PAR: Rijkswetten in de Staten

WillemstadDe PAR-fractie in de Staten heeft met spoed een vergadering aangevraagd om te debatteren over een ge-zamenlijke, met Aruba en Sint Maarten opgestelde conceptbrief waarin verzocht wordt bepaalde conceptrijkswetten als controversieel te bestempelen.

Het verzoek van de PAR-fractie is gedaan aan de voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties, Dean Rozier (MFK), die op het bespreeklijstje met de Tweede Kamer wil laten opnemen ‘de controversiële ontwerpen van rijkswetten’. Rozier verwijst hier naar ‘de bepalingen omtrent de verlening van visa voor toegang tot de landen van het Koninkrijk’, ofwel de Rijksvisumwet,

en de ‘Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter aanscherping van de voorwaarden voor verkrijging en verlenging van het Nederlanderschap’.

,,De PAR vindt dat een onderwerp van deze orde ook volgens de parlementaire regels gespeeld moet worden. De door u opgestelde conceptbrief moet dan ook eerst in de Staten besproken worden”, zo schrijft de PAR aan Rozier.

Bron: Antiliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *