PBC | OM bemoeit zich niet met ezelbeleid Bonaire

OM bemoeit zich niet met ezelbeleid Bonaire

OM bemoeit zich niet met ezelbeleid Bonaire

KRALENDIJK – Het Openbaar Ministerie (OM) in Kralendijk ziet geen reden om verder onderzoek te doen naar strafbare feiten vanwege het ezelbeleid op het eiland. Een dier als een ezel wordt in het wetboek van strafrecht BES alleen beschermd als er sprake is van dierenmishandeling of van doden of beschadigen van een dier dat eigendom is van een ander. Dat laatste is bij de vrij rondlopende ezels niet aan de orde, aldus het OM.

Omdat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de Bonaireaanse ezel behoort tot een door internationale regels beschermde soort, bieden natuurbeschermingsregel ook geen bescherming.

Aanleiding voor de reactie van het OM vormen de twee aangiftes die zijn binnengekomen bij de vestiging op Bonaire. De eerste aangifte is gedaan door het bestuur van de Stichting Donkey’s help. Deze stichting is verbonden aan het Donkey Sanctuary Bonaire. In de aangifte meldt het bestuur van de stichting dat de bestuursleden en medewerkers te maken hebben met opzettelijk grievende en beledigende publieke uitlatingen door diverse personen. Deze uitlatingen zouden bovendien onjuist zijn. Het gaat dan vooral om uitlatingen van personen die tegenstander zijn de activiteiten die Donkey Sanctuary uitvoert ter uitvoering van het beleid van OLB met betrekking tot de ezelpopulatie op Bonaire.

In de tweede aangifte meldt de Fundashon Bon Gobernashon dat zij de gekozen behandeling van de ezelpopulatie buitenproportioneel en inhumaan acht. De stichting klaagt over kennelijk handelen in strijd met het verbodsartikel waarin het doden en beschadigen van dieren is verboden (artikel 366 Wetboek van strafrecht BES) en vraagt om, hangende een strafrechtelijk onderzoek te bevelen dat het vangen en castreren van ezelshengsten wordt gestopt.

Het Openbaar Ministerie BES heeft besloten op basis van geen van beide aangiften een opsporingsonderzoek instellen.

Wat de aangifte door Fundashon Bon Gobernashon betreft stelt het OM dat het ezelbeleid een bestuursaangelegenheid is. De inhoud van dat beleid en de manier waarop dat beleid wordt uitgevoerd is daarmee een bestuurlijke kwestie en bezwaren daartegen kunnen langs democratische weg worden aangekaart, aldus het OM. Het Openbaar Ministerie geeft bij de beoordeling van overheidsbeleid allereerst ruimte aan democratische controle en de rol van de publieke opinie daarin. Het strafrecht moet geen politiek correctieinstrument worden. Terughoudendheid is op zijn plaats, zegt het OM.

Wat de aangifte door de Stichting Donkey’s Help betreft, stelt het OM dat de uitlatingen wellicht buitenproportioneel en grievend zijn, maar dat dat inherent is aan het publieke debat. Volgens het Openbaar Ministerie hebben rechters in het verleden uitgemaakt dat in een publiek debat over onderwerpen van algemeen belang niet gauw sprake zal zijn van verboden uitlatingen. Een te streng verbod maakt dan teveel inbreuk op de vrijheid van meningsuiting.

In het geval van de uitlatingen over de Stichting Donkey’s Help houdt het OM er bij de beslissing om wel of niet een strafvervolging te riskeren ook rekening mee dat de behandeling van de ezels kennelijk een onderwerp is dat heftige emoties losmaakt en bovendien in verband wordt gebracht met de culturele identiteit van Bonaire. Maar, zo wordt daaraan toegevoegd, de grenzen zijn wel bereikt en zij waarschuwt dat strafvervolging in de toekomst niet uitgesloten is.

Mocht er na vandaag opnieuw sprake zijn van aanwijzingen van belediging en laster dan zal het Openbaar Ministerie bij de afweging om wel of geen onderzoek in te stellen, geen rekening meer houden met de emoties. En is de kans op een onderzoek dus groter.

Bron: Persbureau Curaçao

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *