PBC | Advocaten in beroep tegen Sulvaran c.s

Advocaten in beroep tegen Sulvaran c.s | Foto Persbureau Curacao

Advocaten in beroep tegen advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran (links), Chester Peterson (rechts) en Anthony Eustatius (midden)  | Foto Persbureau Curacao

WILLEMSTAD -De vier advocaten die vorig jaar een klacht indienden tegen Peppie Sulvaran en zijn kantoorgenoten, gaan in beroep. Zij zijn het niet eens met de eerste uitspraak van de Raad van Toezicht op de Advocatuur.

Die oordeelde op één geval na, dat Sulvaran binnen de grenzen van het fatsoen heeft gehandeld. Rode lijn in de beslissing was dat een advocaat iemand mag beledigen als er een kern van waarheid in zijn betoog zit.

Volgens de vier advocaten wordt daarmee een nieuwe norm binnen de advocatuur geïntroduceerd en daar zijn ze het niet mee eens.

Bron: Persbureau Curacao
Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

5 Reacties op “PBC | Advocaten in beroep tegen Sulvaran c.s

 1. We hebben al duizenden jaren de meest elementaire wetten: de tien geboden.

  Daar trekken ze zich al duizenden jaren niets van aan!

  Wetten zijn opgebouwd uit gatenkaas. Iedere muis weet wel hoe hij zich kan verschuilen of, als er een kat te dicht in de buurt komt, hoe hij kan ontsnappen.

 2. Wat ik mis in het verslag van ikke is dat een advokaat een eerlijke rechtsgang diend te waarborgen en dus de tegen partij niet onjuist beschuldigd van onwaarheden voortvloeiend uit hun onkunde betreffende bepaalde materie en stootslag onwaarheden ongecontroleerd accepteren

 3. Goed zo -ik denk dat een groot deel van de bevolking hier ook achter staat.

 4. DE KERNWAARDEN VAN IEDERE ADVOCAAT
  Alle advocaten zijn lid van de Orde van Advocaten en moeten zich aan de geldende beroepsregels houden. Dit houdt in dat ze zich moeten houden aan de Advocatenwet en de eisen die de Orde aan hen stelt. Doen ze dit niet, dan kunnen ze voor de tuchtrechter worden gebracht. Die kan een berisping of een waarschuwing opleggen, maar ook tot strengere sancties overgaan door de advocaat tijdelijk of volledig uit zijn beroep te zetten. De regels voor de advocatuur komen voort uit de kernwaarden die voor de hele beroepsgroep gelden: Partijdig, onafhankelijk, deskundig, integer en vertrouwelijk.
  Een advocaat is onafhankelijk. Bij het behandelen van een zaak is een advocaat uw raadsman. Hij laat zich leiden door het belang van zijn cliënt. De advocaat opereert onafhankelijk van de overheid (dus ook politie en justitie) hierdoor kan de advocaat zijn cliënt in alle eerlijkheid en openheid adviseren.
  Een advocaat is partijdig. In juridische geschillen steunt de advocaat zijn cliënt door dik en dun. Hij is dé raadsman voor de betreffende cliënt en staat enkel en alleen deze cliënt bij. Het is dus niet mogelijk dat de advocaat ook de tegenpartij bijstaat.
  Een advocaat is deskundig. Een advocaat moet natuurlijk verstand hebben van het recht, dus de wet en rechterlijke uitspraken. Daar is hij voor opgeleid. Bovendien moet een advocaat zich jaarlijks bijscholen. Hierdoor houdt een advocaat zijn kennis en kunde op niveau.
  Een advocaat is integer. Een advocaat moet zich netjes en ethisch verantwoord gedragen. Voor advocaten zijn er dan ook gedragsregels opgesteld in de Advocatenwet. Daarin staat onder andere dat hij een realistisch beeld moet schetsen van de juridische procedure, de slagingskansen van de zaak en de verwachte kosten.
  Een advocaat gaat vertrouwelijk om met uw zaak. Een advocaat zal met niemand anders spreken over de zaak. Alles wat besproken wordt, blijft tussen de advocaat en de betreffende cliënt. Daardoor kan de cliënt samen met zijn raadsman vertrouwelijk spreken over de zaak wat de belangenbehartiging ten goede komt. De advocaat heeft een beroepsgeheim en kan zich beroepen op het verschoningsrecht.

  mi ta parse un makamba pero mi curason ta di un yu di Korsow,

 5. ze zijn voor de vrijheid van meningsuiting.
  behalve als men zijn mening over hun geeft.
  griezels van de advokatuur…

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *