kondigde hij een verdere uitbreiding van airlift aan vanuit Canada, met de invoering van een extra route per 1 januari vanuit Montreal, de tweede grootste stad van het land.

Met het extra vliegverkeer – Air Canada voerde de vluchten eerst alleen uit tussen 20 december en 25 april – beoogt men aan de vraag van de Canadese toerist te voldoen. Bij de wekelijkse bijeenkomst waren ditmaal ook de interim-directeur van Curaçao Tourist Board (CTB), Hugo Clarinda, en de directeur van belangenvereniging Chata, Lisa Dindial, aanwezig.

Uitgelegd werd dat er vanuit de Canadese markt een groei van 30 procent in aankomsten is waargenomen, waardoor deze markt nu een vierde plek inneemt na (in die volgorde) Nederland, Venezuela en de Verenigde Staten (VS). De wekelijkse vluchten van Air Canada zullen vanaf 7 november, in tegenstelling tot de vluchten van Air Berlin, zonder stoelgarantie plaatsvinden met een Airbus 319.

Dit toestel heeft een stoelcapaciteit voor 136 passagiers. Ook werd een capaciteituitbreiding op de vluchten van West Jet vanuit Toronto aangekondigd. Deze maatschappij blijft in het winterseizoen vliegen, maar met een capaciteit-uitbreiding van 136 naar 173 passagiers per vlucht. WestJet voert de wekelijkse vluchten uit tussen 27 oktober van dit jaar en 20 april 2015.

Een journalist vroeg of het niet beter zou zijn om meer in Colombia te investeren als markt, aangezien een bezoeker uit Colombia volgens hem grotere uitgaven zou doen op het eiland in vergelijking met het bestedingspatroon van een Canadese bezoeker.

Dindial antwoordde hierop dat bezoekers uit Colombia ‘inderdaad veel uitgeven op het eiland, maar dat hun verblijf vaak slechts enkele dagen duurt, terwijl Canadese toeristen dikwijls een vakantie van meerdere weken op het eiland doorbrengen’. Dindial:

“Iedere markt is anders, Canadezen verwachten weer iets anders dan andere toeristen. We zijn dan ook druk bezig om samen, aan de hand van de CTB-cijfers, te analyseren wat we de Canadezen kunnen en moeten bieden. Het beleid is behoud van de huidige markt en het behalen van een hogere bezettingsgraad. Om een voorbeeld te noemen, de Nederlandse markt dient behouden te worden, waarbij uitbreiding daarvan het streven is.”

De CTB-interim-directeur stelde verder dat er ook besprekingen worden gevoerd met andere luchtvaartmaatschappijen, waarbij ‘meer goed nieuws’ in de komende twee weken te verwachten is. Het gaat hier om de mogelijke invoering van vluchten vanuit andere landen, wat wederom een airlifttoename moet opleveren.

Clarinda kondigde tevens de ALTA-conferentie aan, die op Curaçao op 9 en 10 september georganiseerd zal worden. Hiervoor zullen volgens Clarinda 250 executives naar het eiland afreizen, waarbij de CTB-interim-directeur op de netwerkmogelijkheden wijst. Hij ziet deze conferentie dan ook als een ‘show case’-kans voor Curaçao, om zo meer interesse te wekken voor het eiland als bestemming en nieuwe luchtvaartmaatschappijen aan te trekken die nog niet op Curaçao vliegen.

“Toerisme genereert jaarlijks 1 miljard gulden aan inkomsten”, aldus de minister, die hierbij het belang van airlift-vermeerdering naar het eiland onderstreepte. Hij refereerde tevens aan het wegvallen van de vluchten van luchtvaartmaatschappij DAE, en de uitdagingen voor de toeristische sector die gepaard gaan met de situatie in buurland Venezuela.

De minister stelde dat de cijfers door de effecten van de voornoemde omstandigheden een achteruitgang weergeven. Aangezien Venezuela doorgaans veel bezoekers voor het eiland genereert en als een belangrijke markt voor Curaçao aangemerkt wordt, heeft de situatie in dat land een grote impact gehad op de prestatiedata.

De prognose van minister Palm is als volgt:

“In juni en juli zullen we deze effecten niet meer voelen; als we de data van juni van dit jaar vergelijken met juni vorig jaar zien we een groei, het gaat de goede kant op.”

Hogere overheidssubsidie

Minister Palm liet verder weten de overheidssubsidie voor het toeristenbureau te zullen verhogen, opdat de CTB jaarlijks over een budget van 30 miljoen gulden kan beschikken. Zoals de Amigoe eerder heeft gemeld had CTB in 2013 een budget van 25 miljoen aan overheidssubsidie, dit exclusief de toen nog geheven room tax.

De minister kondigde tevens aan in juli een voorstel uit te laten gaan voor het invoeren van een ‘tourist-tax’, die geheven dient te worden op de tickets van bezoekers uit het buitenland.

“Dit geheel naar het voorbeeld van Aruba, waar men al enige tijd 10 dollar middels een ‘fixed fee’, dus geen percentage, in rekening brengt aan de toeristen. Ik zal mijn voorstel in de Raad van Ministers (RvM) presenteren en mocht de raad daarmee akkoord gaan, dan zal het eerst natuurlijk naar de adviesorganen moeten voor onder andere juridisch advies, alvorens het ter goedkeuring naar de Staten kan. Dit proces zou zo’n acht maanden in beslag kunnen nemen”, aldus minister Palm in een toelichting tegenover de Amigoe.

Deze gelden zouden vervolgens aangewend kunnen worden om meer airlift te creëren, meer gelden voor het toeristenbureau te genereren voor de marketinginspanningen ter promotie van het eiland, en voor de veiligheidsverhoging van toeristen gedurende hun verblijf op het eiland, ofwel voor de toerismepolitie Politur.

Op de vraag wat Politur gaat doen aan de overvallen op toeristen, luidt het antwoord van Palm als volgt:

“Politur is geen atrako-team, maar wat wel gezegd kan worden – onderbouwd met data – is dat Curaçao wordt ervaren als een van de veiligste locaties in het Caribisch gebied. Dit neemt niet weg dat er zaken verbeterd dienen te worden, we hebben met meer overvallen op toeristen te maken gekregen, iets dat we vroeger niet kenden. Aangezien toerisme zo belangrijk is voor de lokale economie, moeten we de toeristen goed behandelen en ze bescherming kunnen bieden.”

Ook Dindial benadrukt het belang van veiligheid voor de toeristen en omschrijft dit onderwerp als ‘zorgpunt’.

“Ter verbetering van dit punt wordt nu onder meer met de politie samengewerkt, maar ik wil ook eenieder oproepen een steentje bij te dragen aan de veiligheidsverhoging, aangezien iedereen hieraan een bijdrage kan leveren. Velen weten waar de slechte dingen gebeuren en men dient dit als gemeenschap af te keuren.

Een slechte ervaring gaat immers via de social media heel snel de wereld over. Een ander zorgpunt is de vervuiling op het eiland. Ik zag onlangs nog een foto van een strand dat voornamelijk door lokalen bezocht wordt, na het weekeinde, en het zag er vreselijk uit. Naar mijn mening is het onmogelijk dat je van je eiland houdt, als je het strand zo achterlaat.”

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *