Persbericht OM: Beslissing rechter-commissaris bij rechtmatigheidstoets Babel

Persbericht Openbaar Ministerie

Persbericht Openbaar Ministerie

Heden, 22 mei 2014, is het bevel tot inverzekeringstelling van G.F.S. en C.R.D. verlengd. Een bevel verlenging inverzekeringstelling is hooguit acht dagen van kracht. Zowel G.F.S., als C.R.D., zijn – zoals de wet voorschrijft – binnen 24 uur nadat het bevel verlenging inverzekeringstelling is afgegeven, voor een rechter-commissaris geleid ter beoordeling van de rechtmatigheid van de voorzetting van de inverzekeringstelling.

Ten aanzien van C.R.D. heeft de rechter-commissaris geoordeeld, dat door één van de verhorende rechercheurs aan C.R.D. is gezegd dat ze één dag verlenging zou krijgen. In het licht van het vertrouwen dat een dergelijke uitspraak mag opwekken, is naar het oordeel van de rechter-commissaris voortzetting van de inverzekeringstelling onrechtmatig en heeft de rechter-commissaris de onmiddellijke invrijheidstelling van C.R.D. gelast.

Met betrekking tot G.F.S. zal de rechter-commissaris uiterlijk maandag, 26 mei 2014, een beslissing nemen op de rechtmatigheid van de voorzetting van de inverzekeringstelling. Tot aan die beslissing zal G.F.S. in verzekering blijven.

Bron: Openbaar Ministerie

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *