PBC | Werkzaamheden Commissie Evaluatie Justitiële Consensusrijkswetten op schema

vlnr Ronald de Kort (secretaris), Luciano Milliard, de voorzitters Raymond Begina en Harm Brouwer, Stan Dessens, Bob Wit en Fred Wiel.

vlnr Ronald de Kort (secretaris), Luciano Milliard, de voorzitters Raymond Begina en Harm Brouwer, Stan Dessens, Bob Wit en Fred Wiel | Bron Persbureau Curacao

WILLEMSTAD – Het eindrapport van de evaluatiecommissie justitiële consensusrijkswetten komt uiterlijk 10 oktober 2015 uit. Onlangs kwam de commissie voor het eerst in volledige samenstelling bijeen op Curaçao.

In totaal worden vier rijkswetten geëvalueerd: de rijkswetten die gaan over de politie, het Openbaar Ministerie het Gemeenschappelijk Hof en de Raad voor de Rechtshandhaving. De werkzaamheden van deze commissie verlopen voortvarend en de commissie ligt goed op schema.

Tijdens de bijeenkomst stond de bespreking van de onderzoeksopzet en de vaststelling van de lijst met instanties die tijdens de evaluatie bevraagd zullen worden centraal.
Voordat daadwerkelijk wordt begonnen met de evaluatie zal er een diepgaand onderzoek plaatsvinden naar de genoemde wetten. De University of Curaçao (UoC), in samenwerking met de Universiteit van Utrecht en aangevuld met enkele prominente (lokale) onderzoekers, worden belast met de uitvoering van het onderzoek.

Hiervoor is inmiddels een plan van aanpak opgesteld dat op 14 januari besproken wordt in Den Haag tijdens het Justitieel Vierlanden Overleg van de vier ministers van Justitie binnen het Koninkrijk. Na goedkeuring van het plan door het JVO, zal de evaluatiecommissie nadere informatie verstrekken over de verdere aanpak en planning.
De evaluatiecommissie staat onder voorzitterschap van Raymond Begina en Harm Brouwer. Daarnaast zijn Fred Wiel (namens Curaçao), Bob Wit (namens St. Maarten), Luciano Milliard (namens Aruba) en Stan Dessens (namens Nederland) lid van de commissie.

Bron: Persbureau Curacao
Dossier: Consensus Rijkswetten – en de strijd tegen de Rijkswetten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *