PBC | LGBTQ+ Gemeenschap wil gelijkheid huwelijk

Persbureau Curacao

Van Rif naar Awasa Curacao Gay Pride 2018 | Persbureau Curacao

Tijdens de opening van de Curaçao Pride 2018 op het Wilhelminaplein hebben de organisaties FOKO, Curaçao Gay Pro en Igualdat Kòrsou een wetsontwerp Landsverordening openstelling huwelijk aan de parlementariër Giselle Mc William overhandigd. Dit is gedaan namens de hele LGBTQ+ gemeenschap en iedereen die voor gelijke behandeling staat.

Op dit moment wordt een grote groep van onze bevolking van het recht om te mogen huwen uitgesloten. Dit betekent dat sommige paren die elkaar lief hebben hun liefde niet door de wet wordt erkend, terwijl dezelfde liefde die andere paren voor elkaar hebben wel met een huwelijk kan worden bekroond. Het onderscheid dat de wet maakt geeft de indruk dat relaties tussen paren van gelijk geslacht minder waarde hebben dan die van heterostellen. Voor die discriminatoire behandeling bestaat geen rechtvaardiging. Personen die gelijke plichten hebben zoals het betalen van belasting en bijdragen aan sociale premies, behoren ook op dezelfde rechten te kunnen rekenen. Ook personen van de LGBTQ+ gemeenschap verdienen dat hun menselijke waardigheid volledig door de wet wordt erkend. Ook hun relaties verdienen de bevestiging en bescherming die ons recht door middel van de huwelijk aan zijn burgers biedt.

Het wetsontwerp heeft tot doel de discriminatoire behandeling wegens het verbod te mogen huwen op te heffen. Wanneer het ontwerp door ons parlement wordt aangenomen, zal voortaan twee meerderjarige personen, ongeacht hun geslacht, met elkaar kunnen huwen als zij dat willen.

Het huwelijk die in de wet staat beschreven blijft een burgerlijke huwelijk. Daar verandert er niets aan. Ook nu geldt dat een paar eerst voor de wet moet huwen, voordat zij een religieuze huwelijk mogen aangaan (zoals bijvoorbeeld huwen voor de kerk). Het huwelijk dat voor paren van gelijk geslacht zal worden opengemaakt, betekent niet dat zij het recht krijgen om ‘voor de kerk’ te mogen huwen. Dat was ook nooit het geval geweest voor heteroparen. Een religieuze huwelijk blijft volledig een voorrecht van de betreffende religieuze instanties, waarbij zij zelf beslissen hoe zij daar invulling aan geven.

De organisaties beseffen dat er een deel van de bevolking is die niet voor het openstellen van het huwelijk is. Dit vaak op grond van discriminatoire en homofobe opvattingen die het resultaat zijn van eeuwenlange instignatie en indoctrinatie tegen de LGBTQ+ gemeenschap. Thans weten wij dat personen van de LGBTQ+ gemeenschap net als heteroseksuelen mensen zijn met hun eigen deugden en gebreken. Net als huidskleur en etniciteit niet gekozen kan worden, zo ook niet de seksuele geaardheid van personen. Thans weten wij dat mensen niet wegens hun geaardheid mogen worden gediscrimineerd.

Alhoewel wij alles doen om de acceptatie en de tolerantie te vergroten, kan er niet gewacht worden tot iedereen overtuigd is. Het gaat hier om erkenning van gelijke waardigheid van personen, waar elke dag dat dit ongecorrigeerd blijft onrecht doet aan de gemeenschap. Ook bij het opheffen van slavernij en segregatie of toekennen van stemrecht aan gekleurde mensen en vrouwen, waren grote delen van de bevolking er niet mee eens. Echter dienen wij blij te zijn dat de mensen toen niet hebben gewacht om aan die onwaardige situaties een einde te maken. Indien er toen geen leiderschap om deze onrechten te corrigeren was getoond, zou het vandaag nog een andere samenleving kunnen zijn geweest. Het moment om de menselijke waardigheid onvoorwaardelijk te erkennen is daarom: NU!

Martin Luther King Jr. zij dat toen de architecten van hun republiek de prachtige woorden van de grondwet en de onafhankelijkheidsverklaring hadden geschreven, ze een schuldbrief hebben ondertekend waarop elke Amerikaan erfgenaam zou worden. Deze schuldbrief was een belofte dat alle mensen de onvervreemdbare rechten op leven, vrijheid en het nastreven van geluk zouden krijgen. Zo ook de Staatsregeling van Curaçao die gelijke behandeling garandeert. In de zelfde woorden van Martin Luther King Jr. is de gemeenschap in de hoofdstad van Curaçao bijeengekomen om onze check op gelijke rechten te verzilveren.

Bron: Persbureau Curacao

6 Reacties op “PBC | LGBTQ+ Gemeenschap wil gelijkheid huwelijk

  1. Voor sommigen is de BIBLE BELT heilig. Daar wonen de geniepigste gays.

  2. Probleem opgelost.

  3. @Wim1: Laat degene die er een probleem van maken (een probleem wat er niet is) gaan emigreren.

  4. Er is al een mannentekort op Curacao. Als homo en bi mannen ook moeten gaan blijft er weinig over.

  5. Probleem opgelost.

  6. Laten hun gaan emigreren, waar het wel mag.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *