Opinie | Persbericht vanuit de verdediging van de heer F. G. Richardson

Persbericht vanuit de verdediging van de heer F. G. Richardson | Daily Herald

Vandaag is de dag dat er eindelijk een einde is gekomen aan de opsluiting van de MP Frans Richardson. Het opsluiten van mensen wordt beschouwd als ultimum remedium ( laatste middel).

Het dient strikt noodzakelijk te zijn, wetende dat de situatie in de point blanche gevangenis hier op Sint Maarten verre van optimaal is en er ook andere middelen voor handen zijn. De opsluiting van MP Frans Richardson was in de optiek van de verdediging niet noodzakelijk immers waren er ook andere middelen voor handen, anders dan het opsluiten van de heer Richardson.

Reden hiervoor is kort gezegd dat het onderzoek al sinds 2016 loopt en de medeverdachten al op vrije voeten zijn. Er was nimmer enige noodzaak voor het OM om cliënt aan te houden. Niet in 2016 en ook niet in 2017. Opeens wel 12 dagen voor de verkiezing?

Het openbaar ministerie heeft besloten om de heer Richardson vandaag in vrijheid te stellen, omdat zij ook inzien dat indien zij de heer Richardson langer vast willen houden zij op grond van artikel 2 landsverordening vervolging politieke gezagsdragers eerst een bevel tot vervolging dienen te hebben van het Hof van Justitie. Het Hof van justitie zal dan eerst naar de zaak kijken en beslissen of er wel enige noodzaak is om dit bevel te geven. De officier van justitie zag al aankomen dat het nimmer zo ver zou komen en heeft besloten mijn cliënt vandaag in vrijheid te stellen. Echter gaf dezelfde officier van justitie afgelopen vrijdag ook aan dat hij niet de intentie had om de heer Richardson tot aan de bewaring vast te houden? Hetgeen de verdediging zich dan afvraagt, waarom was er wel noodzaak om hem voor die paar dagen in detentie te houden? Dit lijkt, aldus mijn cliënt op pure beïnvloeding van de verkiezingen.

Door de heer Richardson voor 10 dagen op te hebben gesloten lijkt het erop, dat er is getracht zijn campagne aan te tasten. De onderzoeken waarvoor de heer Richardson gearresteerd is betreffen onderzoeken uit 2016. Wat was de noodzaak om de heer Richardson ruim 2 jaar later pas aan te houden?! Het lijkt erop dat iedereen hier op Sint Maarten aangehouden kan worden, gedetineerd gehouden kan worden noodzakelijk of niet?

Vergeten wordt dat Frans Richardson een volksvertegenwoordiger en partijleider is. Deze situatie heeft veel negatieve publiciteit voor het eiland SXM mee gebracht en heeft ook het Nederlandse nieuws gehaald. Terwijl dit nimmer noodzakelijk was. De heer Richardson kon ook op gesprek geroepen worden, zoals ook vaker gedaan wordt door het openbaar ministerie. Indien justitie de heer Richardson nodig had dan had hij zich vrijwillig gemeld voor eventuele verhoren, met behoud van rechten.

Er moet niet te lichtvaardig omgegaan worden met het aanhouden van een volksvertegenwoordiger notabene in een onderzoek dat al ruim 1 jaar loopt. De aanhouding heeft altijd negatieve schaduweffecten, terwijl opsluiting alleen dient te volgen als het strikt noodzakelijk is, als ultimum remedium. Het Europees Hof van de Rechten van Mens heeft zich hier al meerdere malen over uitgelaten.

Recentelijk nog heeft het Europese Hof in het kader van artikel 5 EVRM weer in een overzichtsarrest, het volgende vastgesteld. Dat uit artikel 5 EVRM volgt dat verdachten, mede gelet op de onschuldpresumptie, hun proces in beginsel in vrijheid mogen afwachten en dat detentie alleen mag worden toegepast als kan worden aangetoond dat dit echt noodzakelijk is (Zie het overzichtsarrest EHRM 5 juli 2016, nr. 23755/07, «EHRC» 2017/30, m.nt. Crijns (Buzadji/Moldavië), par. 89 en 122: ‘The presumption is always in favour of realese. (…) The court considers that where such important issue as the right to liberty is at stake, it is incumbent on the domestic authorities to convincingly demonstrate that the detention is necessary’.” Het EHRM stelt nog eens nadrukkelijker in dit arrest, dat detentie enkel als uiterste maatregel mag worden toegepast. Dat was overigens al kenbaar uit EHRM 6 mei 2008, nr. 20817/04 (Nart/Turkije), par. 31 en 33.

Het OM zal niemand kunnen overtuigen dat het niet anders heeft gekund dan het opsluiten van een partij leider, vlak voor de verkiezingen, in een overvolle gevangenis die op instorten staat!

De verdediging kan alleen hopen dat de doelstelling van het OM niet is om de komende verkiezingen op 26 februari 2018 op oneigenlijke wijze te beïnvloeden.

Het OM kon namelijk ook eerder tot arrestatie overgaan of wachten tot na de verkiezing, want nu hebben zij de schijn behoorlijk tegen. Het onderzoek loopt toch al geruime tijd?!

Wat er ook van waar mag zijn, de heer Richardson is nu meer dan ooit ervan overtuigd dat SXM zo snel mogelijk de autonome bevoegdheden waaronder justitie weer in handen moet krijgen, zodat de SXM bevolking zelf kan waken over de uitoefening van deze bevoegdheden.

Want met de huidige consensus rijkswetten heeft SXM geen enkele grip op of controle over het uitoefenen van justitiële bevoegdheden.

Tot zover,

Namens de heer Richardson,

Sjamira Roseburg (Sulvaran & Peterson Lawfirm)
Lawyer Frans Richarson

Een Reactie op “Opinie | Persbericht vanuit de verdediging van de heer F. G. Richardson

  1. Alweer die ratten “peppie en kokkie”. Deze volksverlakker van een Richardson is een oplichter en is niet aangehouden om het vloeken in de kerk. Als je in zee gaat met dit advocatenkantoor dan weet men al dat je fout bent, echter deze zichzelf advocaat noemende stelletje Loosjes hebben nog maar weinig zaken gewonnen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *