PB | De vorige regering hield informatie achter voor het parlement

De reactie van de Minister President Evelyn Wever-Croes op het rapport Algemene Rekenkamer Aruba (ARA)

ORANJESTAD– Premier Evelyn Wever-Croes reageert bezorgd over het rapport van de Algemene Rekenkamer betreffende de PPP projecten. En vooral op het feit dat de vorige regering geen informatie heeft verstrekt aan het Parlement.

In het bijzonder nu dat de ARA vaststelt dat het Parlement niet de benodigde informatie heeft doen toekomen om zijn werk naar behoren te kunnen uitvoeren. In haar rapport komt de ARA met twee ernstige beschuldigingen tegen de voorige regering:

1. Achterhouden van informatie. ARA merkt op dat er veel informatie is achtergehouden, en dat zeer weinig is gezegd over de financiele risico’s op lange termijn en de maatregelen om deze risico’s te vermijden. Dit laatste is een ernstige tekortkoming en het was bekend dat de kabinetten Mike Eman I en II het Parlement manipuleerde. De MEP destijds in de oppositie was kritisch maar werd steeds buiten spel gezet.

2. Het Parlement heeft geen reëel beeld gekregen van de werkelijke kosten.
De tweede ernstige beschuldiging is dat de vorige regering geen reeel en volledig beeld heeft gegeven aan het Parlement van de kosten en geen informatie heeft verschaft van de begrotingsmiddelen en de financiering op lange termijn. En dit heeft ons land tot de financiele afgrond gebracht terwijl de parlamentariers van de AVP hier aplaudiserend erbij zaten en ernaar keken.

“Het is te betreuren dat deze beschuldigingen ons zo laat bereiken. Ten tijde dat ik in het Parlement was heb ik veel hierover gezegd, maar de meerderheid van de Parlementsleden wilden hun verantwoordelijkheid niet nemen en nog erger zij stonden toe dat de vorige regering al deze enorme fouten kon maken.

Nu is het helaas te laat en het is zeer droevig te constateren hoe ernstig de schade is die AVP ons land heeft aangedaan.

Gelukkig is de situatie nu heel anders. Er is een kritisch Parlement met volksvertegenwoordigers die hun taak serieus en plichtbewust uitvoeren. Dit zijn belangrijke voorwaarden om een solide democratie te garanderen” aldus de Minister President.

Tot slot bracht Minister President Evelyn Wever-Croes naar voren: “Ik ben bezorgd over de gevolgen van het slechte beleid van de vorige regering maar ben nog meer vastbesloten om onze instituten te versterken ter garantie van de democratie, een goede regering en een gezonde overheidsfinancien”.

Bron: Persbericht Kabinet Wever-Croes

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *