PCM | EU: Google moet betalen voor intellectueel eigendom

Eurocommissaris Günther Oettinger van Digitale Economie en Samenleving

Eurocommissaris Günther Oettinger van Digitale Economie en Samenleving

De nieuwe Europese Commissie gaat bepalen wat intellectueel eigendom is en of Google hiervoor moet betalen.De nieuwe eurocommissaris Günther Oettinger van Digitale Economie en Samenleving vindt dat internetbedrijven als Google geld moeten betalen voor Europees intellectueel eigendom. Hij vindt bovendien dat alle EU-landen dezelfde afspraken zouden moeten hebben met betrekking tot het auteursrecht.

Heffing vragen aan Google
De nieuwe eurocommissaris van Digitale Economie en Samenleving is de Duitser Günther Oettinger en gaat per 1 november aan de slag. In een interview met het Duitse Handelsblatt gaf hij aan dat hij duidelijkheid wil scheppen rondom het Europees intellectueel eigendom. Hij is van mening dat internetbedrijven zoals Google die intellectueel eigendom uit de EU gebruiken en verwerken, hiervoor een heffing moeten betalen. Daarbij moet natuurlijk eerst worden bepaald wat nu precies intellectueel eigendom inhoudt en wat hierbij de rechten zijn van auteurs en kunstenaars. Daarna kan er gepraat worden over de vergoeding. Met afspraken tussen de EU-landen over het auteursrecht wil hij een gezamenlijke digitale EU-markt bewerkstelligen, waarvan de auteursrechtenheffing een onderdeel vormt van dat auteursrecht. Oettinger verwacht dat hij minimaal een jaar nodig zal hebben om te kunnen bepalen wat precies de rechten van internetgebruikers en die van auteursrechthouders zullen zijn.

Door Rob Coenraads

Bron: PC Magazine

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *