PAR stelt vragen over DOS

•Zita Jesus-LeitoWillemstad – Fractievoorzitter van de PAR Zita Jesus- Leito stelt in een brief aan de minister-president, tevens tijdelijk minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) Ivar Asjes (PS) verschillende vragen over het functioneren van de Dienst Openbare Scholen (DOS) en de kwaliteit van het onderwijs van openbare scholen.

In de brief geeft ze aan dat de signalen die worden opgevangen over de situatie niet fantastisch zijn.

,,Op het moment dat de bevolking stilstaat bij de Dag van het Onderwijs is het belangrijk dat de overheid de bevolking ervan verzekert dat de kwaliteit van het onderwijs de maximale aandacht krijgt van de overheid”, aldus Jesus-Leito.

Ze wil van Asjes weten wat de visie en missie van DOS zijn en of de dienst hieraan voldoet, wat er precies in het pakket van diensten en producten zit dat DOS biedt aan openbare scholen en of alle producten en diensten worden geboden.

,,Wat zijn de problemen die DOS op dit moment heeft om aan de visie en missie te voldoen?”

Jesus-Leito wil van Asjes een lijst ontvangen van alle benoemingen die er zijn geweest bij DOS vanaf 2010 en of hierbij de juiste procedures zijn doorlopen, de begrotingen van DOS voor de jaren 2011, 2012 en 2013 en ze wil tevens weten wat de actuele status is van het optimalisatieproces van DOS.

,,Welke scholen vallen onder DOS en met welke problemen worden deze scholen geconfronteerd? Ik wil een lijst ontvangen met een inventarisatie van de problemen gespecificeerd naar kleuterscholen, funderend onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs. Is er een tekort aan onderwijzers in het openbaar onderwijs?”

vraagt de fractievoorzitter die ook een lijst wil ontvangen met daarop het aantal onderwijzers, gespecificeerd per schooltype.
Tevens wil ze weten of de Stichting Onderhoud Scholen (SOS) zich houdt aan het onderhoudsschema van scholen van de DOS, wat de staat is van de infrastructuur van de openbare scholen, wanneer voor het laatst een inspectie is gedaan en hoe het staat met de plannen om van DOS een onafhankelijk schoolbestuur te maken.

bron: Antiliaans Dagblad

Advertentie

To Top

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *