PAR: 2013 Slecht voor economie

logo-parWillemstad – Oppositiepartij PAR omschrijft het afgelopen jaar als ‘een verloren jaar voor de economie’. Parlementariër Armin Konket schrijft dat in een brief aan minister Stanley Palm van Economische Ontwikkeling.

,,Vanaf januari 2013 zijn er ongeveer 2.000 mensen werkloos geraakt terwijl niet uitgesloten moet worden dat er nog meer ontslagen in de rest van het jaar zullen vallen.”

Het ministerie van Economische Ontwikkeling berekende volgens Konket dat de economie met 2 procent zou inkrimpen als gevolg van de invoering van de basisverzekering ziektekosten, de hervorming van de AOV de invoering van 9 procent ob op bepaalde producten en diensten. Door de inkrimping zouden 1.100 arbeidsplaatsen verloren gaan.
Palm berekende dat op grond van de investeringen van de regering, de inkrimping 1,3 procent zou bedragen, zo stelt de oppositiepartij.

,,Maar Kolaborativo heeft naar voren gebracht dat er ongeveer 2.000 mensen sinds januari 2014 werkloos zijn geraakt.”

Het Statenlid vraagt aan Palm of hij kan bevestigen dat er ongeveer 2.000 mensen werkloos raakten en dat het economisch traject er niet in slaagde om de negatieve gevolgen van de maatregelen in te dammen.
Ook wil de partij weten waarom het aantal werklozen het dubbele van de prognose bedroeg. Konket wil weten of Palm van mening is dat dit deels te maken heeft met het feit dat ‘de regering niet zoals beloofd in de economie investeerde’.
De regering beloofde 270 miljoen in de economie te investeren om de pijn van de bezuinigingsmaatregelen te verzachten, maar ‘aan het eind van 2013 blijkt dat de injectie ongeveer 20 procent bedraagt van hetgeen beloofd werd’.
De parlementariër wil van Palm de bevestiging hebben dat de investering inderdaad lager uitviel. Beloftes die door de regering niet worden nagekomen, hebben een negatief effect op het vertrouwen van potentiële investeerders, zo stelt Konket, die in dit verband de regering van veel geschreeuw en weinig wol beticht.
Bij de bouw van het nieuwe ziekenhuis melde de regering eerst dat er 169,3 miljoen geïnvesteerd zou worden ‘om drie maanden daarna te verklaren dat er geen cent in de bouw gestoken zou worden’.
Konket beschrijft dat de regering tot tweemaal toe de begroting wijzigde om toch fondsen voor het nieuwe ziekenhuis te vinden.
Als de regering ieder keer terugkomt op haar standpunt, is dit in de visie van de parlementariër niet bevorderlijk voor het vertrouwen van potentiële investeerders.
In de brief wordt ook aan Palm gevraagd wat er terecht is gekomen van het investeringsplan van 484 miljoen dat gelanceerd werd door Steven Martina, de voorganger van Palm.
Palm verklaarde met dit plan verder te gaan, de regering zou in 2013 eerst een bedrag van 72,2 miljoen investeren.
De vraag is of de overheids-nv’s en -stichtingen erin slaagden om 411,8 miljoen te investeren en of de regering de 72,2 miljoen in de economie injecteerde.
Tot slot wil het Statenlid weten wat er geworden is van het zogeheten Stuurgroep van Ministers. Die groep zou de voortgang van de projecten om de economie een impuls te geven, monitoren.

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *