PBC | Detentieratio BES vijf keer hoger dan Nederland

Detentieratio BES vijf keer hoger dan Nederland

Detentieratio BES vijf keer hoger dan Nederland

DEN HAAG – In Caribisch Nederland zitten vijf keer zoveel mensen per 100 duizend inwoners gevangen dan in Nederland. Dat zegt de Nederlandse minister van Justitie in reactie op het WODC-rapport vorig jaar. Die zei dat de verhouding hoger was, namelijk 8 keer zoveel.

Maar dat klopt niet, zegt de minister. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum heeft dat fout berekend. In werkelijkheid is detentieratio vergelijkbaar met die van Sint Maarten en andere kleine eilandgemeenschappen in het Caribisch gebied en ligt iets hoger dan op Curaçao en Aruba.

Het aantal geregistreerde misdrijven is in verhouding anderhalf keer zo hoog als in Europees Nederland. Dat geldt ook voor het aantal verdachten dat bij het OM instroomt en het aantal zaken dat voor de rechter komt. De zaken die door in behandeling worden genomen zijn daarbij gemiddeld zwaarder dan in Nederland. Het gaat in verhouding dan om meer dan twee keer zoveel geweldsdelicten en bijna twee keer zoveel drugsdelicten.

Deze bevindingen zijn volgens de minister een teken dat het strafklimaat in Caribisch Nederland strenger is dan in Europees Nederland. Maar het ontbreekt aan voldoende betrouwbare informatie om hierover harde uitspraken te doen. Van der Steur zegt dat de door de onderzochte partners in de strafrechtsketen gebruikte informatiesystemen niet consequent worden gevuld met informatie, slecht functioneren en niet op elkaar aangesloten zijn.

De minister wil doorgaan met zijn aanpak van de criminaliteit in Caribisch Nederland. De bouw van de nieuwe Justitiële Inrichting Caribisch Nederland, de subsidieverlening aan stichting Krusada voor beschermdwonen en opvang en re-integratie van ex-gedetineerden moet daarom doorgaan. Ook de realisatie van structureel overleg van de justitie- en zorgketen in het ‘Veiligheidshuis’ op Bonaire en de verkenning naar de haalbaarheid van de invoering van het jeugdstrafrecht is belangrijk.

Bron; Persbureau Curacao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *