PB | Aruba: Werkeloosheid daalt

Vlnr: de Arubaanse minister van Economische Zaken Glenbert Croes, premier Evelyne Wever-Croes en de minister van Financien Xiomara Ruiz-Maduro

De Minister van Arbeid Glenbert Croes maakte woensdag tijdens een bijzondere persconferentie, samen met de Minister President Evelyn Wever-Croes en de Minister van Economsiche Zaken Xiomara Ruiz-Maduro, bekend dat de werkloosheidscijfers voor 2018 zijn gedaald vergeleken met 2017.

Aruba staat nu als een van de landen met het laagste werkloosheidscijfer in de regio. In 2017 was de werkloosheid 8.9%, in 2018 is dit gedaald tot 7.3%. Per saldo zijn 1000 personen te werk gesteld. De jeugdwerkloosheid was in 2017 19.4%, en dit is gedaald tot 16.2% in 2018. De regering van Aruba attibueert deze daling primair aan het beleid dat eerst lokalen in aanmerking moeten komen voor een baan, en dat er geen ontheffingen (uitzonderingen) meer worden gegeven. En voorts aan de groeiende economie. Deze daling is inderdaad zeer bijzonder mede gelet op het feit dat de raffinaderij nog steeds niet operationeel is, en de verwachting is dat deze voorlopig niet operationeel zal worden.

ONTHEFFINGEN

In Aruba vragen werkgevers regelmatig voor werkvergunningen om werknemers uit het buitenland aan te trekken. Als voor de gevraagde functies in Aruba werkzoekenden zijn, wordt het verzoek afgewezen. Alleen de Minister kan in uitzonderingsgevallen hiervan afwijken, en een zgn. ontheffing verlenen. De voormalige minister van Arbeid Paul Croes van het kabinet Mike Eman (AVP) heeft hiervan een lucratieve business gemaakt, en verleende tegen betaling ontheffingen voor functies waarvoor in Aruba tientallen werkzoekenden waren. Hij werd onlangs strafrechtelijk veroordeeld voor ambtelijke corruptie. De nieuwe Minister van Arbeid Glenbert Croes (MEP) heeft op zijn eerste werkdag aangekondigd dat deze corruptiepraktijken meteen moeten ophouden, en dat hij geen ontheffing meer zal verlenen.

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

Desgevraagd gaf de Minister President aan dat de daling enigszins veroorzaakt is door nieuwe arbeidsplaatsen in de prive sector, maar dat de onlangs gepubliceerde Economische Visie in de nabije toekomst zal zorgen voor het creeeren van meer arbeidsplaatsen. De Minister van Economische Zaken zette de nieuwe economische visie uiteen. Daarbij zal Aruba zich gaan concentreren op 6 belovende terreinen, diversificatie van het toerisme, logistieke ‘hub’-functie, landbouw, kennis economie, circulaire economie en creatieve economie.

Eind 2018 waren er 4000 personen werkloos, 1000 minder dan in 2017. “Hoewel wij heel erg tevreden zijn met dit resultaat, weten we dat we nog veel meer moeten doen om ook deze 4000 personen te werk te stellen. De economsiche strategie zal hiervoor zorgen. Dat is onze commitment met de Arubaanse bevolking”, aldus minister Glenbert Croes.

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes

Een Reactie op “PB | Aruba: Werkeloosheid daalt

  1. Fred Schiedam

    Aan de andere kant is de schoolse educatie op Aruba zwaar ondermaats als ik tenminste het knipselnieuws “NTR | Arubaanse jongeren nog altijd dupe van decennialang lage investering in onderwijs” (Geplaatst op 20 juli 2019 door redactie curacao). Met een jeugdwerkloosheid van 16,2 % (!) moet er onmiddellijk, desnoods in samenwerking met het bedrijfsleven, een crisis-actieplan komen om deze achterstand zo mogelijk in 1 klap weg te werken, en leerlingen van voorgaande schooljaren bijscholing in de vorm van een “upgrade” aan te bieden.
    “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”, dus mw. Wever-Croes en overige kabinetsleden, roep desnoods de noodtoestand uit om hier zo snel mogelijk (primair) zo grondig mogelijk (secundair) maatregelen te nemen om te voorkomen dat zowel economie als mensen (psychisch) schade oplopen. Vanwege het belang voor de economie moet het bedrijfsleven, samen met de regering als regievoerder, actie ondernemen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *