ParadiseFM | Vakbonden bijeen wat betreft humanitaire hulp aan Venezuela

Volgens de vakbonden gebruikt Amerika de positie van Curaçao | Persbureau Curacao

Vandaag komen vakbonden bijeen om een positie te bepalen over de Curaçaose deelname aan het leveren van humanitaire hulp aan Venezuela. Het feit dat Curaçao daarbij optrekt met Amerika is de vakbonden een doorn in het oog.

Volgens hen gebruikt Amerika de positie van Curaçao hierbij.

Dagblad EXTRA meldt dat de vakbonden vandaag zullen praten over solidariteit voor Venezuela, maar ook een positie zullen bepalen voor wat betreft de keuze die de huidige regering heeft gemaakt. Daarmee is volgens hen de weg geopend voor Amerika om Curaçao te gebruiken voor eventuele militaire acties.

De overkoepelende organisatie van vakabonden CGTC, samen met de SSK, hebben een oproep gedaan voor de vergadering.

Bron: ParadiseFM

8 Reacties op “ParadiseFM | Vakbonden bijeen wat betreft humanitaire hulp aan Venezuela

 1. De FOL zijn Amerikaanse militaire bases die ingericht zijn nadat de Amerikanen hun militaire installaties in Panama aan het eind van het millennium moesten ontmantelen. In 1977 sloot de Amerikaanse president Carter een verdrag met zijn Panamese collega Torrijos, waarin beloofd werd dat de Amerikaanse militaire bases in de kanaalzone in Panama uiterlijk eind 1999 ontmanteld zouden worden. En dat gebeurde. Met de ‘War on drugs’ als alibi hebben de Amerikanen daarom een aantal contracten afgesloten om militaire bases in te kunnen richten op bestaande vliegvelden in Ecuador, El Salvador en de Nederlandse Antillen.
  En alzo gebeurde, en drugs was het alibi

 2. Goede zaak dat de usa hiervandaan militaire assistentie verleent, dan kunnen ze hoop ik ook helpen om op deze rots eindelijk eens een hele grote schoonmaak onder de maffia en hun laffe nalopers te houden. Het is wel duidelijk dat we dat zelf nooit geleerd hebben.

 3. Onafhankelijkheid uitroepen.

 4. Een heel lang verhaal van Fredo Corvo, waarschijnlijk is hij vergeten dat het vrijdag is en dat onze vrouwen al thuis met een verpleegster of politie uniform aan ligt te wachten.

  Wat mij opvalt is de vergelijking met Syrië, volgens mij gaat dat niet helemaal op want Syrië is voor een groot deel woestijngebied dus daar konden de Russen naar hartenlust bombarderen. Ik zit meer aan een scenario Noriega in Panama te denken.

 5. De doelstelling van deze vakbonden wordt steeds duidelijker. Onder de invloedssfeer komen van Rusland/China en een zgn socialistische dictatuur starten hier.

 6. Let wel: Nederland bepaalt buitenlandse zaken en defensie van Curacao. De VS heeft al een basis op Curacao. Volgens onderstaand artikel gebruikt de VS die ‘waarschijnlijk’ al voor militaire doeleinden. Humanitaire hulp is voor de VS slechts een middel om het middenkader van het leger van Venezuela partij te laten kiezen voor Guaidó. Als dat gebeurt verandert Venezuela in een nieuw Syrië, waarbij de VS/de EU (waaronder Nederland) aan de ene kant, en Rusland/China aan de andere kant elkaar bestrijden via bewapende groepen en met mogelijk interventies van Colombia en Brazilië.
  Sommige aasgieren op Curacao hopen net zo te profiteren van deze oorlog als tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het verschil is dat de komende oorlog ook in Zuid-Amerika zal worden uitgevochten, met alle verschrikkingen voor de bevolking.

  Imperialistische oorlog betekent ‘arbeidsvrede’, vakbonden worden openlijk deel van de staat, of worden door de staat in de illegaliteit gedreven. Een voorproefje hiervan: De stakingen van raffinaderij-arbeiders en van onderwijspersoneel zijn al beëindigd.

  Het is niet in het belang van arbeiders om partij te trekken voor Maduro of bij Guaidó. Alleen de strijd voor arbeidersbelangen, geleid door massavergaderingen van werkenden, werklozen, gepensioneerden, door hen gekozen en onmiddellijk herkiesbare delegaties, oproepen tot solidariteit van en met arbeiders in de hele regio, kunnen deze oorlog tegenhouden.

  ———————-
  Trouw 15-2-2019

  De Nederlandse uitvalsbasis naar Venezuela is gewild
  Toestellen van de Amerikaanse luchtmacht op het vliegveld van Curaçao.
  TOESTELLEN VAN DE AMERIKAANSE LUCHTMACHT OP HET VLIEGVELD VAN CURAÇAO.
  strategische positie – Het Curaçaose vliegveld Hato wordt de spil in de Amerikaanse hulpverlening aan Venezuela. Kamerleden waarschuwen voor het risico van militaire betrokkenheid.
  HANS MARIJNISSEN, REDACTIE BINNENLAND
  Wie de bruinverbrande toeristen voor de terminal van luchthaven Hato op Curaçao voorbijrijdt en in de scherpe bocht naar links weer de afslag naar rechts neemt, komt uit bij een sobere loge met een slagboom. Hier bevindt zich het andere deel van dit vliegveld, het ‘Coastguard Air Station HATO’.

  Een eenvoudige kantine geeft toegang tot de hangars van de Nederlandse kustwacht die met twee Dash-8 patrouillevliegtuigen het luchtruim en de Caribische Zee in de gaten houdt. In 2006 heeft Defensie het beheer van dit militaire deel formeel overgedragen aan de civiele kustwacht, maar dat wil niet zeggen vanuit hier geen militaire operaties meer plaatsvinden. In tijden van crisis zoals bij orkaan Irma vliegen hier de transportvliegtuigen van Hercules af en aan, net als de KDC10’s van McDonald Douglas die ook voor groot vervoer zijn bedoeld.
  Het verborgen Hato
  Maar er is nóg een Hato, dat begint waar het terrein van de kustwacht ophoudt. Achter twee hangars staat een serie aangepaste Boeings 707 en 767 opgesteld, met enorme schotels op de rug. Het zijn de Awacs-radartoestellen van de Amerikaanse luchtmacht. Hato is namelijk óók een zogenaamde Forward Operation Location (FOL), een vooruitgeschoven militaire basis van waaruit de Verenigde Staten formeel de drugsbestrijding ter hand nemen, maar vermoedelijk veel meer doen.

  Nederland gaf de VS in 2000 in een verdrag toestemming voor de vestiging van een FOL op Curaçao en een op Aruba, maar die op het laatste eiland wordt nauwelijks gebruikt. De FOL op Hato daarentegen wordt volgens Defensie ‘ten volle’ benut. Sinds het vertrek uit Panama had de VS behoefte aan vooruitgeschoven posten die op dat moment voornamelijk werden gebruikt voor de war on drugs in Colombia. Ecuador en El Salvador leverden ieder ook een FOL.

  De samenwerking met de Nederlanders is uitstekend, zo blijkt uit de evaluatie van de periode 2017-2018. De Awacs-toestellen speuren het luchtruim af, en de Nederlandse koninklijke marine gaat vervolgens achter de snelle smokkelboten aan. In één jaar tijd werden maar liefst 231 vluchten uitgevoerd die bijdroegen aan de onderschepping van 251.000 kilo coke en nog wat hallucinerende bijvangst.
  Hub
  Dat de Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó in overleg met de Amerikanen vliegveld Hato heeft uitgekozen als ‘hub’ voor ‘humanitaire hulp’, kan geen verwondering wekken. En niet alleen vanwege de locatie. Hato ligt op nog geen 80 kilometer van de Venezolaanse kust en de start- en landingsbaan is 3410 meter lang. De langste airstrip van de Caribische eilanden kan ook de grootste vliegtuigen ontvangen. Hato heeft ook ervaring met luchtbruggen, opgedaan na orkaan Irma in 2017.

  Maar misschien belangrijker is de positieve ervaring van de Amerikanen in de intensieve samenwerking met Navo-partner Nederland in de drugsbestrijding. Mocht de situatie in Venezuela dusdanig uit de hand lopen dat de VS militair ingrijpen nodig achten, dan kan Hato daarin een cruciale rol spelen. Dan moet niet direct gedacht worden aan de stationering van gevechtstoestellen, eerder aan het andere gebruik van de Awacs-toestellen die er nu al staan, zij het met nog een civiele opsporingstaak.

  Deze toestellen kunnen maar liefst elf uur zonder bijtanken in de lucht blijven, en vanuit hun positie een cirkel met een doorsnee van 400 tot 800 kilometer in de gaten houden. Dat is ook de functie van deze toestellen: drugsbestrijding is eerder een goede oefening. Ze zijn speciaal ontworpen om in tijden van een militair conflict, op grote afstand van het strijdtoneel precieze inlichtingen te verzamelen. Het is daarom aannemelijk dat de toestellen op hun huidige drugspatrouillevluchten óók, en misschien vooral, de situatie in Venezuela in kaart brengen.
  Beducht voor conflict
  Als Nederland en autonoom Curaçao iets níet willen, dan is het betrokken raken bij een militair conflict met Venezuela. Minister Blok van buitenlandse zaken benadrukte gisteren in een toelichting dat Nederland alleen toestemming geeft voor humanitaire acties waarvoor ook Venezuela het groene licht geeft.

  De Curaçaose premier Etienne Rhuggenaath liet zich nog duidelijker uit: “Curaçao wordt een logistiek centrum voor civiele (dus géén militaire) operaties”, aldus zijn verklaring letterlijk. Maar de grote vraag is of hij militair gebruik van Hato kan tegenhouden als dit vliegveld eenmaal de ‘hub’ is en de situatie aan de overkant van de Caribische zee verslechtert.
  Kamerleden kritisch over hulpoperatie
  De Kamercommissie voor buitenlandse zaken reageerde gisteren uiterst kritisch op de Nederlandse samenwerking met de Amerikanen bij de hulpactie voor Venezuela. Bram van Ojik (Groenlinks) vroeg zich af waarom juist Amerika de partner is. “Zijn het Rode Kruis, de Verenigde Naties of de Organisatie van Amerikaanse Staten geen betere partijen?” Sjoerd Sjoerdsma van D66 riep op vooral bij te dragen aan hulp voor de bevolking, “maar laat de hulp niet politiseren door de betrokkenheid van de VS”.

  SP-Kamerlid Sadet Karubulut ging het verst. Nederland moet zich wat haar betreft “niet voor het karretje laten spannen van de moordende economische oorlogsmachine van de haviken in de Amerikaanse regering”.

 7. Trots op Curacao

  Plat leggen die boel! Staatsgreep! Arbeiders aan de macht! K*t regering! Laten we weer naar Forti macheren! 30 mei is een mooie dag daarvoor! Lustrum vieren! Zorgen dat de toerisme op zijn gat gaat! Isla redden! Insel redden! Aqualectra redden! UTS redden. Pensoen redden! Op de barricade voor Venus-zula. Segure Segure! We praten alleen als de tegoeden van de criminelen vrij wordt gegeven! Shitpijp verstop is reden voor een rechtzak!

 8. De vraag is, hoe kunnen vakbonden tegen het leveren van humanitaire hulp aan Venezuela zijn?

  Laatst was Angelo Meijer, op de radio en hij zei dat Clift Christiaan gezegd zou hebben dat hij het vuile werk voor de premier opknapt.

  Nu vindt Direct (Radio Rochela) en Charlie bolo Cooper, dat Ruggenaath ter verantwoording geroepen moet worden.

  Over Angelo Meijer gesproken de man lijkt veel opgekropte woede te hebben. Ik weet niet of hij homo of hetero is maar als hij homo is moet hij flink gepakt worden om die woede eruit te laten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *