PB | Statenlid Endy Croes wil helderheid regering over kwestie Candelaria

Statenlid Endy Croes: Robert Candelaria (AVP) betrokken bij onregelmatigheden?

Statenlid Endy Croes van de MEP-partij heeft vragen gesteld aan de Minister President inzake onregelmatigheden betreffende oppositielid Robert Candelaria (AVP).

Croes gaf het volgende verhaal.

Op 4 augustus 2017 heeft Robert Candelaria zich op de kandidaatlijst geplaatst voor de AVP-partij, die op dat moment nog in de regering zat. Candelaria is met ingang van 15 augustus 2017 in dienst genomen door de voormalige regering als adviseur bij de ex minister van Toerisme en Transport, Mike de Mesa, die nu ook statenlid is voor de oppositiepartij AVP. Op het moment dat hij in dienst was getreden was het net voor de verkiezingen van 2017, en als kandidaat van de AVP-partij was Candelaria volop in verkiezingscampagne.

Candelaria heeft volgens informatie een salaris ontvangen van Afl. 7.835,= per maand. En dat is niet alles, want Candelaria heeft daarnaast ook geeist dat de reis- en overtochtkosten van hem en zijn familie ook door het Land vergoed moeten worden. Daarvoor woonde en werkte hij in Curacao voor de bedrijven van familie de Veer.

Wat blijkt nu, toen Candelaria nog in Curacao woonde, reisde hij regelmatig naar Aruba, op kosten van de regering, in de periode juni – augustus 2017.
Alsof dit alles niet voldoende was, werd hij met ingang van 1 oktober 2017 benoemd als directeur van Directie Scheepvaart.

Op 27 oktober 2017 werd hij beëdigd als lid van de Staten van Aruba. Over deze gang van zaken wil Statenlid Endy Croes helderheid van de regering.

Croes stelde 8 vragen.

INDIENSTNEMING ALS ADVISEUR:
In verband met de indienstneming van Candelaria bij de ex Minister van Toersime met ingang van 15 augustus 2017, wil Croes weten of de regering kan aangeven of Candelaria daadwerkelijk heeft gewerkt als adviseur van de Minister van Toerisme, vanaf 15 augustus. Hij wil bijvoorbeeld weten of er adviezen door Candelaria zijn opgesteld, of andere bewijzen waaruit blijkt dat hij daadwerkelijk heeft gewerkt voor het salaris van Afl. 7.835,=.

DIENST REIZEN:
Candelaria is op 15 augustus 2017 in dienst genomen. Daarvoor is hij regelmatig op Aruba geweest onder op kosten van het Land, onder toekenning van een vergoeding voor dienst reizen i.v.m. werkbesprekingen. Croes wil van de regering weten hoe iemand die niet in dienst is van het Land, vergoeding kan ontvangen voor dienstreizen i.v.m werkbesprekingen. Immers, Candelaria zou in juni, juli en augustus regelmatig op kosten van de belastingbetaler naar Aruba zijn gereisd, terwijl hij nog in dienst was van de Veer in Curacao.

De belastingbetaler heeft naar schatting meer dan Afl. 50.000 betaald voor deze reizen. Croes vindt daarom dat duidelijkheid moet worden verschaft. Croes heeft tenminste 3 bewijzen hiervan, maar heeft de indicatie dat er veel meer “dienstreizen” zijn geweest, en wil een bevestiging van de regering. Croes wil ook weten wie deze dienstreizen heeft geaccordeerd. Croes denkt zelf niet dat het “dienstreizen” zijn geweest, maar reizen ten behoeve van de AVP-partij om campagne te voeren. Dit is strafbaar.

BENOEMING ALS DIRECTEUR:
Op 22 september 2017 zijn verkiezingen gehouden in Aruba. De AVP partij van Candelaria heeft toen 4 zetels verloren, een enorme nederlaag. Het was duidelijk dat Candelaria niet meer als adviseur werkzaam zou zijn. Maar de AVP-partij had een betere beloning voor hem als dank voor zijn kandidaatstelling: met ingang van 1 oktober 2017 werd hij benoemd als directeur van de Directie Scheepvaart, zonder dat ooit de vacature is gepubliceerd.

Croes wil weten of voor de functie van directeur van Directie Scheepvaart een open sollicitatie procedure heeft plaatsgevonden, en dus op welke vacature plaatsing Candelaria heeft gesolliciteerd.

Croes wil ook weten of de voormalige AVP-regering voor de benoeming van Candelaria advies heeft aangevraagd van Departamento di Recurso Humano, en of dit advies positief of negatief was. Hij wil ook een kopie van dat advies.
Croes wil ook weten of Candelaria op het werk bij Directie Scheepvaart is verschenen in de periode 1 oktober 2017 en 27 oktober 2017, en of hij salaris ontving over deze periode.

Tenslotte vraagt Endy Croes aan de Minister President of een politie ambtenaar met veel ervaring zoals Candelaria, niet op de hoogte moet zijn van de procedures binnen de overheid. Candelaria was niet zomaar iemand, hij was Hoofdinspecteur van Politie, moet hij niet weten dat dergelijke beslissingen in strijd zijn met geldende regels en richtlijnen binnen de overheid?

Croes benadrukt het feit dat zijn collega’s Rocco Tjon en Edgard Vrolijk deze onregelmatigheden al eerder hebben aangekaart, maar dat Candelaria daar nooit op heeft geantwoord. Daarom eist Croes duidelijkheid van de regering. De volgende stap van Croes zal zijn om aangifte te doen tegen Candelaria, en van Candelaria te eisen dat hij alles wat hij ten onrechte heeft verdiend, terug te betalen. Zijn salaris als adviseur, zijn salaris als directeur en de “dienst reizen”.
Zeker iemand als Candelaria, die nu pretendeert zo ‘heilig’ te zijn, moet zich schamen voor deze onregelmatigheden en hij moet daarvoor betalen.

Bron: Persbericht Statenlid Endy Croes (MEP)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *