ParadiseFM | Uitstoot broeikasgassen flink gedaald, maar nog steeds bovengemiddeld

top 10 van landen die per inwoner de meeste CO2 uitstoten

De totale uitstoot van broeikasgassen in Curaçao was ruim 2,3 miljoen ton CO2 in 2018. Zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Dat is een vermindering van maar liefst 45 procent ten opzichte van 2015. Dit is een gevolg van de sterk teruggelopen activiteiten van de raffinaderij, van de afname van het verbruik van de CRU en de afname van gebruik van fossiele brandstoffen voor de productie van water en elektra.

Niettemin is de zogenaamde broeikasgasemissie op Curaçao nog relatief hoog, namelijk 14,5 ton per hoofd van de bevolking. De gemiddelde uitstoot van de wereld was 4.9 ton per hoofd van de bevolking, op Aruba is het 9,1 en in Colombia 1.5.

Bron: ParadiseFM

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *