PB | Aftreden Ieteke Witteveen als voorzitter Stichting Human Rights Caribbean

Drs. Ieteke Witteveen afgetreden als voorzitter Stichting Human Rights Caribbean

De Stichting Human Rights Caribbean is op 10 december 2018 opgericht op initiatief van burgers van Curaçao die zich in een ingezonden stuk in Amigoe ernstig zorgen maakten over het beleid en de praktijk van de Curaçaose en de Nederlandse regering ten aanzien van de vluchtelingen uit het door politieke geweld verscheurde Venezuela.

In het ingezonden stuk, ondertekend door een ruim aantal burgers, was de zorg ingegeven door het belang van humanitaire hulp, en de zorg ook dat het Koninkrijk haar wereldwijd erkende goede naam op het gebied van bescherming van mensenrechten begon te verliezen.

Waar de overheid nog bezig was met het zoeken naar een juiste opstelling en het vragen van van bijstand van aan de Nederlandse regering, nam Ieteke Witteveen, samen met een aantal andere personen het besluit tot oprichting van een mensenrechten NGO die directe hulp kon bieden aan de mensen die op de vlucht waren.

In korte tijd wist HRC onder haar leiding uit te groeien tot een nationaal en internationaal gewaardeerde partner van onder andere Stichting Vluchteling in Nederland, UNHCR, Stichting Samenwerkende organisaties, enz. Praktische en juridische hulp kwam op gang en media uit binnen en buitenland publiceerde over de moedige en betrokken inzet. En met regelmaat was HRC ook bereid om ministers op Curaçao bij te staan met raad en daad, zonder de gescheiden verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen.

Het is wereldwijd bekend dat NGOs die mensenrechten verdedigen ook aangevallen worden of onder druk komen te staan van politieke krachten. Er waren natuurlijk ook lelijke berichten op FaceBook, die horen erbij, net zo zeer als de bemoedigingen en het lof van burgers.

Antropoloog Ieteke Witteveen en minister Stef Blok op Hato | Jeu Olimpio

Minister Stef Blok en antropoloog Ieteke Witteveen | Persbureau Curacao

In augustus 2019, de inhoudelijke en financiële ondersteuning uit binnen en buitenland voor HRC groeide hard, besloot voorzitter Witteveen om het bestuur van de Stichting uit te breiden en de organisatie te professionaliseren. Er werden twee nieuwe bestuursleden in het Stichtingsbestuur opgenomen, waardoor het bestuur van 2 naar 4 leden groeide en er kwam een voorstel tot oprichting van een uitvoerend kantoor met deskundig personeel, terwijl ook de juridische bijstand aan vluchtelingen verder geformaliseerd zou worden.

Echter, de nieuwe bestuursleden waren een andere mening toegedaan. Zij gaven voorrang aan een combinatie van hun bestuurslidmaatschap met betaling aan hen voor uitvoerende werkzaamheden. Ook had men liever nauwe samenwerking met de regering, en moest HRC zich met andere mensenrechten zaken gaan bezighouden.

Het principiële verzet hiertegen van de voorzitter was:

1. Bestuursleden hebben andere verantwoordelijkheden dan uitvoerende staf en juist omdat gewerkt wordt met geld van het publiek, is zorgvuldigheid geblazen. Wij moeten ervoor waken dat de stichting niet misbruikt mag worden als een verdien-model voor de bestuursleden;

2. Opkomen voor mensenrechten vraagt om activisme en lef management, ook al is er soms irritatie bij een overheid, omdat je voorop loopt. Niet voor niets is in VN kring een resolutie aangenomen en een dag bepaald voor het beschermen van mensenrechtenverdedigers;

3. Alle mensenrechten verdienen aandacht, maar de prioriteit wordt bepaald door de realiteit van de dag.

In september verslechterde de verhoudingen verder, er gingen rapporten uit naar donororganisaties zonder afstemming met de voorzitter, culminerend in het uitschrijven van een spoedvergadering door de voorzitter, en een schrijven waarin zij haar visie gaf op het conflict en de oplossingsrichting.

In reactie besloten de overige bestuursleden de voorzitter af te zetten. Bewust van het feit dat dit gevecht vooral loosers maakte onder de in nood verkerende doelgroep, hield de voorzitter de eer aan zich zelf. Het door haar begonnen werk zal zij echter voortzetten. Putting people first.

Bron: Persbericht

12 Reacties op “PB | Aftreden Ieteke Witteveen als voorzitter Stichting Human Rights Caribbean

 1. één lis van het bestuur Human Rights Caribbean

  In diverse Curaçaose media is de afgelopen week ten onrechte de suggestie gewekt dat de huidige bestuurders van Human Rights Caribbean Foundation betaald worden voor hun bestuurlijke werkzaamheden. Dat is niet correct, de huidige bestuursleden hebben zich steeds belangeloos ingezet voor de doelgroep van de Foundation. Evenmin is binnen het bestuur een besluit genomen dat ertoe ziet dat bestuurders wél bezoldigd zullen worden in de toekomst voor deze werkzaamheden. HRC werkt met gerenommeerde subsidieverstrekkers waarbij steeds voor alle kosten en uitgaven impliciete toestemming nodig is. Wij betreuren het thans ontstane beeld in de media.

  Ik ken tenminste één lid van de van het bestuur. En dit lid zegt dat u niet namens het hele bestuur spreekt.

  Uw naam is derhalve gewijzigd in “ëén lid van het bestuur…”..

  Commentpolis

 2. Oplossingsgericht

  In ieder geschil is hoor en wederhoor bepalend om op een rechtvaardige wijze te kunnen oordelen over de schuldvraag. Ik zie de verklaring van de overige bsstuursleden niet.
  Mogelijk dat d.m.v. bemiddeling verzoening kan worden bereikt.

 3. @Brian, precies!
  Veel geld naar bestuur en deskundigen, bar weinig naar de behoeftigen.
  Had had niet bondiger kunnen zeggen.

 4. Het bekende NGO verhaal. Veel geld gaat naar bestuur, directie en deskundigen en geen geld naar de mensen die het nodig hebben

 5. Bestuursleden die projectjes vaststellen, maar ook uitvoeren en beoordelen!

 6. Juan Lamelos

  aaaahh de voorzitter spreekt… hoe zit het met wederhoor?

 7. wladimiro matos

  De roepende in de woestijn voedde zich met honing en sprinkhanen.
  Geef mij maar kreeft en kaviaar. Dan pas kom ik meeroepen in de Curacaose woestenij.
  Arme venezolanen die als boeven opgesloten zitten, wie gaan nu hun belangen behartigen?
  Maar t kan verkeren

 8. Ik hoop dat mw. Witteveen een nieuwe organisatie start en haar werk voort zet. Donateurs kunnen dan zelf bepalen aan wie ze hun geld toe vertrouwen. Zonder geld zal de oude stichting snel van ‘verdienmodel’ naar ‘opdoekmodel’ overgaan.

 9. Het zou niets verbazen als het bestuur voor een groot deel bestaat uit juristen voor wie alleen het ‘verdienmodel’ belangrijk is.

 10. Zoveelste stichting die uitgekleed wordt
  door nauwgeestige types

 11. Nos mes por hr lichtveld, nos mes por

 12. George Lichtveld

  Heel triest dat voor de zoveelste keer goede initiatieven worden misbruikt voor geldelijk gewin, in dit geval des te erger nu het gaat om een stichting die in nood verkerende migranten en vluchtelingen wil helpen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *