Partijen Aqualectra spreken bemiddelingsproces af

Het personeel van nutsbedrijf Aqualectra legde het werk vanochtend uit protest neer. Ze zijn niet te spreken over het antwoord van de directie van het bedrijf op een motie met eisen van de drie Aqualectra-vakbonden. Op de foto het personeel en twee vakbondsvoorzitters van Aqualectra: STKo-voorman Cedric Hudson (links) en Errol Bishop (rechts) van SEU.

Partijen Aqualectra spreken bemiddelingsproces af. Op de foto het personeel en twee vakbondsvoorzitters van Aqualectra: STKo-voorman Cedric Hudson (links) en Errol Bishop (rechts) van SEU.

WILLEMSTAD — De bij het arbeidsconflict bij water- en elektriciteitsbedrijf Aqualectra betrokken partijen hebben vanochtend een eerste voorzichtige stap gezet richting een oplossing voor de huidige impasse. Het kort geding dat gisteren door de directie werd aangespannen, blijft hangende tot maandagmiddag.

Maandag om vier uur hopen partijen een bemiddelingsprotocol te ondertekenen, waardoor een begin kan worden gemaakt met het proces om tot afspraken te komen voor wat betreft de door- en nawerking van de huidige cao-loze periode. De collectieve arbeidsovereenkomst van Aqualectra kwam eind vorig jaar tot een einde en er is nog steeds geen nieuwe cao uitonderhandeld. De directie en de vakbonden verschillen van mening over de manier waarop moet worden omgegaan met deze cao-loze periode.

Vanochtend om negen uur hadden de bonden en de Aqualectra-directie een gesprek met landsbemiddelaar Randolph Gijsbertha, nadat het personeel gisteren spontaan actie had gevoerd. De besturen van de drie vakbonden – STK, STKo en SEU – waren aanwezig, samen met Aqualectra-directeur Darick Jonis, die werd bijgestaan door juridisch adviseur Irving Moenir-Alam en twee medewerkers van de afdeling Human Resources.

Een concept-bemiddelingsprotocol, een concept-bemiddelingsreglement en een concept-gedragsreglement werden vanochtend opgesteld. Deze worden de komende dagen verder uitgewerkt en maandagmiddag ondertekend. Volgens SEU-voorzitter Errold Bisshop zullen pas nadat er afspraken zijn gemaakt over de cao-loze periode de onderhandelingen voor een nieuwe cao worden opgestart. “We gaan onze leden op de hoogte stellen van de laatste ontwikkelingen. De bedoeling is dat alle partijen voortvarendheid betrachten en niet meer onnodig tijd gaan rekken”, aldus Bishop.

Hij zegt dat alle partijen om de tafel de bereidheid hebben uitgesproken om daadwerkelijk tot een oplossing te komen, maar dat het nu zaak is om ook in de praktijk het nodige vertrouwen in elkaar te tonen om deze oplossing te bereiken. Gisteren om twee uur spraken de bonden al met de landsbemiddelaar. Tijdens dit gesprek werden ze echter gedagvaard door de Aqualectra-directie. Die eiste in een kort geding dat de werknemers, die sinds de ochtenduren het werk hadden neergelegd, weer aan het werk gingen.

Tijdens de behandeling van het kort geding maakten de bonden duidelijk dat ze om de tafel zaten met de landsbemiddelaar en dat het personeel bereid was om weer aan het werk te gaan. Hierop werd het kort geding uitgesteld tot vanmiddag vier uur. Bishop: “Vanochtend heeft de directeur toegezegd het kort geding tot maandagmiddag vier uur uit te stellen. Als dan het bemiddelingsprotocol is ondertekend wordt het kort geding ingetrokken.”

 

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *