PB | Premier Aruba naar Nederland voor Rijksministerraad

Premier Evelyne Croes

Premier Evelyn Wever-Croes is aanstaande vrijdag in Nederland voor de behandeling van het voorstel voor een aanwijzing voor Aruba in de Rijksministerraad. Deze dreiging voor Aruba bleek al enige tijd geleden toen een schrijven van Minister Knops uitlekte.

De Premier heeft in de afgelopen maanden geprobeerd om dialoog te voeren op dit punt, maar zonder een afgeronde ontwerp begroting 2020, ging dat moeilijk. Nu de ontwerp begroting 2020 is afgerond met een begrotingsoverschot van 29 miljoen, of tewel 0.5% van het BNP en nu de inkomsten uitgebreider toegelicht zijn, is de situatie anders en wil zij toch nog een laatste poging ondernemen om een aanwijzing te voorkomen.

Dat in Nederland nog niet veel vertrouwen is in de financiën van Aruba, begrijpt zij. En dat dit wantrouwen Aruba en de huidige regering parten speelt, begrijpt zij ook hoewel zij het niet eerlijk vindt.

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard en helaas heeft het financieel wanbeleid van de voormalige regering Aruba veel schade berokkend, en die moeten wij nog wegnemen. Maar de cijfers liegen er niet om. 5 jaar geleden was het tekort 9.3% en dit jaar is het tekort 0.35% van het BNP, lager zelfs dan de met Nederland afgesproken norm van 0.5%. Volgens de Premier is dit bewijs dat de financiele discipline verbeterd is.

Ook de voorlopige cijfers over 2019 en de bevindingen van het toezichtsorgaan Caft bevestigen dit beeld.
Volgens het Financieel Economisch Memorandum van Aruba en het Protocol met Nederland, moet er voor 2020 een begrotingsoverschot van 0.5% zijn, en dat is ook vastgelegd in de ontwerp begroting 2020. De norm wordt dus voor 2020 ook gehaald.

Ook de schuld neemt af en staat nu op 75% van het BNP.

“Wij zijn er nog niet, maar we zijn wel goed op weg. Ondanks alle tegenslagen, zoals de negatieve impact van de crisis Venezuela, zetten we ons het maximale in om onze doelen te halen en het eind doel is duurzame overheidsfinanciën” aldus de Premier

Bron: Persbericht Kabinet Wever Croes

Een Reactie op “PB | Premier Aruba naar Nederland voor Rijksministerraad

  1. Commentpolis

    Deze reactie is verwijderd wegens strijd met de regels.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *